ДО МЕТОДОЛОГІЇ ПРАВОЗНАВЧОГО ДОСЛІДЖЕННЯ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ ЯК ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО КОНФЛІКТУ

  • В. М. Комарницький доктор юридичних наук, професор, ректор Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка (м. Івано-Франківськ, Україна) https://orcid.org/0000-0003-1510-2395
  • O.M. Литвинов доктор юридичних наук, кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка (м. Івано-Франківськ, Україна) https://orcid.org/0000-0002-2257-2224
Ключові слова: методологія, права людини, правова свідомість, історична свідомість, культурологічний підхід, антропологічний підхід, культура, «люди минулого», агресія.

Анотація

Черговий напад московських урядовців та їхніх підневільних підлеглих на українські землі вимагають розуміння не тільки поточних питань політичного взаємоіснування, а й осмислення світоглядних засад взаємодії суспільств та етносів, які історично сформувалися в доволі відмінних умовах. Тому пропонуємо варіант сáме методологічного підходу до з’ясування меж взаємопорозуміння, котре спирається на культурно-цивілізаційні підмурки, що не є переобтяженими загальним імперським історичним досвідом нерівноправ’я за національною ознакою. Частина правосвідомості в історичній свідомості представників цивілізацій різного рівня культурного розвитку стає визначальною для майбутнього, де культурна, тобто суто людська складова в структурі особистості, приймається через ідею прав людини. Інший світ, світ «людей минулого» («російський світ»), що є в координатах сучасності фактично злочинним, демонструє свої тваринні основи через звірячі форми агресивності. Погодження з цим, а тим більше підтримка такої світоглядної позиції частиною населення України є рудиментом радянських та імперських часів цілеспрямованого й безальтернативно інтенсивного політико-правового втілення культурного примітивізму східних деспотій. Тому питання методології осмислення сучасних подій видаються визначальними, оскільки всі інші стають похідними.

Посилання

Комарницький В. М., Письменський Є. О. Підстава кримінальної відповідальності за пропаганду комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів (загальна характеристика). Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. 2015. Вип. 3. С. 122-131.

Литвинов О. М. Денацифікація росії як проблема України: деякі питання для обговорення (філософсько-правовий ракурс). Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2022. Вип. 2. С. 43-68.

Спіноза, Бенедикт. Теологічно-політичний трактат. Харків : Фоліо, 2018. 410 с.

Литвинов О. Культура, право і війна: про здійсненність проєкту «вічного миру», або щодо деяких методологічних питань філософії права. Філософія права і загальна теорія права, 2020. № 2. С. 72-91.

Рущенко, Ігор. Війна цивілізацій. Анатомія російсько-українського конфлікту. Київ : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2020. 436 с.

Закон про колабораціонізм. URL : https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3430808-zakon-pro-kriminalnu-vidpovidalnist-za-kolaboracionizm-nabuv-cinnosti.html. (дата звернення: 26.10.2022).

Кримінальний кодекс України. Документ 2341-III, чинний, поточна редакція — Редакція від 06.11.2022, підстава - 2690-IX. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text. (дата звернення: 26.10.2022).

Шевельов, Юрій. Москва, Маросєйка. В кн.: Шевельов, Юрій. Триптих про призначення України. Харків : Видавець Олександр Савчук, 2017. С. 10-17.

Порохівник А. Три смертних гріхи України і п’ятий Харків. В кн.: Шевельов, Юрій. Триптих про призначення України. Харків : Видавець Олександр Савчук, 2017. С. 5-9.

Огієнко, Іван. Українська культура. Коротка історія культурного життя українського народа : курс читаний в Укр. нар. ун-ті. Київ : Абрис, 1991. 272 c.

Дорошенко Д. І. Нарис історії України : в 2-х томах. Київ : Глобус, 1992 (репринтний передрук такого видання : Мюнхен : Вид-во «Дніпрова хвиля», 1966). Т. ІІ (від половини ХVІІ століття). 176 c.

Фергюсон Ніл. Площі та вежі. Соціальні зв’язки від масонів до фейсбуку / пер. з англ. Катерина Диса. Київ : Наш Формат, 2022. С. 448. 552 с.

Huntington, Samuel P. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order; New York: SIMON & SCHUSTER, 1996. 368 p.

Geertz С. Religion as a Cultural System. Anthropological Approaches to the Study of Religion, edited by M. Banton. ASA Monographs 3. Pp. 1–46. London: Tavistock Publications, 1966.


Переглядів анотації: 20
Завантажень PDF: 19
Опубліковано
2022-12-22
Як цитувати
Комарницький, В. М., & ЛитвиновO. (2022). ДО МЕТОДОЛОГІЇ ПРАВОЗНАВЧОГО ДОСЛІДЖЕННЯ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ ЯК ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО КОНФЛІКТУ. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 4(100), 14-25. https://doi.org/10.33766/2524-0323.100.14-25
Розділ
Розділ I. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА