ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ США В АМЕРИКАНСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТАХ

  • В. М. Господаренко кандидат юридичних наук, викладач кафедри кримінально-правових наук Донецького державного університету внутрішніх справ (м. Кривий Ріг, Україна) https://orcid.org/0000-0001-9842-0633
Ключові слова: юриспруденція, кримінально-правова політика США, університетська юридична освіта, Американська асоціація адвокатів, правова освіта в США, юридична наука в США.

Анотація

Стаття присвячена особливостям викладання кримінально-правових дисциплін в університетах США. Сьогодні успішній країні дуже важливо мати якісних фахівців. Особливо вона(країна) потребує добре підготовлених фахівців з юриспруденції, оскільки юристи втілюють у життя кримінально-правову політику держави. Тому так важливо приділити увагу самому процесу підготовки фахівців з права, від якого залежить як компетентність майбутніх юристів, так і якість виконання державної кримінально-правової політики. У статті розглянуто досвід американських університетів у підготовці юристів, тому що юридична освіта Сполучених Штатів є одної із найкращих у світі. І це не дивно, бо США є світовим демократичним лідером. Ним країна стала завдяки якісній юридичній освіті, тому так важливо вивчати американський досвід у цій галузі. Упродовж XVIII – XX віків у США створена своя модель вищої юридичної школи, яка здатна відповідати сучасним освітнім вимогам. Ефективність американської системи правової освіти забезпечується такими факторами: автономією навчальних закладів, вибірковістю і гнучкістю навчальних програм закладів вищої освіти, конкурентним освітнім середовищем, практичною орієнтацією й індивідуалізацією навчального процесу, використанням сучасних освітніх технологій. Усі ці фактори роблять американську юридичну освіту однією з кращих у світі. Центральне місце в процесі академічної підготовки у юридичних школах США посідають форми і методи викладання, спрямовані на формування у студентів професійно необхідних навичок і здібностей (методи проектування, постановки викладання, практика у юридичних клініках, а також розвиток їхніх аналітичних навичок, обговорення прецедентів). Зростаюча значущість юриста в українському суспільстві диктує необхідність розвитку найбільш ефективної системи юридичного навчання. При тому певні позитивні риси американської юридичної освіти можуть бути використані при реформуванні вітчизняної системи підготовки юристів, здатних не тільки захищати права і свободи людей, а ще строго здійснювати публічну юридичну політику. 

Посилання

Азаркин Н. М. Всеобщая история юриспруденции. Курс лекций. Москва : Юрид. литература, 2003. 608 с.

Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях /cост. и предисл. В.С. Овчинского. Москва : ИНФРА-М, 2004. 184 с.

Ваттель Э. Право народов, или принципы естественного права, примeняемые к поведению и делам наций и суверенов / пер. с фр. В. Н. Дурденевского, Ф. А. Кублицкого. Москва : Госюриздат, 1960. 720 с.

Власихин В. А. Юридическая профессия и юридическое образование в США. Юрфак. 2000. № 8. с. 30-38.

Джефферсон Т. Автобиография. Заметки о штате Виргиния. Ленинград: Наука, 1990. 314 с.

Калашников В. М. Державно-правова політика «батьків-засновників» США : монографія. Дніпро: РВВ ДНУ, 2020. 200 с.

Марков К. А. Свобода личности и юридическая ответственность. Zarzadzanie I marketing zeszyt 6 Zeszyty Naukowe Politechniki. Rzeszowskiij. Nomer 226. Preszow, 2006. P. 34-42.

Фокина С.П. Становление и развитие высшего юридического образования США: …дис. канд. пед. наук: 18.06.10/ ВГУ. Владимир, 2010.176 с.

Шлезингер А. М. Циклы американской истории. Москва : Прогресс-Академия, 1992. 688 с.

American University Washington College of Law. An LL.M. With A Difference. URL: https://www.wcl.american.edu/impact/initiativesprograms/awandgov/llmlawandgov/gclid=Cj0KCQiAjZLhBRCAAIsAFHWpbFn4nRh6f_BHslRjindil7AVWWqvy2x5cs_M4 ZmDNogdKLQxjkn8xoaAub2EALw_wcB. (дата звернення: 30.05.2022)

Сolambia Law School.International Programs U.S. Business Law Academy. Summer 2019. URL : https://www.law.columbia.edu/international-programsus-business-law-academy. (дата звернення: 30.05.2022)

Encyclopedia of Law and Higher Education / ed. by Ch. J. Russ. Dayton: Dayton University, 2008. 582 p.

Freeman A. The SRA and BSB respond to the Legal Education and Training Review. URL : https://www.fieldfisher.com/en/people/ashleigh-freeman. (дата звернення: 04.06.2022)

Hofstadter R. The American Political Tradition: аnd the Men Who Made it. N. Y.: Archont Books, XXIV, 1948. 540 p.

Rules of the Supreme Court of the United States.Adopted April 19, 2013. Effective July 1, 2013. Р. 153-154. URL : https://www.law.cornell.edu/rules/supct. (дата звернення: 29. 05.2022)

Thomas J.B. Criminal Justice. Academic Discipline. Encyclopedia Britannica. URL: http://www.britannica.com/topic/criminal-justice. (дата звернення: 29.05.2022)

The Socratic Method: Why It's Important to the Study of Law. May 29, 2013 by @WashULaw. URL : https://onlinelaw.wustl.edu/blog/the-socratic-method-why-its-important-to-the-study-of-law/. (дата звернення: 25.05.2022)

Stratford Career Institute. Criminal Justice. URL : https://www.scitraining.com/cri-minal-justiceAF=BH0026&utm.source=Bing&utm_medium=CP. (дата звернення: 25.10. 2022)


Переглядів анотації: 46
Завантажень PDF: 28
Опубліковано
2022-06-30
Як цитувати
Господаренко , В. М. (2022). ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ США В АМЕРИКАНСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТАХ. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2(98), 271-283. https://doi.org/10.33766/2524-0323.98.271-283