«Віднесення банку до категорії неплатоспроможних» як наслідок злочину, передбаченого ст. 218-1 КК України

  • Є. М. Васілін здобувач Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка (м. Сєвєродонецьк)
Ключові слова: банк, неплатоспроможність, банкрутство, кримінальна відповідальність

Анотація

Статтю присвячено характеристиці «віднесення банку до категорії неплатоспроможних» як суспільно небезпечного наслідку злочину, передбаченого ст. 218-1 КК України. Проаналізовано поняття неплатоспроможного банку, критерії та процедура віднесення банку до категорії неплатоспроможних, а також недоліки законодавства в цій царині.

Посилання

Собчук Ю. Банки у відносинах неплатоспроможності. Юридична Україна. 2013. № 2. С. 38–43.

Лобач О. М. Категорії «проблемний банк», «неплатоспроможний банк» у законодавстві України. Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. 2014. Т. 155. С. 86–92. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMAun_2014_155_22.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. [Вид. 2-ге]. Київ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. 1728 с.

Собчук Ю. Г. Організаційно-правові засади регулювання відносин неплатоспроможності банків в Україні : дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2014. 211 с. URL: https://mydisser.com/en/catalog/view/37209.html.

Постанова Вищого адміністративного суду України від 02 березня 2017 року в справі № К/800/24002/15. URL: http://protokol.com.ua/ua/postanova_vasu_vid_02_03_2017_roku_u_spravi_820_20788_14/.

Аврамов В. Практика оскарження дій ФГВФО щодо визнання нікчемними правочинів. URL: http://blog.liga.net/user/vabramov/article/26095.aspx.

Лобач О. М. Окремі проблемні аспекти правового регулювання неплатоспроможності банків в Україні: нотатки до науково-практичної конференції. Наукові записки НаУКМА. Т. 53. Юридичні науки, 2006. С. 155–160.


Переглядів анотації: 18
Завантажень PDF: 17
Опубліковано
2018-03-27
Як цитувати
Васілін, Є. М. (2018). «Віднесення банку до категорії неплатоспроможних» як наслідок злочину, передбаченого ст. 218-1 КК України. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(81), 67-76. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/153
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА