ВПЛИВ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ НА ДІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ЯК КРАЇНИ-АГРЕСОРА ПРОТИ УКРАЇНИ

  • А. М. Кухарчук доктор філософії в галузі права, старший викладач кафедри інформаційного, господарського та адміністративного права НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ, Україна) https://orcid.org/0000-0001-7576-5188
Ключові слова: Конвенція про захист прав та основоположних свобод, Європейський суд з прав людини, агресія, російсько-українська війна, суспільна небезпека.

Анотація

Статтю присвячено дослідженню значення практики Європейського суду з прав людини та агресії російської федерації щодо України з 2014 року й до сьогодні, зокрема і вторгнення російських військ на територію України 24 лютого 2022 року. Зроблено висновок, що дії країни-агресора можна вважати такими, які підпадають під трактування категорії «суспільна небезпека», під яким практика Європейського суду з прав людини розуміє виняткову кризову ситуацію або надзвичайну ситуацію, яка впливає на все населення і становить загрозу для усталеного життя громади, що формує державу. Вторгнення російських військ на територію України стали наслідком виникнення гуманітарних катастроф, знищення об’єктів військової та цивільної інфраструктури, житлових будинків, а основне – порушення права на життя, регламентоване Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод від 1950 р. та Конвенцією проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність видів поводже­ння і покарання від 1987 р. Визначено порушення з боку росії основоположного принципу верховенства права та інших, зокрема: принципу незастосування сили або погрози силою по відношенню до України; принципу суверенної рівності держав; принципу рівноправності і самовизначення народів та ін. Акцентовано увагу, що справа «Україна проти Росії (стосовно Криму)» є першою скаргою з серії міждержавних справ України проти росії, яку прийняла до розгляду по суті Велика палата Європейського суду з прав людини. Зроблено висновок, що рішення Європейського суду з прав людини – потужний вплив на дії російської федерації як країни-агресора у міждержавних справах за скаргами України проти Росії й у справах за індивідуальними позовами фізичних та юридичних осіб проти російської федерації у Європейському суді з прав людини.

 

 

Посилання

Україна та Нідерланди проти Росії у ЄСПЛ: що доводила Україна на усних слуханнях щодо прийнятності справи і чому це так важливо. URL : https://minjust.gov.ua/news/ministry/ukraina-ta-niderlandi-proti-rosii-u-espl-scho-dovodila-ukraina-na-usnih-sluhannyah-schodo-priynyatnosti-spravi-i-chomu-tse-tak-vajlivo. (дата звернення: 10.03.2022).

Україна та Нідерланди проти РФ : одне з найтриваліших засідань ЄСПЛ. URL : https://www.ukrinform.ua/tag-espl. (дата звернення: 10.03.2022).

Пухтецька А. А. Принцип верховенства права: сучасні європейські доктрини як орієнтир для реформування національного законодавства. Вісник НАН України. 2010. № 3. С. 33–43.

S.W. v. the United Kingdom : judgment Registry of the European Court of Human Rights in the case of № 47/1994/494/576/. URL : https://hudoc.chr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-57965%22]}. (дата звернення: 10.03.2022).

C.R. v. the United Kingdom : judgment Registry of the European Court of Human Rights in the case of № 48/1994/495/577/. URL : https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22C.R.%20v.%20the%20United%20Kingdom%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-125806%22]}. (дата звернення: 10.03.2022).

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень ст. 69 Кримінального кодексу України (справа про призначення судом більш м’якого покарання) від 2 листоп. 2004 р. № v015p710-04. Офіційний вісник України. 2004. № 45. С. 41.

Як РФ встигла порушити майже всі норми міжнародного права за одну ніч? URL : https://uba.uaukr/news/8973/. (дата звернення: 10.03.2022).

Права людини і збройні конфлікти : навч. посіб. / О. В. Сенаторова. Київ : ФОП Голембовська О. О., 2018. 208 с.

Lawless v Ireland (No 3) : judgment Registry of the European Court of Human Rights in the case of № 332/57. URL : https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22Lawless%20v%20Ireland%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-57518%22]}. (дата звернення: 10.03.2022).

Ireland v. The United Kingdom : judgment Registry of the European Court of Human Rights in the case of № 5310/71. URL : https://www.refworld.org/cases,ECHR,3ae6b7004.html. (дата звернення: 10.03.2022).

Aksoy v. Тurkey : judgment Registry of the European Court of Human Rights in the case of №№ 4149/04 та 41029/04 №№ 4149/04 та 41029/04. URL : https://hudoc.echr.coe.int. (дата звернення: 10.03.2022).

Посібник зі статті 15 Європейської конвенції з прав людини. URL : https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_15_UKR.pdf. (дата звернення: 10.03.2022).

Brannigan and McBride v. the United Kingdom : judgment Registry of the European Court of Human Rights in the case of 14553/89 and 14554/89. URL : https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22display%22:[2],%22itemid%22:[%22002-9555%22]%7D. (дата звернення: 10.03.2022).

Marshall v. the United Kingdom : judgment Registry of the European Court of Human Rights in the case of 41571/98. URL : https://hudoc.echr.coe.int (дата звернення: 10.03.2022).

A. and others v. the United Kingdom : judgment Registry of the European Court of Human Rights in the case of 3455/05. URL : https://hudoc.echr.coe.int/eng{%22fulltext%22[%22A%20v.%20the%20United%20Kingdom%22],%22documentcollectionid2%22[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-91403%22]}. (дата звернення: 10.03.2022).

Case of Ukraine v. Russia (concerning Crimea) № 20958/14. URL : https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=60016cad4. (дата звернення: 10.03.2022).

ЄСПЛ взявся за справу України проти Росії щодо Криму. URL : https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3170667-espl-vzavsa-za-spravu-ukraini-proti-rosii-sodo-krimu.html. (дата звернення: 10.03.2022).

ЄСПЛ вимагає від Росії припинити бомбардування цивільних об'єктів в Україні. URL : https://www.slovoidilo.ua/2022/03/01/novyna/pravo/yespl-vymahaye-rosiyi-prypynyty-bombarduvannya-cyvilnyx-obyektiv-ukrayini-zmi. (дата звернення: 10.03.2022).


Переглядів анотації: 25
Завантажень PDF: 19
Опубліковано
2022-06-30
Як цитувати
Кухарчук , А. М. (2022). ВПЛИВ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ НА ДІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ЯК КРАЇНИ-АГРЕСОРА ПРОТИ УКРАЇНИ. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2(98), 34-42. https://doi.org/10.33766/2524-0323.98.34-42
Розділ
Розділ I. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА