ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО СТАТУСУ КОМБАТАНТІВ ТА НАЙМАНЦІВ

  • Н. П. Костюк кандидатка юридичних наук, доцентка кафедри права Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ (м. Вінниця, Україна) https://orcid.org/0000-0001-5272-982X
  • I. П. Бахновська кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри права Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ (м. Вінниця, Україна) https://orcid.org/0000-0002-9236-9424
Ключові слова: обов’язок захисту Вітчизни, комбатант, найманець, міжнародне гуманітарне право, війна, воєнні злочини, кримінальне законодавство.

Анотація

У статті досліджено правовий статус комбатантів відповідно до норм національного законодавства України і норм міжнародного права. Розмежовано поняття «найманець» і «комбатант». Здійснено порівняльну характеристику законодавства України, міжнародного гуманітарного права щодо запровадження відповідальності за найманство. Наголошено на обов’язковості імплементації норм міжнародного права національне законодавство країн, які ратифікували Женевські конвенції 1949 року. Досліджено національне законодавство, яке закріплює право іноземних громадян та осіб без громадянства укладати контракт зі Збройними Силами України. Указано на вимоги, які встановлено для іноземних громадян та осіб без громадянства, які проходять службу в Інтернаціональному легіоні територіальної оборони України. Визначено, що комбатантами є особи, які воюють під відповідальним командуванням, мають емблеми род військ і служб Збройних Сил, підпорядковуються державі, на стороні якої воюють і несуть перед нею відповідальність, відкрито носять зброю і дотримуються законів і звичаїв війни. Указано, що особливої актуальності у зв’язку з агресивною війною, розв’язаною на території України набувають питання щодо забезпечення дотримання правил ведення війни. Зазначено, що Кримінальний кодекс України містить заохочувальну норму, яка вказує, що звільняються від кримінальної відповідальності, особа, яка брала участь у збройному конфлікті, воєнних або насильницьких діях, якщо вона добровільно до моменту притягнення до кримінальної відповідальності припинила участь у збройному конфлікті, воєнних діях, насильницьких діях та повідомила про це або в інший спосіб сприяла розкриттю злочинів. Це можливість найманцям, які не вчиняли вбивства та інших злочинів, уникнути кримінальної відповідальності добровільно, склавши зброю. Для цього є спеціально створені телефони Служби Безпеки України

Посилання

Конституція України від 28.06.1996. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, Ст. 141. [Електронний ресурс] URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text. (дата звернення: 26.10.2022 ).

Про військовий обов'язок і військову службу: Закон України № 2232-XII від 25.03.1992. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 27, ст. 385. [Електронний ресурс] URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#Text. (дата звернення: 26. 10.2022).

Конвенція про захист цивільного населення під час війни від 12.08.1949. Верховна Рада України. Законодавство України. [Електронний ресурс] URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_154#Text. (дата звернення: 28.10.2022).

Конвенція про поліпшення долі поранених і хворих у діючих арміях від 12. 08.1949.Верховна Рада України. Законодавство України. [Електронний ресурс] URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_151Text. (дата звернення: 28.10.2022).

Конвенція про поліпшення долі поранених, хворих та осіб, які зазнали корабельної аварії, зі складу збройних сил на морі від 12.08.1949. (1949) Верховна Рада України. Законодавство України. [Електронний ресурс] URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_152#Text. (дата звернення: 28.10.2022).

Женевська конвенція про поводження з військовополоненими від 12.08.1949. Верховна Рада України. Законодавство України. [Електронний ресурс] URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_153#Text. (дата звернення: 28.10.2022).

Про Положення про проходження військової служби у Збройних Силах України іноземцями та особами без громадянства: Указ Президента України №248/2016 від 10.06.2016. [Електронний ресурс] URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/248/2016#Text. (дата звернення: 29.10.2022).

Про тимчасове запровадження безвізового режиму: Указ Президента України № 82/2022 від 01.03.2022. [Електронний ресурс] URL : https://www.president.gov.ua/documents/822022-41441. (дата звернення: 29.10.2022).

Про внесення змін до Положення про проходження військової служби у Збройних Силах України іноземцями та особами без громадянства: Указ Президента України №545/2022 від 01.08.2022. [Електронний ресурс] URL : https://www.president.gov.ua/documents/5452022-43505. (дата звернення: 29.10.2022).

Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів.(ПротоколI) від 08.06. 1977 р. [Електронний ресурс] URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_200#Text. (дата звернення: 29.10.2022).

Кримінальний кодекс України від 05.04.2001. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст. 131. [Електронний ресурс] URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14. (дата звернення: 29.10.2022).

Міжнародна конвенція про боротьбу з вербуванням, використанням, фінансуванням і навчанням найманців від 04.12.1989. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 36, Ст. 367. [Електронний ресурс] URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_103#Text. (дата звернення: 29.10.2022).

Наден О. В. Найманство як соціальне та кримінально-правове явище: сутність, новітні тенденції розвитку та проблеми протидії : монографія. Київ : Атіка, 2005. 264 с.


Переглядів анотації: 16
Завантажень PDF: 6
Опубліковано
2022-12-22
Як цитувати
Костюк , Н. П., & Бахновська I. П. (2022). ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО СТАТУСУ КОМБАТАНТІВ ТА НАЙМАНЦІВ. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 4(100), 126-136. https://doi.org/10.33766/2524-0323.100.126-136
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА