ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНІ СТ. 44-3 КУпАП «ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ЩОДО КАРАНТИНУ ЛЮДЕЙ»

  • М. І. Марцун керівник Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області (м. Чортків, Україна) https://orcid.org/0000-0001-7215-9967
Ключові слова: карантин, правила, протокол, адміністративне правопорушення, адміністративна відповідальність, провадження.

Анотація

Стаття присвячена особливостям провадження у справах про адміністративні проступки щодо порушення правил карантину людей. Специфіка діяльності правоохоронних та інших органів виконавчої влади з виявлення таких правопорушень та притягнення винуватців до адміністративної відповідальності залишається недослідженою. Встановлено перелік органів влади і посадових осіб, які уповноважені складати протоколи про вчинення адміністративних проступків у сфері порушення правил карантину людей. Визначено органи влади, які мають право приймати рішення у справах про подібні адміністративні правопорушення. Зроблено висновок, що норми законодавства про адміністративні правопорушення та галузевого законодавства, яке визначає повноваження органів влади, є неузгодженими. Так Кодекс України про адміністративні правопорушення уповноважує певні органи влади складати протоколи про адміністративні проступки, які полягають у порушенні правил карантину людей. Водночас галузеве законодавство не визначає посадових осіб органів, які мають право складати такі протоколи. Запропоновано низку рекомендацій щодо вдосконалення законодавства, яке ре­гулює провадження у справах про адміністративні проступки у сфері порушення пра­вил карантину людей, а саме: надати право працівникам Національної поліції складати протоколи про адміністративні правопорушення в разі появи особи в громадському місці без засобів індивідуального захисту; визначити конкретних посадових осіб органів охорони здоров’я, які матимуть право складати протоколи про адміністративні проступки у сфері порушення правил карантину людей; встановити в Законі України «Про місцеве самоврядування» права конкретних посадових осіб складати протоколи про такі адміністративні правопорушення; ухвалити на рівні міських та/або сільських рад окреме положення про порядок розгляду протоколів про адміністративні правопорушення; передати повноваження виконавчих комітетів місцевих рад з розгляду справ про адміністративні проступки, які полягають у порушенні правил карантину людей, адміністративним комісіям, сформованим із фахівців у галузі права.

Посилання

Теремецький В. І. Профілактика адміністративних деліктів у сфері використання й охорони лісового фонду України. Актуальні проблеми правознавства. 2020. № 3 (23). С. 93–101.

Пайда Ю. Ю. Деякі аспекти правового регулювання провадження у справах про адміністративні правопорушення. Науковий вісник публічного та приватного права. 2020. № 1. С. 209–220.

Ковалів М. В. Провадження у справах про адміністративні правопорушення. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2013. № 3. С. 240–248.

Фазикош О. В. Поняття та сутність провадження у справах про адміністративні правопорушення. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Право». 2012. Випуск 18. С. 183–185.

Москаленко С. М., Єрмоленко-Князєва Л. В. Проблеми провадження в справах про адміністративні правопорушення в галузі цивільної авіації. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 3. С. 160–164.

Логвиненко Б. В. Окремі особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення у сфері охорони здоров’я. Публічне право. 2019. № 4 (36). С. 90–97.

Кодекс про адміністративні правопорушення: Закон України від 07.12.1984 № 8073-Х. Верховна Рада України. Законодавство України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80732-10#top. (дата звернення: 25.05.2022)

Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII. Верховна Рада України. Законодавство України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19/find?text. (дата звернення : 25.05.2022)

Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон України від 24.02.1994 № 404-ХІІ. Верховна Рада України. Законодавство України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12. (дата звернення: 25.05.2022).

Деякі питання Державної санітарно-епідеміологічної служби: постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 № 348. Верховна Рада України. Законодавство України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/348-2017-п. (дата звернення: 25.05.2022).

Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів: постанова Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 № 667. Верховна Рада України. Законодавство України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/667-2015-п/. (дата звернення: 25.03.2022).

Про місцеве самоврядування: Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР. Верховна Рада України. Законодавство України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр. (дата звернення: 25.05. 2022)


Переглядів анотації: 20
Завантажень PDF: 16
Опубліковано
2022-06-30
Як цитувати
Марцун, М. І. (2022). ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНІ СТ. 44-3 КУпАП «ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ЩОДО КАРАНТИНУ ЛЮДЕЙ». Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2(98), 168-177. https://doi.org/10.33766/2524-0323.98.168-177
Розділ
Розділ III. ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ, АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА, АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ