Спеціальні норми в системі кримінально-правового захисту діяльності захисника чи представника особи з надання правової допомоги

  • В. В. Власюк генеральний директор Директорату з прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності Міністерства юстиції України (м. Київ)
Ключові слова: злочини проти правосуддя, правосуддя, захисник, представник особи, адвокат, загальні норми, спеціальні норми, конкуренція норм, втручання в діяльність, погроза або насильство, посягання на життя

Анотація

У статті, використовуючи різні методи наукового пізнання, усебічно розглянуто питання, пов’язані з характеристикою спеціальних норм чинного Кримінального кодексу України, які покликані забезпечити кримінально-правову охорону діяльності захисника чи представника особи щодо надання правової допомоги. Надано коротку характеристику цих злочинів порівняно із загальними нормами, окреслено специфічні ознаки спеціальних статей. Звернено увагу на перелік проблем, які вирішуються за допомогою наявного в указаних нормах юридичного інструментарію. Висловлено окремі пропозиції та роздуми щодо можливих напрямів удосконалення чинного кримінального законодавства.

Посилання

Бурдін В. М. Окремі проблеми злочинів проти правосуддя за КК України. Життя і право. 2004. № 2. С. 74-77.

Власюк В. В. Злочини, спрямовані на діяльність захисника чи представника особи з надання правової допомоги: родовий об’єкт і місце в структурі КК України. Вісник ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. 2017. № 4 (80). С. 31-41.

Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» від 07 грудня 2017 року. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2229-19.

Кримінальне право (Особлива частина): підручник / за ред. О. О. Дудорова, Є. О. Письменського. Луганськ: Видавництво «Елтон-2», 2012. Том ІІ. 2012. 704 с.

Осадчий В. Зміст правосуддя у злочинах проти правоохоронної діяльності. Право України. 2000. № 11. С. 110-112.

Сотула О. С. Кримінальна відповідальність за посягання на життя державного чи громадського діяча: дис. канд. юрид. наук. Харків: Національний університет внутрішніх справ, 2003. 201 с.


Переглядів анотації: 5
Завантажень PDF: 156
Опубліковано
2018-03-27
Як цитувати
Власюк, В. В. (2018). Спеціальні норми в системі кримінально-правового захисту діяльності захисника чи представника особи з надання правової допомоги. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(81), 76-86. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/154
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА