ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ СУБ’ЄКТИВНИХ ОЗНАК КОЛАБОРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (УЗАГАЛЬНЕННЯ МАТЕРІАЛІВ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ)

  • О. В. Зайцев кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків, Україна) https://orcid.org/0000-0002-6743-7114
  • В. А. Бодейко cтудентка 1 курсу магістратури факультету прокуратури Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків, Україна) https://orcid.org/0000-0002-3032-0668
Ключові слова: колабораційна діяльність, склад кримінального правопоруше­ння, суб’єктивна сторона, мотив, мета, суб’єкт.

Анотація

Стаття присвячена аналізу суб’єктивних ознак складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 111-1 КК України, через аналіз вироків, що набрали законної сили (станом на 01 листопада 2022 року). Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру судових рішень, набули законної сили 89 обвинувальних вироків за ч. 1 ст. 111-1 КК України (93,7 %) та за ч. 4 ст. 111-1 КК України – 6 (6,3 %). Акцентована увага на формі вини при вчиненні колабораційних дій з урахуванням тесту диспозиції ст. 111-1 КК України, кримінальної правової доктрини та судової практики. Обґрунтовано необхідність встановлення виключно прямого умислу, про що необхідно вказувати у процесуальних документах. Зроблено висновок про фактичне ігнорування судами з’ясування мотиву та мети вчинення колабораційної діяльності. При тому встановлено, що мотиви та мета вчинюваних суб’єктами дій не мають корисливої спрямованості, а визначаються запереченням самого існування української державності й прагненням винної особи сприяти режиму окупації на території України. Приділено увагу ознакам суб’єкта колабораційної діяльності, звернуто увагу на необхідність доповнення ч. 4 ст. 111-1 КК України вказівкою на громадянство України в особи, що вчиняє цей злочин. З урахуванням матеріалів судової практики, надано характеристику колаборантів, з огляду на їхню стать, рід занять та наявність судимості. Встановлено, що в переважній більшості випадків суб’єктами кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачена чч. 1, 4 ст. 111-1 КК України, є чоловіки, що не мають офіційного місця працевлаштування. Задля досягнення мети покарання запропоновано змінити безальтернативну санкцію ч. 1 ст. 111-1 КК України. 

 

Посилання

Пояснювальна записка до Закону України № 2108-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність» : Пояснюв. записка до Закону України № 2108-IX від 25.02.2021 р. [Електронний ресурс] URL : https://itd.rada.gov.ua/billInfoBills/CardByRn?regNum=5144&conv=9. (дата звернення: 01.11.2022).

Кравчук О., Бондаренко М. Колабораційна діяльність: аналіз нової статті 111-1 КК. Вектор прав людини - правозахисна організація. [Електронний ресурс] URL : https://hrvector.org/podiyi/22-03-20-mbo. (дата звернення: 01.11.2022).

Василенко Ю. В. До питання про відмежування колабораційної діяльності від державної зради. Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття» (до 25-річчя Національного університету «Одеська юридична академія» та 175-річчя Одеської школи права) : Міжнар. науково-практ. коференція, м. Одеса, 17 черв. 2022 р. Одеса, 2022. С. 271-273.

Симоненко Н. О. Кримінально-правова новела щодо колабораційної діяльності. Вісник асоціації кримінального права України. 2022. Т. 1. № 17. С. 92–109. URL : https://doi.org/10.21564/23119640.2022.17.257848. (дата звернення: 01.11.2022).

Вирок Шосткинського міськрайонного суду Сумської області від 29.06.2022 р. у справі № 589/1647/22. [Електронний ресурс] URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/105608475. (дата звернення: 01.11.2022).

Вирок Соснівського районного суду м. Черкаси від 23.05.2022 р. у справі № 712/ 2951/22. [Електронний ресурс] URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/104409643. (дата звернення: 01.11.2022).

Кримінальне право України: Загальна частина : підручник / В. Я. Та-цій та ін. ; ред.: В. Я. Тацій, В. І. Тютюгін, В. І. Борисов. 6-те вид. Харків : Право, 2020. 584 с.

Вирок Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області від 05.04. 2022 р. у справі № 274/1472/22. [Електронний ресурс] URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/103849145#. (дата звернення: 01.11.2022).

Вирок Києво-Святошинського районного суду Київської області від 04.05.2022 р. у справі № 369/3115/22. [Електронний ресурс] URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/104208426. (дата звернення: 01.11.2022).

Вирок Лебединського районного суду Сумської області від 06.09.2022 р. у справі № 588/672/22. [Електронний ресурс] URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/106096380. (дата звернення: 01.11.2022).

Вирок Путивльського районного суду Сумської області від 27.05.2022 р. у справі № 584/313/22. [Електронний ресурс] URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/104534680. (дата звернення: 01.11.2022).

Вирок Путивльського районного суду Сумської області від 29.06.2022 р. у справі № 584/368/22. [Електронний ресурс] URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/105006793. (дата звернення: 01.11.2022).

Вирок Зарічного районного суду м. Суми від 25.07.2022 р. у справі № 588/ 466/22. [Електронний ресурс] URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/105414607. (дата звернення: 01.11.2022).

Вирок Тростянецького районного суду Сумської області від 10.08.2022 р. у справі № 588/576/22. [Електронний ресурс] URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/105654180. (дата звернення: 01.11.2022).

Вирок Лебединського районного суду Сумської області від 03.08.2022 р. у справі № 950/974/22. [Електронний ресурс] URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/105542282/ (дата звернення: 01.11.2022).

Єгорова В. О. Суб’єктивні ознаки незаконного проведення дослідів над людиною (ст. 142 КК України). Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2014. № 1. С. 135–144.

Вирок Інгулецького районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 15.09.2022 р. у справі № 213/2083/22. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/106363584. (дата звернення: 01.11.2022).

В’юник М. В. Спеціальні види покарань за кримінальним правом України: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудро-го. Харків, 2020. 238 с.

Вирок Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області від 19.04. 2022 р. у справі № 274/1659/22. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/04050514/ (дата звернення: 01.11.2022).

Вирок Оболонського районного суду міста Києва від 20.06.2022 р. у справі № 756/4192/22. [Електронний ресурс] URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/104831829. (дата звернення: 01.11.2022).

Вирок Олевського районного суду Житомирської області від 05.09.2022 р. у справі № 287/401/22. [Електронний ресурс] URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/106055193. (дата звернення: 01.11.2022).

Вирок Тростянецького районного суду Сумської області від 26.08.2022 р. у справі № 1-кп/588/108/22. [Електронний ресурс] URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/105905089. (дата звернення: 01.11.2022).

Кузнецов В. В., Сийплокі М. В. Кримінальна відповідальність за колабораційну діяльність як новий виклик сьогодення. Науковий вісник Ужгородського національного ун-ту. Серія: Право. 2022. № 70. С. 381–388.


Переглядів анотації: 19
Завантажень PDF: 17
Опубліковано
2022-12-22
Як цитувати
Зайцев, О. В., & Бодейко , В. А. (2022). ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ СУБ’ЄКТИВНИХ ОЗНАК КОЛАБОРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (УЗАГАЛЬНЕННЯ МАТЕРІАЛІВ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ). Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 4(100), 101-112. https://doi.org/10.33766/2524-0323.100.101-112
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА