Конституційно-правове утвердження громадських обговорень в Україні

  • В. Ф. Нестерович доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри державно-правових дисциплін Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка (м. Сєвєродонецьк)
Ключові слова: конституційно-правове утвердження, громадськість, громадські обговорення, проекти нормативно-правових актів, Україна

Анотація

У статті розкрито конституційно-правове утвердження громадських обговорень в Україні. Указано, що проведення громадських обговорень проектів нормативно-правових актів забезпечує впровадження в державотворчі процеси принципів гласності та прозорості, конкуренції протилежних поглядів, які були висловлено різними соціальними та корпоративними групами, можливості вибору найбільш оптимального вирішення певного питання, що має важливе значення під час прийняття нормативно-правових актів. Зроблено висновок, що недосконале законодавство та відсутність міцних демократичних традицій в Україні суттєво зменшують ефективність цієї форми впливу громадськості на прийняття нормативно-правових актів.

Посилання

Погорілко В. Ф., Федоренко В. Л. Референдне право України: навч. посіб. Київ, 2006. 366 с.

О всенародном обсуждении важных вопросов государственной жизни: Закон СССР от 30 июня 1987 года. Ведомости Верховного Совета СССР. 1987. № 26. Ст. 387.

Про комітети Верховної Ради України: Закон України від 4 квітня 1995 року № 116/95-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1995. № 19. Ст. 134.

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 року № 28097-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1997. № 24. Ст. 170.

Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності: Закон України від 11 вересня 2003 року № 1160-ІV. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 9. Ст. 79.

Про Регламент Верховної Ради України: Закон України від 10 лютого 2010 року № 1861-VI. Офіційний вісник України. 2010. № 12. Ст. 565.

Про затвердження положень про проведення парламентських слухань у Верховній Раді України та слухань у комітетах Верховної Ради України: Постанова Верховної Ради України від 11 грудня 2003 року № 1385-IV. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 13. Ст. 183.

Про Регламент Верховної Ради України: Постанова Верх овної Ради України від 16 березня 2006 року № 3547-IV. Відомості Верховної Ради України. 2006. №№ 23, 24-25. Ст. 202.

Рішення Конституційного Суду України від 01 квітня 2008 року № 4-рп у справі про Регламент Верховної Ради України. Офіційний вісник України. 2008. № 28. Ст. 904.

Матеріали парламентських слухань. Верховна Рада України. URL: http://static.rada.gov.ua/zakon/new/par_sl/index.htm.

Механізми вдосконалення законодавчого забезпечення організації й проведення парламентських слухань в Україні. Аналітична записка Національного інституту стратегічних досліджень. URL : http://www.niss.gov.ua/articles/1275.

Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики: Указ Президента України від 15 вересня 2005 року № 1276/2005. Офіційний вісник України. 2005. № 38. Ст. 2363.

Участь громадськості в законодавчому процесі: проблеми та шляхи підвищення ефективності. Лабораторія законодавчих ініціатив. Київ, 2009. 23 с.

Про Положення про порядок підготовки та внесення проектів актів Президента України: Указ Президента України від 15 листопада 2006 року № 970/2006 . Офіційний вісник України. 2006. № 47. Ст. 3123.

Global Parliamentary Report. The changing nature of parliamentary representation / Lead author Greg Power, Assistant to the lead author Rebecca A. Shoot; Inter-Parliamentary Union; United Nations Development Programme. Denmark, 2012. 115 p.

Засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки: затверджено Законом України від 14 жовтня 2014 року № 1699-VII. Офіційний вісник України. 2014. № 87. Ст. 2473.

Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики: Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996. Офіційний вісник України. 2010. № 84. Ст. 2945.

Система громадського обговорення законопроектів. Громадянське суспільство і влада. URL: http://civic.kmu.gov.ua/consult_mvc_kmu/news/article/lst/942c.

Загальна статистика громадського обговорення проектів нормативно-правових актів. Громадянське суспільство і влада. URL: http://civic.kmu.gov.ua/consult_mvc_kmu/consult/poll/statistics.

Місцева демократія в Україні: нові стандарти / Укр. незалеж. центр політ. дослідж.: М. В. Лациба, І. М. Лукеря, О. Л. Ващук-Огданська. Київ: Агентство «Україна», 2013. 236 с.


Переглядів анотації: 20
Завантажень PDF: 16
Опубліковано
2018-03-27
Як цитувати
Нестерович, В. Ф. (2018). Конституційно-правове утвердження громадських обговорень в Україні. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(81), 32-44. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/148
Розділ
Розділ I. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають