ТИПОВІ СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ РОЗСЛІДУВАННЯ ГРАБЕЖІВ, ВЧИНЕНИХ НЕПОВНОЛІТНІМИ

  • В.В. Коваленко кандидат юридичних наук, професор, професор кафедри кримінально-правових дисциплін Луганського державного університету внутріш-ніх справ імені Е. О. Дідоренка (м. Івано-Франківськ, Україна) https://orcid.org/0000-0001-5310-2092
Ключові слова: грабіж, учинений неповнолітнім, ситуаційний підхід, початковий етап розслідування, типова слідча ситуація, основні завдання розслідування.

Анотація

Стаття присвячена розгляду типових слідчих ситуацій початкового етапу розслідування грабежів, вчинених неповнолітніми. Наголошено, що на сьогодні, як серед науковців, так і серед практиків, найпопулярнішим підходом до організації досудового розслідування кримінальних правопорушень в Україні є ситуаційний підхід. Наведено джерела, що характеризуються найбільшим обсягом первинної інформації про подію, яка відбулася. На основі положень криміналістичної тактики, думок науковців та результатів узагальнення судово-слідчої практики досудового розслідування грабежів, вчинених неповнолітніми, виокремлено найбільш типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування вказаних злочинів. Такими ситуаціями є: Ситуація 1. Злочинця затримано на місці події або відразу після вчинення злочину (10 % досліджених кримінальних проваджень). Ситуація 2. Злочинця не затримано, його особа відома потерпілому (30 % досліджених проваджень). Ситуація 3. Злочинця не затримано, його особа не відома потерпілому (60 % досліджених кримінальних проваджень): ситуація 3.1. Злочинця не затримано, його особа не відома потерпілому, є ознаки злочинця (70 %); ситуація 3.2. Злочинця не затримано, його особа не відома потерпілому, відсутні ознаки злочинця (30 %). Для кожної з наведених ситуацій визначено основні напрямки (завдання) початкового етапу розслідування та запропоновано типові алгоритми дій, необхідних для їх вирішення. Зроблено висновок про те, що врахування зазначених типових слідчих ситуацій надасть органам досудового розслідування можливість визначення напрямків розслідування та встановлення обставин грабежів, вчинених неповнолітніми.

 

Посилання

Бистрицький Б. Ю. Розслідування грабежів, учинених неповнолітніми: дис... канд. юрид. наук: 12.00.09. Київ, 2016. 245 с.

Глібко В. М. Особливості розслідування грабежів і розбійних нападів. Проблеми законності. 2016. Вип. 132. С. 156-165. URL : http://plaw.nlu.edu.ua/issue/archive.

Костиря О. М. Типові слідчі ситуації при розслідуванні грабежів і розбоїв, учинених раніше засудженими особами. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2017. Вип. 43. Том 4. С. 177-181.

Кушнерик Ю. Обставини, що підлягають доказуванню у кримінальних провадженнях про грабежі та розбої. Вісник кримінального судочинства. 2015. № 3. URL : http://vkslaw.knu.ua/vipuski.

Сіренко О. В. Криміналістична характеристика крадіжок, грабежів та розбійних нападів, вчинених неповнолітніми : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Ірпінь, 2012. 204 с.

Щербакова Г. Огляд місця події під час розслідування грабежів та роз-боїв. Науковий часопис Національної академії прокуратури України. 2016. № 3. С. 262–269. URL : http://www.chasopysnapu.gp.gov.ua/chasopys/ua/pdf/11-2016/sherbakova.pdf.

Яковіна О. Б. Побудова слідчих версій та планування розслідування розбоїв, учинених неповнолітніми. Право та державне управління. 2019. № 1 (34). Том 1. С. 103-108.

Веліканов С. В. Ситуаційний підхід у методиці розслідування злочинів. Проблеми законності. Харків, 2008. Вип. 96. С. 173–179.

Шеремет А. П. Криміналістика: навч. пос. для студ. вищ. навч. закл. 2-ге вид. Київ, 2009. 472 с. URL : https://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/CUL/18-Kriminalistika-Sheremet.pdf.

Щербакова Г. В. Початковий етап розслідування розбоїв, вчинених з метою заволодіння приватним майном громадян: автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.09. Київ, 2006. 22 с.

Козицька О. Г. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування злочинів, пов’язаних з незаконним заволодінням мобільними телефонами. Право і суспільство. 2014. №. 2. С. 323-327.

Федосова О. В. Слідчі ситуації, що виникають під час розслідування корисливо-насильницьких кримінальних правопорушень, що вчиняються неповнолітніми. Проблеми теорії та практики кримінального провадження : матеріали кругл. столу (м. Харків, 17 черв. 2021 р.). Харків: ХНУВС, 2021. С. 557-560.

Бистрицький Б. Ю. Розслідування грабежів, учинених неповнолітніми: : дис... канд. юрид. наук: 12.00.09. Київ, 2016. 245 с.

Вирок Мар’їнського районного суду Донецької області у справі 237/4780/18. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/87010022. (дата звернення: 01.12.2022)

Вирок Добропільського міськрайонного суду Донецької області у справі 227 /3851/16-к/. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/82586682. (дата звернення: 01.12.2022)


Переглядів анотації: 20
Завантажень PDF: 10
Опубліковано
2022-12-22
Як цитувати
Коваленко, В. (2022). ТИПОВІ СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ РОЗСЛІДУВАННЯ ГРАБЕЖІВ, ВЧИНЕНИХ НЕПОВНОЛІТНІМИ. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 4(100), 236-246. https://doi.org/10.33766/2524-0323.100.236-246
Розділ
ІV. ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ