ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕНДАВМЕНТУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ДОБРОЧИННОСТІ: ПОТОЧНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

  • М. В. Куляша викладач кафедри інформаційного, господарського та адміністративного права НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ, Україна) https://orcid.org/0000-0002-7612-5219
Ключові слова: автоматизація технологій, поняття «ендавмент», ендавмент-фонди, благодійні фонди, вітчизняна практика використання ендавментів, відсоткова філантропія.

Анотація

На сучасному етапі одним із альтернативних інструментів залучення коштів для суб’єктів освітньої, наукової, культурної діяльності є створення ендавмент-фондів. Під ендавмент-фондом слід розуміти цільовий фонд, створений для некомерційних цілей, таких як фінансування організацій освіти, культури, медицини тощо. Ендавмент-фонд, як правовий інститут, є схожим на благодійний фонд, водночас його правова природа та механізм використання є дещо відмінними, що робить його унікальним інструментом доброчинності. По-перше, ендавмент являє собою певний капітал, що складається з грошей, цінних паперів, вартості іншого майна, наданого фізичними та/або юридичними особами-благодійниками; по-друге, благодійник набуває фінансової стабільності та інституційної спроможності за допомогою отримання гарантованого пасивного доходу від використання основного капіталу; по-третє, приріст капіталу забезпечується відповідною професійною компанією з управління активами – банком або небанківською фінансовою установою, що визначає пріоритетні напрямки інвестування коштів. Ендавмент-фонди наразі є перспективним інструментом позабюджетної підтримки закладів освіти, науки, охорони здоров’я та культури. Впровадження та поширення такої практики в Україні ще потребує активізації та об’єднання зусиль держави, представників бізнесу і відповідних закладів та установ.

 

Посилання

Рисін М. В. Джерела формування капіталу ендавмент-фонду вищого навчального закладу. Економіка та управління національним господарством. 2015. Вип. 2 (112). С. 123–127.

Нарис про відбудову України. [Електронний ресурс] URL : https://voxukraine.org/narys-pro-vidbu-dovu-ukrayiny/. (дата звернення: 10.06.2022)

Мокін Б. Ендавмент-фонд як альтернативне джерело для підвищення фінансової стійкості вищого навчального закладу. Вісник ХНУ. 2012. № 2. С. 131–135.

Що таке ендаумент. [Електронний ресурс] URL : http://iirfund.org/about/endo-wment.

Податковий кодекс України. (редакція від 09.06.2022). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text. (дата звернення: 10.06.2022)

Закон України «Про вищу освіту» (редакція від 09.06.2022). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#n805. (дата звернення: 10.06.2022)

Лебеда Т. Б. Вплив освіти на економічну динаміку в Україні. Економіка і прогнозування. 2014. № 4. С. 110–121.

Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» (редакція від 02.16.2022). URL : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5073-17. (дата звернення: 10.06.2022)

Дмитришин М. В. Ендавменти у вищих навчальних закладах: проблеми та перспективи. Фінанси, грошовий обіг, кредит. 2017. № 34. С. 233–241.

Рябков К., Покідіна В. Ендавмент у вищій освіті: світова практика та українське сьогодення. Популярна економіка: ціна держави. 2015. № 34. 18 с.

Бєлов О. Ендавмент як нова форма забезпечення стабільності фінансування наукових досліджень в Україні. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2017. № 4. С. 50–62.

Гернего Ю. О. Ендавмент-технології людського розвитку в Україні. Вісник Хмельницького університету управління та права. 2017. № 3. С. 45–48.


Переглядів анотації: 26
Завантажень PDF: 22
Опубліковано
2022-06-30
Як цитувати
Куляша , М. В. (2022). ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕНДАВМЕНТУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ДОБРОЧИННОСТІ: ПОТОЧНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2(98), 25-34. https://doi.org/10.33766/2524-0323.98.25-34
Розділ
Розділ I. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА