ОКРЕМІ ПИТАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВИХ КАПЕЛАНІВ

  • В. О. Співак аспірантка Академії праці, соціальних відносин та туризму, заступник директора департаменту економіки та інвестицій, начальник управління стратегічного розвитку, депутат Полтавської міської ради (м. Київ, Україна) https://orcid.org/0000-0001-5951-5891
Ключові слова: капелан, військове капеланство, служба військового капеланства, інститут військового капеланства, душпастирство, душпастирська опіка.

Анотація

У статті проаналізовано правовий статус військового капелана та відповідність положень нового Закону «Про Службу військового капеланства» чинному законодавству України. Сформульовано рекомендації щодо удосконалення законодавства України у сфе­рі військового капеланства задля врегулювання відносин у галузі конституційного пра­ва, а саме права на свободу світогляду та віросповідання військовослужбовців Збройних Сил України, Національної гвардії України, інших утворених, відповідно до законів України, військових формувань, Державної прикордонної служби України. Проаналі­зовано необхідність правових та організаційних засад і принципів діяльності Служби військового капеланства. Наголошено на важливості забезпечення соціальних гарантій капеланів, а також духовних і релігійних прав військовослужбовців. Проведено порівняльний аналіз організації підготовки й діяльності зарубіжних військових капеланів та вивчено корисний для України світовий досвід регулювання цього питання. Наголошено, що сьогодні, в умовах повномасштабного вторгнення з боку Російської Федерації, психологічна обстановка у військових колективах потребує заспокоєння. Тому важливим є питання врегулювання законодавством України порядку створення комфортних умов праці капеланів та здійснення ними душпастирської опіки військовослужбовців. При формуванні капеланської служби важливо поєднати патріотичні ідеали з моральними орієнтирами. Симбіоз патріотизму та істиних моральних цінностей здатен сформувати відданого Батьківщині військовослужбовця, готового на самопожертву заради України в боротьбі з агресором. Зроблено висновок, що прийняття Закону України «Про Службу військового капеланства» – це результат вирішення на законодавчому рівні атуальної проблеми державно-церковних відносин. Утім існує потреба в подальшому внормуванні підзаконних актів і врегулюванні багатьох суспільних питань у цій сфері.

 

 

Посилання

Томчук О. Душпастирська опіка у волонтерському русі на допомогу Збройним силам України під час російської агресії (2014–2017). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Історичні науки. 2018. Вип. 27. С. 160, 172.

Пояснювальна записка до проєкту Закону України «Про Службу військового капеланства» від 21.01.2021 № 4626. Верховна Рада України. Офіційний сайт. URL : http:// w1.c1.rada.gov.ua/pls:/zweb2/webproc4_1?pf3511=70878. (дата звернення: 12.03.2022).

Капелан. Матеріал Вікіпедії – вільної енциклопедії [Електронний ресурс]. URL : https://uk.wikipedia.org/wiki/Капелан. (дата звернення: 13.03.2022).

Карпюк Г. Капелани – духовні батьки українських героїв. Газета «Народна армія» від 07.11.2016. URL : http://news.ugcc.ua/articles/kapelani__duhovn%D1%96_batki_ukrainskih_geroiv_77964.html. (дата звернення: 14.03.2022). С. 19.

Українське євангельське капеланство. Матеріал Вікіпедії – вільної енциклопедії [Електронний ресурс]. URL : https://uk.wikipedia.org/wiki/Українське_євангельське_капеланство. (дата звернення 12.03.2022).

Митрополит Іоан (Яременко). Військовий священник може взяти в руки зброю лише з душпастирською метою. Дзеркало тижня. Україна. Bип. № 8-9, 3 березня-16 березня 2018 р. URL : https://zn.ua/ukr/personalities/mitropolit-ioan-yaremenko-viyskoviy-svyaschenik-mozhe-vzyati-v-ruki-zbroyu-lishe-z-dushpastirs-koyu-metoyu-270995_.html. (дата звернення: 14.02.2022).

Про Службу військового капеланства: Закон України від 30.11.2021 № 1915-IX. Верховна Рада України. Офіційний сайт URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1915-20#Text. (дата звернення: 20.03.2022).

Васін М. С. Сучасна державна-церковна взаємодія в Україні: переосмислення конституційних засад. Часопис Київського університету права. 2019. № 3. С. 82, 83, 84, 85. (дата звернення: 30.03.2022).

Про попереднє ув’язнення: Закон України від 30.07.1993 № 3352-XII в редакції від 03.03.2022 року. Верховна Рада України. Офіційний сайт. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3352-12#Text. (дата звернення: 03.03.2022).

Вовк Д. О. Право і релігія: загальнотеоретичні проблеми співвідношення: монографія. Харків : Право, 2009. 224 с.

Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України від 23.04.1991 № 987-XII. Відомості Верховної Ради України. 1991. № 25. Ст. 9.

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій. Збірник офіційних документів 1996–2007. Київ : ВРЦіРО, 2007. С. 19–21.


Переглядів анотації: 47
Завантажень PDF: 35
Опубліковано
2022-06-30
Як цитувати
Співак , В. О. (2022). ОКРЕМІ ПИТАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВИХ КАПЕЛАНІВ. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2(98), 78-89. https://doi.org/10.33766/2524-0323.98.78-89
Розділ
Розділ I. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА