ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПЕРЕПОНИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИМУСОВОГО ЗАХОДУ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ ЩОДО ОБМЕЖЕНО ОСУДНОГО

  • В.В. Навроцька кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри кримінально-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ (м. Львів, Україна) https://orcid.org/0000-0002-3407-7984
Ключові слова: обмежено осудний, обвинувачений, примусові заходи медичного характеру, обвинувальний акт, клопотання, загальний порядок досудового розслідування, психічний розлад, амбулаторна психіатрична допомога.

Анотація

У статті констатовано, що вітчизняне законодавство в частині регламентації застосування примусових заходів медичного характеру відносно особи, яка вчинила кримінальне правопорушення в стані обмеженої осудності, є достатньо суперечливим. Зазначено, що по завершенні досудового розслідування стосовно обмежено осудного має бути складено обвинувальний акт згідно із загальними правилами, передбаченими Кримінальним процесуальним кодексом України. Обґрунтовано невідповідність чинного законодавства до тверджень окремих дослідників і практичних працівників з приводу того, що в такому процесуальному документі має бути вказівка на те, що на момент вчинення правопорушення особа не могла повною мірою усвідомлювати значення своїх дій та /чи керувати ними, а також з приводу того, що повинні бути посилання на докази (експертний висновок), які цей факт підтверджують. Зазначено, що лише констатація в обвинувальному акті того, що особа із психічним розладом вчинила кримінальне правопорушення, ще не означає, що до неї автоматично слід застосовувати примусовий захід медичного характеру. Указано, що під час надсилання до суду матеріалів кримінального провадження щодо обмежено осудної особи, прокурор за потреби повинен прямо клопотати перед судом про застосування до неї і покарання, і надання амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку (а не лише натякати на таку можливість). Причому клопотання про застосування примусового заходу медичного характеру цілком може бути однією зі складових обвинувального акту (а не подаватися самостійно, у вигляді окремого документа).

 

Посилання

Навроцька В., Устрицька Н. Недоліки процедури застосування примусових заходів медичного характеру в кримінальному судочинстві України. Knowledge, Education, Law, Management. 2022. № 3 (47). С. 228-233.

Навроцька В. В. Особливі порядки кримінального провадження: монографія. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. 169 с.

Навроцька В. В. Кримінальний процесуальний та кримінальний закон: взаємозв’язки й колізії. Кримінальний процесуальний кодекс 2021 року: ідеологія та практика правозастосування: колективна монографія /за заг. ред. Ю. П. Алені-на. Одеса : Видавничий дім «Гельветика». Одеса, 2018. С. 1117-1140.

Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар /відп. ред.: С. В. Ківалов, С. М. Міщенко, В. Ю. Захарченко. Харків : Одіссей, 2013. 1104 с.

Ткач А. В. Процесуальна діяльність прокурора у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру: дис. …канд. юрид. наук: 12.00.09 /Національна академія внутрішніх справ. Київ, 2021. 264 с.

Про практику застосування судами примусових заходів медичного характеру та примусового лікування: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 03.06. 2005 р. № 7. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0007700-05#Text. (дата звернення: 01.12. 2022)

Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text. (дата звернення: 01. 12. 2022)

Навроцька В. Засада диспозитивності та її реалізація в кримінальному процесі України: монографія. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2010. 440 с.

Навроцька В. Поняття принципу (засади) кримінального процесу. Вісник Львівського університету. Серія: Юридична. 2009. Вип. 48. С. 304-311

Ухвала Млинівського районного суду Рівненської області від 9 липня 2021 р. (справа № 559⁄2146⁄19). URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/98246948. (дата звернення: 01.12.2022)

Ухвала Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області від 05 квітня 2022 р. (справа № 346∕499/22). URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/103862597. (дата звернення:101.12. 2022)

Ухвала Миколаївського районного суду Львівської області від 31.03. 2022 р. (справа № 447⁄4213⁄21). URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/103816188. (дата звернення: 01.12.2022)

Ухвала Немирівського районного суду Вінницької області від 14 вересня 2020 (справа № 930∕2522∕19). URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/91930047. (дата звернення: 01.12.2022)

Вирок Кіровоградського районного суду Кіровоградської області від 27.08. 2019 р. (справа № 390∕680∕19). URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/83962961. (дата звернення: 01.12.2022)

Ухвала Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області від 22 квітня 2021 р. (справа № 482∕1724∕19). URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/96450459. (дата звернення: 01.12.2022)

Ухвала Миронівського районного суду Київської області від 01.07. 2020 р. (справа №371/592/20). URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/90120412. (дата звернення: 01.12.2022)

Ухвала Шевченківського районного суду м. Львова від 17 червня 2021 р. (справа № 466∕3973∕20). URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/97767106. (дата звернення: 01. 12.2022)

Вирок Саратського районного суду Одеської області від 21 квітня 2021 р. (справа № 513∕459∕20). URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/96433166. (дата звернення: 01.12. 2022)

Вирок Слов᾽янського міськрайонного суду Донецької області від 12 березня 2021 р. (справа № 243∕2213∕21). URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/95558208. (дата звернення: 01.12.2022)

Вирок Хоролівського районного суду Полтавської області від 21 жовтня 2021 р. (справа № 548∕1985∕21). URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/100349050. (дата звернення: 01.12. 2022)

Вирок Солом᾽янського районного суду м. Києва від 30 листопада 2021 р. (справа № 760∕10111∕19) URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/101720 532. (дата звернення: 01.12.2022)


Переглядів анотації: 10
Завантажень PDF: 13
Опубліковано
2022-12-22
Як цитувати
Навроцька , В. (2022). ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПЕРЕПОНИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИМУСОВОГО ЗАХОДУ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ ЩОДО ОБМЕЖЕНО ОСУДНОГО. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 4(100), 148-162. https://doi.org/10.33766/2524-0323.100.148-162
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА