Індівідуальні заходи запобігання проникненню заборонених предметів до місць несвободи Міністерства юстиції України

  • А. І. Богатирьов кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права та кримінології Університету державної фіскальної служби України (м. Ірпінь)
Ключові слова: індивідуальні заходи, запобігання, проникнення, заборонені предмети, місця несвободи, засуджені

Анотація

У статті розкрито індивідуальні заходи запобігання проникненню до місць несвободи Міністерства юстиції України заборонених предметів. Надано юридичну оцінку дій засуджених за використання заборонених предметів під час відбування кримінального покарання. Визначено індивідуальні заходи запобігання проникненню заборонених предметів у місця несвободи.

Посилання

Інформаційний бюлетень про діяльність підрозділів охорони, нагляду й безпеки кримінально-виконавчих установ у 2017 році. Київ, 2018. С. 5.

Пузирьов М. С. Якименко Л. Г. Обґрунтування актуальності дослідження запобігання проникненню заборонених предметів до установ виконання покарань. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2013. № 2. С. 381–387.

Блувштейн Ю. Д. Зырин М. И., Романов В. В. Профилактика преступлений. Минск: Университетское, 1986. 286 с.

Игошев К. Е., Устинов В.С. Введение в курс профилактики правонарушений. Горький, 1977. 93 с.

Закалюк А. П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика: у 3-х кн. Київ: Видавничий дім «Ін Юре», 2007. Кн. 1: Теоретичні засади та історія української кримінологічної науки. 424 с.

Аванесов Г. А. Криминология. М.: Академия МВД СССР, 1984. 500 с.

Антонян Ю. М. Насилие. Человек. Общество : монография. М.: ВНИИ МВД России, 2011. 247 с.

Копотун І.М. Запобігання злочинам, що призводять до надзвичайних ситуацій у виправних колоніях : монографія. Київ : ПП «Золоті ворота», 2013. 472 с.


Переглядів анотації: 12
Завантажень PDF: 10
Опубліковано
2018-03-27
Як цитувати
Богатирьов, А. І. (2018). Індівідуальні заходи запобігання проникненню заборонених предметів до місць несвободи Міністерства юстиції України. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(81), 60-67. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/152
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА