ПРОБЛЕМИ ДОКАЗУВАННЯ ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ У ЗЛОЧИНАХ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНІВ І ЗВИЧАЇВ ВІЙНИ

  • А. В. Шульженко доктор філософії, старший викладач кафедри правосуддя Сумського національного аграрного університету (м. Суми, Україна) https://orcid.org/0000-0002-1272-9638
Ключові слова: війна, докази, докази, об'єктивна сторона, судово-медична експертиза, тілесні ушкодження, умисне вбивство.

Анотація

Стаття присвячена проблемам доказування, що виникають під час розслідування злочинів про порушення законів і звичаїв війни, кількість яких на сьогодні становить понад десять тисяч. Окремої уваги заслуговує об’єктивна сторона статті 438 КК України, яка складається з кількох елементів. Складові об’єктивної сторони пов’язані з результатами дій та бездіяльності з різними категоріями потерпілих, у тому числі військовополоненими, цивільними особами та державою. Крім того, сама об'єктивна сторона визначається не пов'язаними між собою діями. До них належать жорстоке поводження, вбивства, вигнання, примусова праця, вилучення національного майна та використання заборонених засобів ведення війни. Тобто об’єктивна сторона стосується особи, її прав, свобод та окремо матеріальних цінностей держави. У кожному конкретному випадку для вивчення об'єктивної сторони, яка характеризується діянням і його наслідками, виникає потреба в певних спеціальних знаннях. Тому питання, пов'язані з дослідженням окремих елементів суб'єктивної сторони, вивчаються різними судовими експертами. Серед експертиз, які перевіряють наслідки для життя та здоров'я, слід назвати судово-медичну, експертизу трупів, статевого стану, різні види психологічних експертиз: психолого-психіатричну, медико-психологічну, Дослідження наслідків застосува­ння заборонених бойових видів вибухових речовин експертизи. Розграбування національних цінностей пов'язане з оцінкою викрадених речей, яку проводять мистецтвознавці. Виникає питання про доцільність виділення конкретних статей за ознаками окремих елементів об’єктивної сторони з метою спрощення процесу доказування в цій категорії злочинів. У статті детально проаналізовані проблеми, що виникають при дослідженні кожного елемента об’єктивної сторони порушення законів і звичаїв війни, запропонували практичні шляхи їх вирішення.

Посилання

Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III (зі змінами та доповненнями). Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2001. № 25–26, ст. 131. (дата звернення: 28.05.2022).

Женевська конвенція поводження з військовополоненими від 12 серпня 1949 року. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_153#Text. (дата звернення: 28.05. 2022).

Декларація про захист від осіб від катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, які принижують гідність, видів поводження і покарання від 09 грудня 1975 року. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_084#Text. (дата звернення: 28.05.2022).

Мінімальні стандартні правила поводження з в’язнями. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_212#Text. (дата звернення: 28.05.2022).

Орлова О. О. Визначення складових доктрини мінімального рівня жорстокості як критерію виокремлення катування від нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, 1, 66-69.

Конвенція про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_154#Text. (дата звернення: 28.05.2022).

Кравченко І. М. Правовий статус «військовополонений» і «цивільний заручник» у контексті норм міжнародного гуманітарного права та проведення операції Об’єднаних сил (АТО) на Сході України. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2020. № 1. С. 137-149.

Правила проведення судово-медичних експертиз (обстежень) з приводу статевих станів в бюро судово-медичної експертизи. Затверджено Наказом МОЗ 17.11.1995 № 6. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0253-95#Text. (дата звернення: 28.05.2022).

Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей. Закон України від 21.09.1999. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 48. С. 405. (дата звернення: 28. 05.2022).

Словник української мови у 11 томах. Том 8. 1977. С. 657. URL : http://sum.in.ua/s/rozghrabovuvaty. (дата звернення: 28.05.2022).

Про затвердження Інструкції з організації обліку музейних предметів від 21.07. 2016 № 580. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1129-16#Text. (дата звернення: 28.05.2022).

Судові експертизи в процесуальному праві України : навч. посібник. / За заг. ред. О. Г. Рувіна. Київ : Видавництво «Ліра», 2019. 424 с.

Конвенція про заборону або обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї, які можуть вважатись такими, що завдають надмірних ушкоджень або мають невибіркову дію від 10 жовтня 1980 року. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_266#Text. (дата звернення: 28.05.2022).

Бережанський І. Понад 3000 загиблих мирних жителів: в ООН озвучили цифри вбитих та поранених під час війни в Україні станом на 01.05.2022. ТСН, Україна. URL : https://tsn.ua/ukrayina/ponad-3000-zagiblih-mirnih-zhiteliv-v-oon-ozvuchili-cifri-vbitih-ta-poranenih-pid-chas-viyni-v-ukrayini-stanom-na-1-travnya-2051986.html. (дата звернення: 28.05.2022).

Катеринчук К. В. Кримінально-правова охорона здоров’я особи: доктринальні, законодавчі та правозастосовчі проблеми : дис… на здобуття наук. ст. доктора юр. наук за спец. 12.00.08 «Кр. право та кримінологія; кр.-вик. право». Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, Київ; Університет державної фіскальної служби України, Ірпінь, 2019. 559 с.


Переглядів анотації: 31
Завантажень PDF: 21
Опубліковано
2022-06-30
Як цитувати
Шульженко , А. В. (2022). ПРОБЛЕМИ ДОКАЗУВАННЯ ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ У ЗЛОЧИНАХ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНІВ І ЗВИЧАЇВ ВІЙНИ. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2(98), 261-270. https://doi.org/10.33766/2524-0323.98.261-270
Розділ
IV. ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ