МІСЦЕ І РОЛЬ ВИЩОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ В ДЕРЖАВНОМУ МЕХАНІЗМІ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

  • В. В. Миргород-Карпова кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки Сумського державного університету (м. Суми, Україна) https://orcid.org/0000-0002-3302-221X
  • Д. В. Мурач здобувач вищої освіти Навчально-наукового інституту права Сумського державного університету (м. Суми, Україна) https://orcid.org/0000-0002-4645-1275
Ключові слова: державний механізм, корупція, Вищий антикорупційний суд України, суб’єкти протидії корупції.

Анотація

Стаття присвячена комплексному аналізу державного механізму протидії корупції в Україні. Досліджено положення чинного вітчизняного законодавства у сфері протидії корупції. Також у ході цього аналізу виділено систему суб’єктів протидії корупції в Україні. Окреслено ключові функції суб’єктів системи протидії корупції в Україні. Досліджено місце та роль Вищого антикорупційного суду України у системі суб’єктів протидії корупції. Досліджено положення, думки окремих науковців та практиків щодо доцільності запровадження Вищого антикорупційного суду України як окремого суб’єкта вчинення правосуддя щодо осіб, які вчинили корупційні правопорушення. Висвітлено проблему дисгенезії чинного організаційного та нормативно-правового забезпечення системи суб’єктів протидії корупції в Україні. Дано оцінку щодо сучасної ситуації з корупцією в Україні та вказано на основні деструктивні фактори, що сприяли цьому. Авторами визначено, що одним із таких факторів є проблема «застою» справ у судах першої інстанції та корупція серед суддів судів загальної юрисдикції. У роботі з’ясовано, що державний механізм протидії корупції в Україні являє собою цільну та узгоджену систему суб’єктів протидії корупції, кожен з яких виконує конкретні, визначені чинним законодавством, завдання та функції з розслідування, судового обвинувачення та безпосереднього вчинення правосуддя щодо осіб, які здійснили корупційне правопорушення. Доведено, що вирішальне завдання в цьому механізмі покладене саме на судову гілку влади, яка фактично вчиняє правосуддя. Визначено, що центральним елементом цього механізму є Вищий антикорупційний суд України. Відповідно, авторами наголошується на необхідності вдосконалення організаційно-правових основ діяльності цього суду задля забезпечення в Україні міжнародних стандартів антикорупційного судочинства. Зазначено, що вдосконалення організації діяльності Вищого антикорупційного суду України дозволить значно покращити економічну ситуацію в країні та збільшить довіру населення до судової гілки влади.

Посилання

Никифорчук Д. Й., Бусол О. Ю. Вимір та оцінювання рівня корупції в Україні. Збірники наукових праць, матеріали конференцій (семінарів, круглих столів). 2013. [Електронний ресурс]. URL : http://elar.naiau.kiev.ua/handle/123456789/4668.

Індекс сприйняття корупції – 2020. Transparency International – Ukraine. [Електронний ресурс]. URL : https://ti-ukraine.org/research/indeks-spryjnyattya-koruptsiyi-2020.

Білик Д. Україна дещо піднялася в рейтингу "Індекс сприйняття корупції". Deu tsche Welle. 2021. URL : https://www.dw.com/uk/ukraina-deshcho-pidnialasia-v-reitynhu-indeks-spryiniattia-koruptsii/a-56358381.

30 років незалежності: які здобутки і проблеми зростання бачать українці й на що сподіваються у майбутньому. Фонд «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва. [Електронний ресурс]. URL : https://dif.org.ua/article/30-rokiv-nezalezhnosti-yaki-zdobutki-i-problemi-zrostannya-bachat-ukraintsi-y-na-shcho-spodivayutsya-u-maybutnomu_2.

Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 року. № 1700-VII. Дата оновлення: 30.12.2020. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text. (дата звернення: 01.01.2021).

Пархоменко-Куцевіл О. Розвиток системи антикорупційних інституцій в Україні. Збірник наукових праць. Державне управління та місцеве самоврядування. 2018. Вип. 3(38). С. 33–38. [in Ukrainian].

Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України від 14.10.2014 року. № 1698-VII. Дата оновлення: 16.09.2020. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18#Text. (дата звернення: 01.02.2022).

Про затвердження Положення про Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру Офісу Генерального прокурора: Положення від 05.03.2020 року. № 125. (Дата оновлення: 29.08.2020) URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0125905-20#Text. (дата звернення: 03.02.2022).

Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 року. № 1700-VIІ. Дата оновлення: 30.12.2020. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text. (дата звернення: 03.02.2022).

Про Вищий антикорупційний суд: Закон України від 07.06.2018 року. № 2447-VIII. Дата оновлення: 30.07.2020. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2447-19#Text. (дата звернення: 03.02.2022).

Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів: Закон України від 10.11.2015 року. № 772-VIII. Дата оновлення: 03.07.2020. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/772-19#Text. (дата звернення: 23.01.2021).

Про Державне бюро розслідувань: Закон України від 12.11.2015 року. № 794-VIII. Дата оновлення: 01.01.2021. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19#Text. (дата звернення: 03.02.2022).

Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 року. № 580-VIII. Дата оновлення: 01.01.2021. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text. (дата звернення: 03.02.2022).

Христич І. О. Сучасний стан корупції у приватній сфері України. Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції. 2017. С. 199–200.

Безп’ятчук Ж., Червоненко В. Ситник про НАБУ й розслідування Бігуса: "Ми не святі". BBC. 2019. [Електронний ресурс]. URL : https://www.bbc.com/ukrainian/features-47585553.

Про Річну національну програму під егідою Комісії Україна – НАТО на 2020 рік: Указ Президента України №203/2020. [Електронний ресурс]. URL : https://www.president.gov.ua/documents/2032020-33861.

IMF Executive Board Approves 18-month US$5 Billion Stand-By Arrangement for Ukraine. INTERNATIONAL MONETARY FUND. 2021. [Електронний ресурс]. URL : https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/06/09/pr20239-ukraine-imf-executive-board-approves-18-month-us-5-billion-stand-by-arrangement.

Правова абетка: чи дійсно нам потрібен антикорупційний суд? Українська гельсінська спілка з прав людини. 2018. [Електронний ресурс]. URL : https://helsinki.org.ua/articles/pravova-abetka-chy-dijsno-nam-potriben-antykoruptsijnyj-sud/.

Інформація про кількість посад суддів у судах, у тому числі вакантних. Портал відкритих даних. [Електронний ресурс]. URL : https://data.gov.ua/dataset/86efddc2-c738-4a73-a98e-6e8ec593e5e8.

Ростовська К. В. Проблемні питання створення антикорупційних судів в Україні. Правова позиція. № 2. 2017. С. 159–164.

Вищий антикорупційний суд. ВАКС. 2020. 16 с. [Електронний ресурс]. URL : https://hcac.court.gov.ua/userfiles/media/VAKS/PICS/dok/HACC_Leaflet_03.03.2020_one%20page_UKR.pdf.

Юрчишин Я., Костецький М. Антикорупційний суд - ключ до знищення топкорупції. Право та проблеми сталого розвитку в глобалізованому світі. 2017. С. 132–137.

Безпалова О. І. Створення Вищого антикорупційного суду як важливий крок у напрямі здійснення судової реформи в Україні. [Електронний ресурс]. URL : http://univd.edu.ua/science-issue/issue/1556.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) – вищий спеціалізований суд у системі судоустрою України. Офіційний сайт ВАКС. 2021. [Електронний ресурс]. URL: https://hcac.court.gov.ua/hcac/info_sud/competence/. (дата звернення: 01.02.2022).


Переглядів анотації: 214
Завантажень PDF: 141
Опубліковано
2022-03-17
Як цитувати
Миргород-Карпова, В. В., & Мурач , Д. В. (2022). МІСЦЕ І РОЛЬ ВИЩОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ В ДЕРЖАВНОМУ МЕХАНІЗМІ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(97), 246-257. https://doi.org/10.33766/2524-0323.97.246-257
Розділ
Розділ V. ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ