Антикорупційна спеціалізація в діяльності прокуратури: інституційні та правові засади

  • О. С. Бондаренко доктор юридичних наук, доцент, завідувачка кафедри кримінально-правових дисциплін та судочинства Сумського державного університету (м. Суми, України) http://orcid.org/0000-0002-2288-1393
  • К. Д. Янішевська кандидатка юридичних наук, доцент, доцентка кафедри кримінально-правових дисциплін та судочинства Сумського державного університету (м. Суми, України) http://orcid.org/0000-0002-3648-5543
  • В. В. Миргород-Карпова кандидатка юридичних наук, старша викладачка кафедри адміністративного, господарського права, фінансово-економічної безпеки Сумського державного університету (м. Суми, України) https://orcid.org/0000-0002-3302-221X
Ключові слова: правоохоронні органи, прокуратура, Спеціалізована антикорупційна прокуратура, статус прокурора, зарубіжний досвід, протидія корупції.

Анотація

В умовах трансформаційних змін, зумовлених євроінтеграційними прагненнями України та фактичним набуттям нашою державою статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу, загострюється питання протидії корупції на належному рівні. Антикорупційний підхід не має бути декларативним i повинен передбачати ряд змін інституційного, правового, просвітницького та освітнього характеру. Одним із найбільш важливих аспектів антикорупційних змін стало утворення значної кількості антикорупційних інституцій. Зазначене обумовлене різними управлінськими моделями антикорупційних інституцій та вимогами міжнародних антикорупційних конвенцій, прийнятих у рамках ООН та Ради Європи. Так у структурі органів прокуратури було утворено Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Враховуючи значущість міжнародного досвіду для протидії корупції, метою статті є вивчення особливостей та значення діяльності спеціалізованих антикорупційних підрозділів прокуратури у зарубіжних державах та моделі організації Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в Україні. Методологічний інструментарій дослідження представлений комплексним поєднанням загальнологічних та спеціально-юридичних методів наукового пізнання. Комплексне компонування яких дозволило досягти цілей наукового дослідження. Зокрема, було використано метод аналізу, синтезу, узагальнення, а також формально-юридичний, порівняльно-правовий та інші. З’ясовано, що діяльність антикорупційних інституцій у цілому та ок-ремі аспекти діяльності спеціалізованих антикорупційних підрозділів у структурі органів прокуратури як в Україні, так і за кордоном були предметом наукового інтересу багатьох учених. У статті на основі критичного аналізу висвітлено питання кореляції діяльності спеціальних антикорупційних підрозділів у зарубіжних державах та рівня корупції. Охарактеризовано сутність, значення та рівень успішності діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Зроблено висновок, що обрана Україною модель організації діяльності спеціального антикорупційного підрозділу в структурі Офісу Генерального прокурора є раціональною та ефективною. Водночас для результативності її діяльності важливим є забезпечення єдності та взаємоузгодженості дій, як у межах системи органів прокуратури України, так і в контексті співпраці антикорупційних інституцій у цілому. Перспективи подальших наукових розвідок вбачаємо в порівняльно-правовій характеристиці результативності основних антикорупційних інституційних моделей.

Посилання

Європейська інтеграція. Міжнародна Дипломатична Місія Народної Дипломатії «Європейська Україна» : вебсайт. URL : https://www.euroukraine.com.uа. (дата звернення: 11.01.2023).

Global Anti-Corruption. The United States Department of Justice : website. URL : https://www.justice.gov/criminal-opdat/global-anti-corruption. (дата звернення: 11. 01.2023).

Політова А. С. Протидія корупції в Україні як вимога європейської інтеграції. Нове українське право. 2022. Випуск 6, Том 2. С. 110–117. DOI : https://doi.org/10.51989/NUL.2022.6.2.17.

Rusin R., Dubinskiy O., Kharytonov R. Implementation of international anti-corruption standards in the economic space. Baltic Journal of Economic Studies. 2021. Vol. 7 No. 5. P. 184–151. DOI : https://doi.org/10.30525/2256-0742/2021-7-5-184-191.

Anti-Corruption Models. International Association of Prosecutors : website. URL : https://www.iap-association.org/NACP/Anti-Corruption-Models. (дата звернення: 11.01.2023).

Recommendation Rec(2000)19 of the Committee of Ministers to Member States on the Role of Public Prosecution in the Criminal Justice System. Council of Europe: Committee of Ministers on 6 October 2000. URL : https://www.refworld.org/docid/43f5c8694.html. (дата звернення: 11.01.2023).

Anti-Corruption Specialisation Of Prosecutors In Selected European Countrie. AntiCorruption Network for Eastern Europe and Central Asia : website. URL : https://www.oecd.org/corruption/acn/49540917.pdf. (дата звернення: 11.01.2023).

Council of Europe’s Anti-corruption standards & monitoring. Council Of Europe: website. URL : https://www.oecd.org/corruption/acn/49540917.pdf. (дата звернення: 11.01.2023).

Méndez-Picazo M. T., Galindo-Martín M. Á., & Ribeiro-Soriano D. Governance, entrepreneurship and economic growth. Entrepreneurship & Regional Development. 2012. № 24(9-10). Р. 865–877.

Lagunes, P., Yang, X., & Castro, A. The State of Corruption in Latin America. Baker Institute Report, 2019. № 7. URL : https://www.bakerinstitute.org/research/state-corruption-latin-america. (дата звернення: 11.01.2023).

Corruption Perceptions Index 2022. Transparency International : website. URL : :https://www.transparency.org/en/cpi/2022/index/inde%D1%85. (дата звернення: 11.01.2023).

Про затвердження Положення про Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру Офісу Генерального прокурора : Наказ Офісу Генерального прокурора від 5 берез 2020 р. № 125. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0125905-20#Text. (дата звернення: 11.01.2023).

Антикорупційна прокуратура: два виміри незалежності. Громадська спілка «Коаліція Реанімаційний Пакет Реформ» : вебсайт. URL : https://rpr.org.ua/news/ antykoruptsijna-prokuratura-dva-vymiry-nezalezhnosti/. (дата звернення: 11.01.2023).

Лапкін А. В. Спеціалізована антикорупційна прокуратура в механізмі реалізації державної антикорупційної політики. Право України. 2017. № 1. С. 63-70. URL : http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream. (дата звернення: 11.01.2023).

Довіра до антикорупційних органів. Active group : вебсайт. URL : https://activegroup.com.ua/2023/01/24/dovira-do-antikorupcijnix-organiv. (дата звернення: 11.01.2023).


Переглядів анотації: 17
Завантажень PDF: 14
Опубліковано
2023-02-03
Як цитувати
Бондаренко , О. С., Янішевська, К. Д., & Миргород-Карпова , В. В. (2023). Антикорупційна спеціалізація в діяльності прокуратури: інституційні та правові засади . Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(101), 36-48. https://doi.org/10.33766/2524-0323.101.36-48
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА