КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ЗАБОРОНИ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ АЗАРТНИХ ІГОР I ЛОТЕРЕЙ НА ТЛІ ЗМІН РЕГУЛЯТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

  • Ю.В. Воронцова ад’юнктка Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка (м. Сєвєродонецьк, Україна) https://orcid.org/0000-0003-1044-9613
Ключові слова: кримінально-правові заборони, кримінально-правове регулювання, азартні ігри, гральний бізнес, лотереї.

Анотація

Статтю присвячено аналізу новел законодавства у сфері кримінально-правових заборон щодо проведення та організації азартних ігор і лотерей. Розкрито зміст нової редакції статті 203-2 Кримінального кодексу України, проведено порівняльний аналіз з її старою редакцією. Виявлено негативний вплив заміни дефініції «гральний бізнес» на дефініцію «азартні ігри» у новій редакції статті 203-2 Кримінального кодексу України. Висловлено припущення щодо виникнення механізмів ухилення від кримінальної відповідальності за скоєння злочинів, передбачених новою редакцією статті 203-2 Кримінально кодексу України. Обґрунтовано власну позицію щодо конкуренції досліджуваної кримінально-правової норми та адміністративно-правової норми, що передбачає відповідальність за порушення порядку провадження господарської діяльності. Розкрито сутність та встановлено відмінність основних безпосередніх та додаткових об’єктів складів злочинів за нової та старої редакції статті 203-2 Кримінально кодексу України. Порівняно наслідки кримінальної та фінансової відповідальності, передбаченої за порушення у сфері господарської діяльності з організації та проведення азартних ігор та лотерей. Зроблено висновки щодо пріоритету економічних інтересів держави у сфері кримінально-правового регулювання грального бізнесу. Доведено відповідність розташування статті 203-2 у розділі Кримінального кодексу України, присвяченому злочинам у сфері господарської діяльності. У контексті захисту прав і свобод людини і громадянина, запропоновано криміналізувати окремі діяння, пов’язані з порушенням правил допуску до азартних ігор осіб, стосовно яких існують заборони. Порушено питання щодо доповнення статті 203-2 Кримінального кодексу альтернативними видами покарання. Виявлено неузгодженість окремих положень Закону «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та Закону «Про державні лотереї» з одного боку, та новою редакцією статті 203-2 Кримінального кодексу України з іншого. Зроблено висновки щодо на недоліків нового механізму кримінально-правового регулювання грального бізнесу (азартних ігор і лотерей), а також на недосконалість нової редакції статті 203-2 Кримінального кодексу України, запропоновано шляхи їх усунення.

Посилання

Закон «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/768-20#Text. (дата звернення: 02.02.2022)

Кримінальний кодекс України. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст. 131. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text. (дата звернення: 02.02.2022 )

Закон «Про заборону грального бізнесу в Україні». Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, № 38, ст. 536. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1334-17# Text. (дата звернення: 02.02.2022 )

Закон «Про державні лотереї в Україні». Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 31, ст. 369. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5204-17# Text. (дата звернення: 02.02.2022)

Лист МУЮ 26.12.2008 n 758-0-2-08-19 Щодо практики застосування норм права у випадку колізії. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0758323-08# Text. (дата звернення: 02.02.2022)

Кодекс України про адміністративні правопорушення. Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до № 51, ст. 1122. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text. (дата звернення: 02.02.2022)

Мовчан Р. О., Драчевський Є .Ю. Оновлення статті 203-2 Кримінального кодексу України як наслідок скасування грального бізнесу: аналіз на предмет відповідності принципу суспільної небезпеки. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 8. С. 386–390.

Кримінальне право України (Особлива частина): підручник / за ред. О. О. Дудорова, Є. О. Письменського. Т. 1. Луганськ: вид-во «Елтон – 2». 2012. 780 с.

Дудоров О. О., Мовчан Р. О. Законодавство України про кримінальну відповідальність за злочини у сфері господарської діяльності – час визначитися зі стратегією розвитку. Вісник Асоціації кримінального права України. 2015. № 2(5). С. 215-263.

Конституція України. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text. (дата звернення: 02.02.2022 )

Гладун О. З. Вісник Національної академії прокуратури України. 2014. № 3 (36). С. 78–85.

Дудоров О. О. Кримінальна відповідальність за незаконну діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей: аналіз законодавчих новел. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 5. С. 144-151.


Переглядів анотації: 133
Завантажень PDF: 110
Опубліковано
2022-03-17
Як цитувати
Воронцова, Ю. (2022). КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ЗАБОРОНИ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ АЗАРТНИХ ІГОР I ЛОТЕРЕЙ НА ТЛІ ЗМІН РЕГУЛЯТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(97), 207-217. https://doi.org/10.33766/2524-0323.97.207-217
Розділ
Розділ V. ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ