ОРГАНІЗАЦІЯ І ТАКТИКА ДОПИТУ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • К. О. Чаплинський доктор юридичних наук, професор завідувач кафедри криміналістики та домедичної підготовки Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (м. Дніпро, Україна) https://orcid.org/0000-0002-9922-3743
Ключові слова: кримінальні правопорушення, туризм, туристична діяльність, тактика, тактичний прийом, допит, свідок, потерпілий, підозрюваний, протидія розслідуванню, слідчі (розшукові) дії, процесуальні дії.

Анотація

Стаття присвячена визначенню актуальних проблемних питань організації і тактики проведення допиту під час розслідування кримінальних правопорушень у сфері туристичної діяльності з урахуванням сучасних потреб слідчої практики. Допит визначається як одна з найбільш складних слідчих (розшукових) дій, спрямованих на отримання інформації з особистісних джерел. Наголошено на постійному оновленні тактики проведення допиту учасників кримінального процесу (підозрюваного, свідка, потерпілого). Розкрито поняття й сутність тактики допиту та види тактичних прийомів, що найчастіше застосовуються під час допитів підозрюваних у кримінальних провадженнях у сфері туризму. Доведено, що допит підозрюваних переважно відбувається в конфліктних ситуаціях. Особливу увагу приділено основним складовим елементам підготовки до проведення допиту підозрюваного. Наголошено на тому, що предметом допиту, зазвичай, є питання, які належать до сфери ведення туристичної діяльності, тому доречно перед проведенням допиту вивчити нормативні документи, що регламентують ці відносини, отримати консультацію в незалежних суб’єктів туристичної діяльності щодо правильності ведення такого бізнесу та ймовірних порушень, з’ясувати, чим ці порушення можуть бути зумовлені. На підставі узагальнення правоохоронної практики запропоновано розширений перелік обставин, які підлягають встановленню на етапі підготовки до проведення допиту підозрюваного. Окреслено тактичні помилки та прорахунки, які допускаються працівниками слідчих підрозділів поліції під час проведення допиту. Запропоновано практичні рекомендацій щодо найбільш ефективної організації і тактики проведення допиту в кримінальних провадженнях у сфері туризму.

Посилання

Венгерова Ю. В. Криміналістична характеристика та особливості розслідування злочинів у сфері туристичної діяльності : дис. на здобуття наук. ступ. доктора філософії за спец. 081 – Право / Дніпро, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2021. 265 с.

Захарова Г. В. Теоретичні засади методики розслідування шахрайства у сфері туризму, вчиненого організованою групою : дис. канд. юрид. наук.: 12.00.09. / Київ. Міжрегіональна академія управління персоналом, 2021. 263 с.

Калюга Т. О. Розслідування шахрайства у сфері надання туристичних послуг : дис. канд. юрид. наук.: 12.00.09. / Київ. Міжрегіональна академія управління персоналом, 2019. 240 с.

Біденчук Т. М., Павлова Н. В. Установлення психологічного контакту під час допиту громадянина іншої держави за участю перекладача. Jurnalul juridic national: teorie şi practică. № 2-2. 2019. С. 94–96.

Чаплинський К. О. Тактика проведення окремих слідчих дій : монографія. Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2006. 308 с.

Бахін В. П. Тактика допиту: навчальний посібник / Бахін В. П., Весельський В. К. Київ, НВТ «Правник». 1997. 64 с.

Белкин Р. С. Тактика следственных действий. М., Новый юристь, 1997. 176 с.

Белкин Р. С. Криминалистическая энциклопедия/ М., 2000. 333 с.

Коновалова В. Е. Версия: концепция и функции в судопроизводстве / Х.: Консум, 2000. 234 с.

Криміналістика: Підручник для студ. юрид. ВНЗ / Кол. авт. Глібко В. М., Дудніков А. Л., Журавель В.А. та ін. / За ред. В. Ю. Шепітька. Київ: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001. 684 с.

Криміналістика: [підручник для вузів] / під ред. Р. С. Белкина. М.: Видавництво НОРМА, 2000. 990 с.

Пчолкін В. Д. Поняття, сутність та завдання взаємодії оперативних підрозділів ОВС / В. М. Ечкенко. Вісник Луганської академії внутрішніх справ. 2004. № 3. Ч. І. С. 109–121.

Kramarenkо Yurii. Оrganized crime as a social system: characteristics and trends. Philosophy, economics and law review. Vol. 1. № 1. 2021. С. 104-117.

Pavlova Natalia, Reznik Oleg, Fomenko Andrii, Melnychenko Andrii, Prozorov And rii. Features of the initial stage of investigating fraud with financial resources in cyberspace Amazonia Investiga. Vol. 10 – Issue 41 / May 2021. Рр. 141-150.


Переглядів анотації: 22
Завантажень PDF: 17
Опубліковано
2022-06-30
Як цитувати
Чаплинський, К. О. (2022). ОРГАНІЗАЦІЯ І ТАКТИКА ДОПИТУ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2(98), 251-261. https://doi.org/10.33766/2524-0323.98.251-261
Розділ
IV. ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ