Відповідальність військовослужбовців за самовільне залишення військової частини або місця служби в умовах воєнного стану: окрема думка щодо новел у законодавстві

  • Ю. М. Веселов доктор юридичних наук, професор, професор кафедри державно-правових дисциплін факультету № 2 Криворізького навчально-наукового інституту Донецького державного університету внутрішніх справ (м. Кривий Ріг - м. Кропивницький, Україна) https://orcid.org/0000-0002-3963-2764
  • П. С. Єпринцев кандидат юридичних наук, доцент, проректор університету, директор Криворізького навчально-наукового інституту Донецького державного університету внутрішніх справ (м. Кривий Ріг - м. Кропивницький, Україна) https://orcid.org/0000-0002-9790-9565
Ключові слова: військове правопорушення, адміністративна відповідальність, кримінальна відповідальність, кваліфікація правопорушень, провадження у справах про адміністративні правопорушення, відповідальність військовослужбовців, воєнний стан, самовільне залишення, військова служба.

Анотація

У статті розглянуто нововведення до національного законодавства в частині адміністративної та кримінальної відповідальності за військові правопорушення, пов’язані із самовільним залишенням військової частини або місця служби. Метою дослідження є окреслення теоретичних і прикладних проблем законодавчих змін у частині виключення обставин скоєння окремих військових адміністративних правопорушень в умовах воєнного стану. На підставі ґрунтовного аналізу висловлено низку критичних зауважень наукового та прикладного характеру з приводу окремих нововведень: перспектива перевантаження органів досудового розслідування, прокуратури та судів кримінальними провадженнями за даними фактами військових правопорушень, що може негативно вплинути на якість та своєчасність розгляду даної категорії справ; кваліфікація всіх випадків самовільного залишення військової частини або місця служби в умовах воєнного стану без урахування обставин і тривалості відсутності військовослужбовця на службі за кримінальними нормами порушує принцип пропорційності відповідальності; за умови оформлення та розгляду даних діянь у порядку адміністративно-деліктного провадження (що продовжує мати місце на практиці через малозначність правопорушення), з урахуванням чинної правової регламентації по факту втрачається можливість надавати відповідну правову оцінку цим проступкам в умовах воєнного стану, що насправді має підвищену суспільну небезпеку в порівнянні до типових ситуацій.

 

 

Посилання

Брич Л. Співвідношення складів військових злочинів зі складами злочинів, що мають з ними тотожні за змістом ознаки. Вісник Львівського університету. Серія юридична, 2011. Вип. 54. С. 323–334.

Міщук І., Слюсарчук Є. Особливості визначення безпосереднього об’єкта складу самовільного залишення військової частини або місця служби (ст. 407 КК України). Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 2015. № 2(70). С. 130–134.

Остапенко О. І. Про терміни та їх вплив на розуміння військових адміністративних правопорушень. Вісник Національного університету Львівська політехніка. Серія: Юридичні науки. 2015. №. 824. С. 84–91.

Туркот М., Ганова Г. Визначення поняття «військовий начальник» у законодавстві України. Вісник Національної академії прокуратури України. 2017. № 3 (49). С. 42–48.

Військові адміністративні правопорушення : Науково-практичний коментар глави 13-Б КУпАП / М. С. Туркот, А. В. Столітній, О. В. Міхед, О. В. Єні та ін.; за ред. М. С. Туркота. Київ : Вид-во «Норма права», 2020. 136 с.

Веселов М. Ю., Нестеренко О. М. Військові службові адміністративні правопорушення: проблеми правової регламентації та кваліфікації. Правовий часопис Донбасу. 2022. № 4. С. 61–67. DOI : https://doi.org/10.32782/2523-4269-2022-81-4-1-61-67.

Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо особливостей несення військової служби в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці : Закон України від 13.12.2022 р. № 2839-IX. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2839-20#n8. (дата звернення: 24.01.2023).

Про оборону України : Закон України від 06.12.1991 р. № 1932-XII. Дата оновлення: 01.01.2023. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12#Text. (дата звернення: 24.01.2023).

Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1–212-24) : Закон України від 07.12.1984 р. № 8073-X. Дата оновлення: 27.01.2023. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2. (дата звернення: 24.01.2023).

Пояснювальна записка до проєкту Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законодавчих актів України щодо особливостей несення військової служби в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці». Номер, дата реєстрації: 8271 від 08.12.2022. URL : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=753 26. (дата звернення: 24.01.2023).

Постанова Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області від 21.02.2023 р. у справі № 233/832/23. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/109121076. (дата звернення: 24.01.2023).

Вирок Октябрського районного суду м. Полтави від 08.09.2022 р. у справі № 554/6611/22. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/106141865. (дата звернення: 24.01.2023).

Звіт судів першої інстанції щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення (№ 1-п). Судова статистика, 2022 рік. Веб-сайт Судова влада України. URL :https://court.gov.ua/inshe/sudova_statystyka/zvit_dsau_2022. (дата звернення: 25.01. 2023).

Єдиний звіт про кримінальні правопорушення : Звітність за січень-грудень 2022 року. Веб-сайт Офісу Генерального прокурора. URL : https://gp.gov.ua/ua/posts/pro-zareyestrovani-kriminalni-pravoporushennya-ta-rezultati-yih-dosudovogo-rozsliduvannya-2. (дата звернення: 25.01.2023).

Звіт судів першої інстанції про розгляд матеріалів кримінального провадження (№ 1-к). Судова статистика, 2022 рік. Веб-сайт Судова влада України. URL :https://court.gov.ua/inshe/sudova_statystyka/zvit_dsau_2022. (дата звернення: 25.01.2023).

Постанова Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 24.12.2015 р. № 5-221кс15. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/55253289. (дата звернення: 24.01.2023).

Маломуж С. І. Малозначність діяння в кримінальному праві України : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. НУ «Одеська юридична академія». Одеса, 2017. 23 с.

Постанова Суворовського районного суду м. Одеси у справі № 523/ 3309/23. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/109132695. (дата звернення: 24.01.2023).


Переглядів анотації: 34
Завантажень PDF: 31
Опубліковано
2023-02-03
Як цитувати
Веселов , Ю. М., & Єпринцев , П. С. (2023). Відповідальність військовослужбовців за самовільне залишення військової частини або місця служби в умовах воєнного стану: окрема думка щодо новел у законодавстві. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(101), 48-61. https://doi.org/10.33766/2524-0323.101.48-61
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА