ВИЗНАЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПРИЗНАЧЕНОСТІ ОКРЕМИХ МОДЕЛЕЙ ВІЙСЬКОВОЇ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ

  • В.С. Бондар кандидат юридичних наук, доцент, декан факультету № 2 (підготовки фахівців для органів досудового розслідування) Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка (м. Івано-Франківськ, Україна) https://orcid.org/0000-0003-1552-4555
Ключові слова: військова вогнепальна зброя спеціальної призначеності, дозвукова швидкість польоту кулі, пристрій зниження рівня звуку пострілу, судова балістика, спеціальний патрон.

Анотація

У статті сформовано групу основних кваліфікуючих ознак військової вогнепальної зброї спеціальної призначеності. Наявність у конкретного екземпляра зброї хоча б однієї з наступних ознак є достатньою підставою для висновку про спеціальну призначеність цієї зброї: - вказівка виробника (розробника) про спеціальне призначення зброї; - можливість ведення автоматичного вогню (чергами); - компонування зброї за схемою «бул пап» або пістолетного типу; - наявність у конструкції зброї пристрою зниження рівня звуку пострілу, передбачена виробником (розробником) можливість установки таких пристроїв; використання у зброї в якості штатних боєприпасів патронів з механічним запиранням порохових газів у гільзі патрона або патронів спеціального призначення з дозвуковою швидкістю польоту кулі. Констатовано, що сьогодні сформувалися два основних способи вирішення задачі зниження рівня звуку пострілу: 1) безпосереднє застосування ПЗРЗП («глушників» у вигляді різних ствольних насадок) зі спеціальною зброєю; 2) застосування ПЗРЗП замкнутого типу у вигляді спеціальних комплексів, з розширенням та запиранням порохових газів у перемінно-замкненому об’ємі ствола, ствольної насадки або спеціального послабленого дозвукового патрона. Зазначено, що внаслідок великої різноманітності конструктивних схем, не завжди військова вогнепальна зброя спеціальної призначеності має яку-небудь із уже зазначених ознак. Існують й інші конструктивні рішення, які також покращують балістичні й тактичні показники зброї. Причому деякі з них можуть застосовуватись у конструкції як бойової, так і мисливської зброї, а також зброї спеціальної призначеності. Зауважено, що в окремих моделях військової вогнепальної зброї спеціальної призначеності використовуються звичайні патрони, як штатні. Сформульовано висновок про те, що використання спеціальних патронів для проведення пострілів зі зброї спеціальної призначеності є додатковою кваліфікуючою ознакою. Систематизовані закономірності утворення слідів на кулях і гільзах, стріляних із військової вогнепальної зброї спеціальної призначеності, направлені на вдосконалення науково-методичного забезпечення експертних досліджень зброї і створюють необхідні передумови для встановлення фактів застосування такої зброї під час учинення злочинів.

 

Посилання

Арешонков В. В. Методики криміналістичних експертиз: визначення поняття. Наукове забезпечення досудового розслідування: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць (8 липня 2016 року). Київ, НАВС. С. 189-191. URL : http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/4814. (дата звернення: 20.11.2022).

Безшумна автоматична вогнепальна зброя: [Підручник]/ М. А. Коновалов, О. В. Пилипенко, Ю. О. Кваша, О. В. Січевий та ін. Донецьк : АРТ-Прес, 2011. 346 с.

Біленко О. І. Визначення параметрів звуку пострілу, які впливають на виконання специфічних вогневих завдань силами безпеки та підлягатимуть регламентації. Системи озброєння і військова техніка. 2014. № 1 (37). С. 5-11.

Бондар В. С. Сліди близького пострілу з деяких зразків вогнепальної стрілецької зброї, оснащеної пристроями зниження рівня звуку пострілу. Часопис Академії адвокатури України. 2013. № 4 (21). С. 1-7.

Бондар В. Використання класифікацій пристроїв зниження рівня звуку пострілу для вирішення діагностичних та ідентифікаційних завдань судових експертиз. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 2014. № 2 (67). С. 277-281.

Гамов Д. Ю. Определение боевого назначения длинноствольного огнестрельного оружия. Криміналістичний вісник: науково-практичний збірник, 2002. Вип. 4. Держ. наук.-дослід. Експертно-криміналістичний центр МВС України; Нац. акад. внутрішніх справ України. С. 48-51.

ДСТУ 9168:2021. Судова експертиза зброї. Балістичні дослідження. Терміни та визначення понять. Видання офіційне. Національний стандарт України. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2022. 44 с.

Матвієнко С. А. Про проблемні питання ідентифікаційних судово-балістичних досліджень. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 2019. № 3 (87). С. 290-299.

Методика встановлення належності об’єкта до бойових припасів вогнепальної стрілецької зброї та його придатності до стрільби. ДНДЕКЦ МВС України; ДЕЗП Мінюсту України. [Гамов Д. Ю.]. Київ, 2012. 25 с.

Методика встановлення належності об’єкта до вогнепальної зброї та його придатності до стрільби (проведення пострілів). Методика. ДНДЕКЦ МВС України; ДЕЗП Мін'юсту України. [Гамов Д. Ю.] Київ, 2012. 34 с.

Разработка и исследование приборов снижения уровня звука выстрела для легкого стрелкового оружия / О. В. Пилипенко, Н. А. Коновалов, В. И. Коваленко, Д. В. Семенчук. Технічна механіка. 2018. № 3. С. 18-32.

Розслідування злочинів, що вчиняються у сфері обігу вогнепальної зброї та боєприпасів: навч. практ. посіб. / В. С. Бондар, О. В. Бочковий, М. В. Кривонос та ін.; за заг. ред. В. М. Комарницького, М. Г. Вербенського та А. Є. Фоменка. 2-ге вид., перероб. і доп. ТОВ «НОВІК-ПРІНТ». Київ, 2021. 534 с.


Переглядів анотації: 38
Завантажень PDF: 12
Опубліковано
2022-12-22
Як цитувати
Бондар, В. (2022). ВИЗНАЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПРИЗНАЧЕНОСТІ ОКРЕМИХ МОДЕЛЕЙ ВІЙСЬКОВОЇ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 4(100), 207-226. https://doi.org/10.33766/2524-0323.100.207-226
Розділ
ІV. ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ