ПРОБЛЕМИ ПРИЗНАЧЕННЯ ПОЗАПЛАНОВИХ РЕВІЗІЙ (ПЕРЕВІРОК) У ХОДІ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ: ЗА МАТЕРІАЛАМИ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

  • В.В. Лисенко доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінальної юстиції Державного податкового університету (м. Ірпінь, Україна) https://orcid.org/0000-0003-1541-5105
Ключові слова: розслідування злочинів економічного спрямування, суб’єкти господарської діяльності, повноваження прокурора, слідчого, позапланові ревізії (перевірки), розгляд слідчим суддею клопотань прокурора чи слідчого.

Анотація

Стаття присвячена аналізу чинного законодавства та судової практики призначення й проведення позапланових виїзних ревізій (перевірок), а також проблемам, що виникають у ході розслідування злочинів. Суди по-різному вирішують звернення прокурора чи слідчого з клопотанням щодо призначення позапланових виїзних ревізій (перевірок), що негативно впливає на результати розслідування злочинів. В одних випадках слідчі судді задовольняють клопотання слідчого про призначення позапланових ревізій (перевірок), в інших – відмовляють. Кримінальний процесуальний кодекс України прямо не передбачає можливості слідчого та прокурора призначення позапланових виїзних ревізій (перевірок). З цього приводу Верховний Суд сформував правову позицію, яка полягаю в тому, що положення процесуального закону не дають повноважень слідчому судді надавати дозвіл на призначення перевірки. Використання виразу в КПК України «витребування та отримання» передбачає повноваження використовувати як докази висновки ревізій та актів перевірок (як і будь-які інші документи), що існують незалежно від кримінального розслідування. Варто враховувати, що докази, які отримують після початку розслідування, можуть бути визнані допустимими лише у випадку реалізації органами досудового розслідування своїх повноважень, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України. Внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення діяльності прокуратури фактично позбавили можливості слідчого, прокурора використовувати у протидії злочинам дієвого засобу, яким є контрольно-перевірочна діяльність суб’єктів господарювання, а також використовувати дані за результатами проведення позапланових виїзних ревізій перевірок у доказовій діяльності. Запропоновано в ході розслідування призначати судово-економічну експертизу, яка може вирішити завдання розслідування злочинів економічного спрямування.

Посилання

Вирок Фрунзенського районного суду м. Харкова від 19 жовтня 2020 р. Справа № 610/297/15. Провадження 1-кп/645/387/20. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Revi¬ew/92279981. (дата звернення: 25.12.2021).

Капліна О., Маринів Н. Проведення ревізій та перевірок у кримінальному провадженні: дисонанс законодавства та правозастосовної практики. Підприємство, господарство і право. 2018. № 2. С. 197–206.

Неганов В. В. Особливості використання стороною обвинувачення висновків ревізії, інших форм процесуальної фіксації даних, пізнаних за результатами проведення ревізії. Вісник кримінального судочинства. 2017. № 3. С. 216-228.

Хахуцяк О. Ю. Місце актів ревізій та перевірок у кримінальному провадженні. Юридична наука. 2015. № 5. С. 156-161.

Куриленко Д. Сутність та процесуальний статус ревізій і перевірок у кримінальному провадженні. Jurnalul juridic national: teorie si practica. 2015. № 2. С. 144–147.

Цивінський О., Дуфенюк О. Оптимізація проведення позапланових ревізій, перевірок та призначення економічних експертиз у кримінальному провадженні. Підприємництво, господарство і право. 2021. № 3. С.276-283.

Курман О. В. Проблемні питання призначення ревізій у кримінальному судочинстві в умовах сучасних реалій законодавства. Порівняльно-аналітичне право. 2016. № 3. С. 201–203.

Чернявський С. С. Цуцкірідзе М. С. Актуальні проблеми призначення судово-економічних експертиз та документальних ревізій у кримінальному провадженні. Матер. міжвід. наук.-практ. семінару «Актуальні питання використання можливостей позапланових документальних ревізій та інших перевірок у кримінальному судочинстві» (Київ, 30 черв. 2016 р.). Київ : Нац. акад. внутр. справ. 2016. С. 123–127.

Сизоненко А., Брисковська О. Актуальні проблеми призначення та проведення позапланових ревізій за зверненням органів досудового розслідування. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2018. № 1. С. 135–146.

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2006 р. №550. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/550-2006-%D0%BF#Text. (дата звернення: 5.01.2022).

Наказ Міністерства фінансів України від 02.06.2015 №524 «Про затвердження Порядку формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків». URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0751-15#Text. (дата звернення: 20.01.2022).

Вирок Слов’янський міськрайонного суду Донецької області від 31 травня 2021 р. Справа № 236/1416/19. Провадження № 1-кп/243/199/20214. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/97434623. (дата звернення: 20.01.2022).

Ухвала слідчого судді Голованівського районного суду Кіровоградської області від 16 березня 2020 р. Справа № 386/206/20. Провадження № 1-кс/386/33/20. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/8823296. (дата звернення: 20. 01.2022).

Ухвала слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 9 липня 2021 р. Справа № 752/16555/21. Провадження № 1-кс/752/5592/21. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/98713085. (дата звернення: 15.01.2022).

Проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законів України (щодо призначення позапланових ревізій, перевірок)» (реєстр. № 6482 від 18.07.2017 р.). URL : http://komzakonpr.rada.gov.ua/print/74372.html. (дата звернення 25.01.2022).

Ухвала слідчого судді Веселинівського районного суду Миколаївської області від 25 грудня 2014 р. Справа № 472/1910/14-к. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/46418604/. (дата звернення: 25.01.2022).

Узагальнення судової практики місцевих судів щодо застосування слідчими суддями норм матеріального та процесуального права під час розгляду клопотань слідчих та прокурорів про надання дозволу на призначення та проведення позапланових ревізій і перевірок підприємств, установ, організацій та фізичних осіб - підприємців в межах кримінального провадження за період 2015-2016р.р. Апеляційний суд Харківської області. URL : https://hra.court.gov.ua/sud2090/inf_court/generalization/uzag17-k1. (дата звернення 25.01.2022).

Ухвала слідчого судді Виноградівського районного суду Закарпатської області від 12 березня 2019 р. Справа № 299/3639/18. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/80371355. (дата звернення: 20.01.2022).

Ухвала слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 15 травня 2019 р. Справа № 495/4137/19. Провадження 1-кс/495/2607/2019. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/82713576. (дата звернення: 20.01.2022).

Ухвала слідчого судді Ковельського міськрайонного суду Волинської області від 4 лютого 2019 р. Справа № 159/455/19. Провадження № 1-кс/159/199/19. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/79749186. (дата звернення: 25.12. 2021).

Ухвала слідчого судді Ленінського районного суду м. Миколаєва від 3 вересня 2019 р. Справа № 489/4092/19. Провадження 1-кс/489/1982/19. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/84131259. (дата звернення: 20.01.2022).

Ухвала слідчого судді Виноградівського районного суду Закарпатської області від 12 березня 2019 р. Справа № 299/3639/18. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/80371355. (дата звернення: 20.01.2022).

Ухвала колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 06 березня 2018 року. Справа № 243/6674/17-к. Провадження № 51-499км17). URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/72670536. (дата звернення: 25.01.2022).

Ухвала колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 16 листопада 2021 р. Справа № 234/8805/18. Провадження № 51-2318 км21. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/101282920/. (дата звернення: 19.01. 2022).

Ухвала слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 28 лютого 2019 р. Справа № 711/1803/19. Провадження № 1-кс/711/854/18. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/80169846. (дата звернення: 25.01.2022).

Ухвала слідчого судді Бориславського міського суду Львівської області від 12 липня 2021 р. Справа № 438/1092/21. Провадження № 1-кс/438/74/2021. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/98260177. (дата звернення: 25.01.2022).

Ухвала слідчого судді Нижньосірогозького районного суду Херсонської області від 21 січня 2019 р. Справа № 659/56/19. Провадження № 1-кс/659/19/19. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/79322674. (дата звернення: 25.01.2022).

Ухвала слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 8 лютого 2019 р. Справа №127/4024/19. Провадження №1-кс/127/2408/19. URL : https://court.gov.ua/Review/79720854. (дата звернення: 25.01.2022).

Ухвала слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 7 липня 2021 р. Справа № 991/4414/21. Провадження 1-кс/991/4475/21. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/98248585. (дата звернення: 15.01.2022).

Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 8 грудня 2021 р. Справа № 488/990/19. Провадження № 51-246 3км21. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/101873512. (дата звернення: 19.01.2022).

Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 27 квітня 2020. Справа № 335/2108/17. Про-вадження № 51-6560км19. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/89034958. (дата звернення: 19.01.2022).

Ухвала колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Луганського апеляційного суду від 20 серпня 2020 р. Справа № 409/1289/18. Провадження № 11-кп/ 810/352/19. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/91134322. (дата звернення: 25.01.2022).

Судово-економічна експертиза та напрямки її дослідження. URL : http://ondise.minjust.gov.ua/sudovo-ekonomichna-ekspertiza-ta-napryamki-%D1%97%D1%97-doslidzhe nnya. (дата звернення: 25.01.2022).

Ухвала слідчого судді Виноградівського районного суду Закарпатської області від 12 березня 2019 р. Справа № 299/3639/18. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/80371355. (дата звернення: 20.01.2022).

Ухвала слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 15 травня 2019 р. Справа № 495/4137/19. Провадження 1-кс/495/2607/2019. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/82713576. (дата звернення: 20.01.2022).

Ухвала слідчого судді Ковельського міськрайонного суду Волинської області від 4 лютого 2019 р. Справа № 159/455/19. Провадження № 1-кс/159/199/19. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/79749186. (дата звернення: 25.12. 2021).

Ухвала слідчого судді Ленінського районного суду м. Миколаєва від 3 вересня 2019 р. Справа № 489/4092/19. Провадження 1-кс/489/1982/19. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/84131259. (дата звернення: 20.01.2022).

Ухвала слідчого судді Виноградівського районного суду Закарпатської області від 12 березня 2019 р. Справа № 299/3639/18. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/80371355. (дата звернення: 20.01.2022).

Ухвала колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 06 березня 2018 року. Справа № 243/6674/17-к. Провадження № 51-499км17). URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/72670536. (дата звернення: 25.01.2022).

Ухвала колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 16 листопада 2021 р. Справа № 234/8805/18. Провадження № 51-2318 км21. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/101282920/. (дата звернення: 19.01. 2022).

Ухвала слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 28 лютого 2019 р. Справа № 711/1803/19. Провадження № 1-кс/711/854/18. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/80169846. (дата звернення: 25.01.2022).

Ухвала слідчого судді Бориславського міського суду Львівської області від 12 липня 2021 р. Справа № 438/1092/21. Провадження № 1-кс/438/74/2021. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/98260177. (дата звернення: 25.01.2022).

Ухвала слідчого судді Нижньосірогозького районного суду Херсонської області від 21 січня 2019 р. Справа № 659/56/19. Провадження № 1-кс/659/19/19. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/79322674. (дата звернення: 25.01.2022).

Ухвала слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 8 лютого 2019 р. Справа №127/4024/19. Провадження №1-кс/127/2408/19. URL : https://court.gov.ua/Review/79720854. (дата звернення: 25.01.2022).

Ухвала слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 7 липня 2021 р. Справа № 991/4414/21. Провадження 1-кс/991/4475/21. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/98248585. (дата звернення: 15.01.2022).

Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 8 грудня 2021 р. Справа № 488/990/19. Провадження № 51-246 3км21. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/101873512. (дата звернення: 19.01.2022).

Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 27 квітня 2020. Справа № 335/2108/17. Про-вадження № 51-6560км19. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/89034958. (дата звернення: 19.01.2022).

Ухвала колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Луганського апеляційного суду від 20 серпня 2020 р. Справа № 409/1289/18. Провадження № 11-кп/ 810/352/19. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/91134322. (дата звернення: 25.01.2022).

Судово-економічна експертиза та напрямки її дослідження. URL : http://ondise.minjust.gov.ua/sudovo-ekonomichna-ekspertiza-ta-napryamki-%D1%97%D1%97-doslidzhe nnya. (дата звернення: 25.01.2022).

Ухвала слідчого судді Виноградівського районного суду Закарпатської області від 12 березня 2019 р. Справа № 299/3639/18. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/80371355. (дата звернення: 20.01.2022).

Ухвала слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 15 травня 2019 р. Справа № 495/4137/19. Провадження 1-кс/495/2607/2019. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/82713576. (дата звернення: 20.01.2022).

Ухвала слідчого судді Ковельського міськрайонного суду Волинської області від 4 лютого 2019 р. Справа № 159/455/19. Провадження № 1-кс/159/199/19. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/79749186. (дата звернення: 25.12. 2021).

Ухвала слідчого судді Ленінського районного суду м. Миколаєва від 3 вересня 2019 р. Справа № 489/4092/19. Провадження 1-кс/489/1982/19. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/84131259. (дата звернення: 20.01.2022).

Ухвала слідчого судді Виноградівського районного суду Закарпатської області від 12 березня 2019 р. Справа № 299/3639/18. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/80371355. (дата звернення: 20.01.2022).

Ухвала колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 06 березня 2018 року. Справа № 243/6674/17-к. Провадження № 51-499км17). URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/72670536. (дата звернення: 25.01.2022).

Ухвала колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 16 листопада 2021 р. Справа № 234/8805/18. Провадження № 51-2318 км21. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/101282920/. (дата звернення: 19.01. 2022).

Ухвала слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 28 лютого 2019 р. Справа № 711/1803/19. Провадження № 1-кс/711/854/18. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/80169846. (дата звернення: 25.01.2022).

Ухвала слідчого судді Бориславського міського суду Львівської області від 12 липня 2021 р. Справа № 438/1092/21. Провадження № 1-кс/438/74/2021. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/98260177. (дата звернення: 25.01.2022).

Ухвала слідчого судді Нижньосірогозького районного суду Херсонської області від 21 січня 2019 р. Справа № 659/56/19. Провадження № 1-кс/659/19/19. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/79322674. (дата звернення: 25.01.2022).

Ухвала слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 8 лютого 2019 р. Справа №127/4024/19. Провадження №1-кс/127/2408/19. URL : https://court.gov.ua/Review/79720854. (дата звернення: 25.01.2022).

Ухвала слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 7 липня 2021 р. Справа № 991/4414/21. Провадження 1-кс/991/4475/21. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/98248585. (дата звернення: 15.01.2022).

Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 8 грудня 2021 р. Справа № 488/990/19. Провадження № 51-246 3км21. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/101873512. (дата звернення: 19.01.2022).

Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 27 квітня 2020. Справа № 335/2108/17. Про-вадження № 51-6560км19. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/89034958. (дата звернення: 19.01.2022).

Ухвала колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Луганського апеляційного суду від 20 серпня 2020 р. Справа № 409/1289/18. Провадження № 11-кп/ 810/352/19. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/91134322. (дата звернення: 25.01.2022).

Судово-економічна експертиза та напрямки її дослідження. URL : http://ondise.minjust.gov.ua/sudovo-ekonomichna-ekspertiza-ta-napryamki-%D1%97%D1%97-doslidzhe nnya. (дата звернення: 25.01.2022).


Переглядів анотації: 74
Завантажень PDF: 43
Опубліковано
2022-03-17
Як цитувати
Лисенко, В. (2022). ПРОБЛЕМИ ПРИЗНАЧЕННЯ ПОЗАПЛАНОВИХ РЕВІЗІЙ (ПЕРЕВІРОК) У ХОДІ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ: ЗА МАТЕРІАЛАМИ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(97), 230-246. https://doi.org/10.33766/2524-0323.97.230-246
Розділ
Розділ V. ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ