ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ У ФОРМАТІ DATA SCIENCE

  • М. В. Карчевський доктор юридичних наук, професор, перший проректор Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка (м. Івано-Франківськ, Україна) https://orcid.org/0000-0002-2693-3592
Ключові слова: Data Science, reproducible research, big data, протидія злочинності, кримінальна статистика.

Анотація

 У статті запропонований огляд однієї з перших спроб систематизувати статистичні дані щодо протидії злочинності у форматі ві­дтворюваного дослідження за методологією Data Science. Результатом розвідки став інтерактивний довідник «Протидія злочинності в Україні». Довідник представлено у вигляді вебзастосунку, який інтегрує й дає можливість аналізувати дані, що містяться у звітах Офісу Генерального прокурора України та Державної судової адміністрації за 2013–2021 роки. Він містить близько 5 тисяч візуалізацій, дозволяє здійснювати аналіз застосува­ння кримінального законодавства за більше ніж 100 параметрами. Набір даних налічує близько 980 тисяч показників функціонування національної системи кримінальної юстиції. Передбачено окремий режим роботи застосунку, який дозволяє створювати власні візуалізації та набори даних, комбінувати параметри, визначати період спостережень, рівень узагальнення та необхідність обрахунку відносних значень. З використанням запропонованого застосунку здійснено аналіз основних тенденцій протидії злочинності в Україні, які можуть бути охарактеризовані наступним чином: разом із поступовим зменшенням кількості облікованих проваджень, зменшенням кількості засуджених осіб та пом’якшенням покарань, які призначаються, спостерігається недостатня реалізація публічного інтересу в належному функціонуванні системи кримінальної юстиції та недостатність конструктивної професійної комунікації; існують ризики падіння рівня суспільної довіри до соціальних інститутів, які забезпечують дотримання законів, та, як наслідок, зростання злочинності. Визначено, що попередження розвитку встановлених негативних тенденцій та мінімізація відповідних соціальних ризиків передбачає не тільки законотворчу та адміністративну роботу, необхідними також є раціоналізація протидії злочинності та зміна фокусу професійної комунікації у сфери кримінальної юстиції.

Посилання

Bodunde, Akinyemi, Oluwakemi, Adewusi, Adedoyin, Oyebade. An Improved Classification Model for Fake News Detection in Social Media. International Journal of Information Technology and Computer Science (IJITCS). Vol. 12, No. 1, pp. 34-43, 2020. DOI : 10.5815/ijitcs. 2020.01.05

Cioffi-Revilla, C. Computational Social Science. Wiley Interdisciplinary Reviews Computational Statistics, 2(3). May 2010. P. 259-271.

Edelmann, A., Wolff, T., Montagne, D., Bail, C. A. Computational Social Science and Sociology. The Annual Review of Sociology. 2020, 46, 61–81. URL : https://doi.org/10.1146/annurev-soc-121919-054621

Foundations: Data, Data, Everywhere by Google. [Internet resource] URL : https://www.coursera.org/learn/foundations-data/home/info.

Gunay, Y. Iskandarli Applying Clustering and Topic Modeling to Automatic Analysis of Citizens. Comments in E-Government. International Journal of Information Technology and Computer Science (IJITCS). 2020. Vol. 12, No. 6, pp.1-10, 2020. DOI : 10. 5815/ijitcs.2020.06.01.

Hox, J. J. Computational Social Science Methodology, Anyone? Methodology. 2017, 13, pp. 3-12. URL : https://doi.org/10.1027/1614-2241/a000127.

R. Conte, N. Gilbert, G. Bonelli, C. Cioffi-Revilla, G. Deffuant, J. Kertesz, V. Loreto, S. Moat, J. Nadal, A. Sanchez, A. Nowak, A. Flache, M. San Miguel, and D. Helbing. Manifesto of Computational Social Science. European Physical Journal Special Topics (EPJST). 2012. Vol. 214, issue 1, 325-346. URL : https://www.bibsonomy.org/publication/20c26ecde5981441fee65c48864bb02b6/everyaware_bib.

Mann, A. Core Concept: Computational social science. PNAS. January 19, 2016, 113 (3), 468-470. URL : https://doi.org/10.1073/pnas.1524881113.

Mede, N. G., Schäfer, M. S., Ziegler, R., & Weißkopf, M. The “replication crisis” in the public eye: Germans’ awareness and perceptions of the (ir)reprodu cibility of scientific rese arch. Public Understanding of Science. 2021, No. 30 (1), pp. 91–102. URL : https://doi.org/10.1177/0963662520954370.

Provost, F., Fawcett, T. Data Science and its Relationship to Big Data and Data-Driven Decision Making. Big Data. Mar. 2013, pp. 51-59. URL : http://doi.org/10.1089/ big.2013.1508.

Ruslan Semenovych Orlovskyi, Anatoliy Trokhymovych Komziuk Bohdan Mykhai lovich Orlovskyi, Taisa Vasylivna Rodionova. Contemporary forms and me thods of counte racting narcotization of the youth. Amazonia Investiga. 2020. Vol. 12. Issue 28. P. 377-385. URL : https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/1332.

Sepide Fotoohi, Shahram Saeidi. Discovering the Maximum Clique in Social Networks Using Artificial Bee Colony Optimization Method. International Journal of Information Technology and Computer Science (IJITCS). 2019. Vol. 11, No. 10, pp.1-11, 2019. DOI: 10.5815/ijitcs.2019.10.01.

Tanmoy, Hazra, CRS, Kumar, Manisha, J. Nene. Strategies for Searching Tar gets Using Mobile Sensors in Defense Scenarios. International Journal of Infor mation Technology and Computer Science (IJITCS). 2017. Vol. 9, No. 5, pp. 61-70, DOI: 10.5815/ijitcs.2017.05.08.

Батиргареєва В. С., Бабенко А. М. Аналіз сучасної криміногенної ситуації в Україні як інформаційна модель для розробки стратегії зменшення можливостей вчинення злочинів. Архів кримінології та судових наук. 2020. № 1. С. 39–54. URL : https://archive-criminology.com.ua/index.php/journal/article/view/2.

Вирок від 06.05.2020 у справі № 733/359/20 Бахмацький районний суд Чернігівської області [Електронний ресурс] URL : https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/102944679/; Вирок від 22.09.2020 у справі № 585/1976/20 Роменський міськрайонний суд Сумської області [Електронний ресурс] URL : https: //youcontrol.com.ua/catalog/court-document/99590195/; Вирок від 03.11.2020 у справі № 423/2591/20 Лисичанський міський суд Луганської області [Електронний ресурс] URL : https://youcontrol.com.ua/catalog/court-document/96403383/; Вирок від 17.12.2020 у справі № 162/686/20 Любешівський районний суд Волинської області [Електронний ресурс] URL : https://lbs.vl.court.gov.ua/sud0309/; Вирок від 17.07.2020 у справі № 566/1640/19 Млинівський районний суд Рівненської області [Електронний ресурс] URL : https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/102944679. (дата звернення: 06.06.2022)

Вознюк А. А. Концептуальні засади запобігання суспільно небезпечним діянням. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2016. № 2 (99). С. 156–165. URL: https://scientbul.naiau.kiev.ua/index.php/scientbul/articleview/179.

Вознюк А. А. Корупційні кримінальні правопорушення: концептуальні проблеми в контексті реформування кримінального законодавства України. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2020. № 2 (20). С. 21–32. DOI : https://doi.org/10.332 70/04202002.21. URL : https://ojs.naiau.kiev.ua/index.php/law.journal/article/view/1288.

Карчевський М. В. Вхідні дані, скрипти збирання, очищення, обробки та побудови візуалізацій для web-застосунку. Інтерактивний довідник "Протидія злочинності в Україні (2013-2021) URL : https://github.com/Nickolay78/Combating-Crime-in-Ukraine-2013-2021.

Головкін Б. М. Про детермінацію злочинності. Часопис Київського університету права. 2020. № 1. С. 274–280. URL : http://kul.kiev.ua//images//A/Chasopis/CHAS20_1.pdf.

Головкін Б. М. Теперішнє і майбутнє кримінології. Проблеми законності. 2020. Вип. 149. С. 168–184. URL: http://plaw.nlu.edu.ua/issue/view/12367/6456.

Головкін Б. М. Механізм запобігання корупції. Часопис Київського університету права. 2018. № 4. С. 254–260. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2018_4_55.

Загиней-Заболотенко З. А. Визначеність vs невизначеність кримінального законодавства України. Право України. 2020. № 2. С. 67–80. URL : https://pravoua.com.ua/ua/store/pravoukr/pravo_2020_2/pravo_2020_2-s4/.

Карчевський М. В., Кудінов А. С. Ефективність кримінально-правового регулювання в Україні. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2016. № 4. С. 101–114. URL : https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/537.

Карчевський М. В. Протидія злочинності в Україні : інфорграфіка : інтерактивний довідник. URL : https://karchevskiy.org/i-dovidnyk/.

Карчевський М. В., Кудінов А. С. Досвід експертної оцінки кризових явищ у сфері кримінально-правового регулювання. Вісник Асоціації кримінального права України. 2017. № 1(8). С. 163–181.

Кваша О. О. Право на самозахист в контексті протидії злочинним посяганням на національну безпеку України. Правова держава. Вип. 29. Київ : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2018. С. 260-267. URL : http://pravova-derzhava.org.ua/ua/zmist-nomeriv/pravova-derjava.vipusk-29_2018_html.

Кваша О. О., Гапончук В. В. Публічні заклики до вчинення злочинів проти основ національної безпеки України (чч. 2, 3 ст. 109, ст. 110 КК України). Держава і право: Збірник наукових праць. Серія Юридичні науки. Вип. 83. Київ : Вид-во «Юридична думка», 2019. С. 243-257. URL : http://idpnan.org.ua/ua/vidavnicha_dijalnist/derjava_i_pravo.html.

Козич І. В. Кримінально-правова політика: функції та функціонування : монографія / Ігор Васильович Козич. Івано-Франківськ, Супрун В. П., 2020. 300 с.

Луценко Ю. В. Кримінальні та кримінальні процесуальні аспекти звільнення від кримінальної відповідальності за злочини, підслідні органам безпеки. Наше право. 2018. № 2. С. 96–104. URL : http://nashe-pravo.unesco-socio.in.ua/wp-content/uploads/archive/NP-2018-2/NP-2018-2.pdf.

Луценко Ю. В. Протидія злочинності в сучасних умовах. Соціально-правові студії. 2020. Вип. 1(7). С. 79–84. URL : http://www.sls.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/arhiv/sps_01(7)_2020/12.pdf.

Луценко Ю. В. Поняття та зміст воєнної безпеки України у світлі сучасних викликів та загроз. Актуальні проблеми міжнародних відносин. Вип. 137. 2018. С. 33‒47. URL :

http://apir.iir.edu.ua/index.php/apmv/article/view/3650.

Наден О. В. Теоретичні основи кримінально-правового регулювання в Україні : монографія / О. В. Наден ; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». Харків : Право, 2012. 266 с.

Янко В. М. Кримінальна відповідальність за злочини проти основ суверенітету українського народу [Текст] : монографія / В. М. Янко. Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2019. 235 с.


Переглядів анотації: 46
Завантажень PDF: 30
Опубліковано
2022-06-30
Як цитувати
Карчевський, М. В. (2022). ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ У ФОРМАТІ DATA SCIENCE. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2(98), 202-227. https://doi.org/10.33766/2524-0323.98.202-227
Розділ
IV. ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ