АНАЛІЗ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ В ДЕЯКИХ КАТЕГОРІЯХ СПРАВ ЩОДО ЗАХИСТУ СУСПІЛЬНОГО (ПУБЛІЧНОГО) ІНТЕРЕСУ

  • Я. О. Берназюк доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, професор кафедри конституційного та міжнародного права Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського (м. Київ, Україна) https://orcid.org/0000-0002-2353-4836
Ключові слова: суспільний (публічний) інтерес, судова практика, адміністративне провадження, Верховний Суд.

Анотація

У статті розкрито поняття та зміст суспільного (публічного) інтересу на підставі проведення аналізу судової практики в деяких категоріях справ щодо захисту суспільного (публічного) інтересу. З огляду на практику Верховного суду, встановлено, що громадськість (громадськість) інтерес охоплює такі важливі сфери, як: громадська безпека, охорона навколишнього середовища, використання надр, передача державних земель, доступ до публічної інформації, захист публічної інформації і т. ін. Зазначено, що в національній судовій практиці була створена стабільна позиція щодо найважливіших сфер, зокрема збереження державного суверенітету, територіальної цілісності держави, вирішення глобальних екологічних проблем, поліпшення розрахунків, використання надр, охорона навколишнього середовища, громадська безпека, доступ до публічної інформації та ін. Підсумовано, що співмірність (справедливий баланс) між приватними та суспільними (публічними) інтересами є складовою конституційного принципу верховенства права. Автором окреслено сфери, у яких виникає необхідність судового захисту суспільного (публічного) інтересу. Доведено, що захист суспільних (публічних) інтересів, за загальним правилом, забезпечується такими правовими інструментами, як: конкуренція (заборона дискримінації), відкритий конкурс, аукціон, свобода слова, доступ до публічної інформації (відкриті дані), залучення громадськості до прийняття рішень суб’є­ктами владних повноважень (громадський контроль), а також всеохоплюючим практичним застосуванням у всіх сферах суспільно-управлінського життя принципу прозорості (відкритості, гласності, транспарентності).

 

Посилання

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text. (дата звернення: 06.01.2022)

Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України від 06.07.2005 № 2747-IV. URL : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2747-15. (дата звернення: 06.01.2022)

Нестерович В. Ф. Категорія «інтерес» у правотворчості: загальнотеоретичні аспекти. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ. 2006. № 1. С. 73–78.

Берназюк Я. Принцип належного урядування (good governance): національна та європейська судова практика. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 2021. Випуск 64. С. 189-197.

Берназюк Я. Особливості розгляду спорів щодо функціонування національних природних парків: Збірник матеріалів Міжнародного судового форуму «Судовий захист природного довкілля та екологічних прав» (м. Київ, 7 листопада 2019 року). Київ, 2019. 184 с.

Ухвала Верховного Суду від 25 жовтня 2019 року у справі № 520/15025/16-а. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/85206843. (дата звернення: 06.01. 2022)

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 3 березня 2020 року у справі № 826/7011/16. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/88245653. (дата звернення: 06. 01.2022)

Постанова Верховного Суду від 5 листопада 2019 року у справі № 804/4585/18. URL : https://reestr.court.gov.ua/Review/85493166. (дата звернення: 06. 01.2022)

Постанова Верховного Суду від 20 березня 2018 року у справі № 337/3087/17(2-а/337/236/2017). URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/72899510. (дата звернення: 06.01.2022)

X Щорічний судовий форум «Незалежна судова влада – фундамент держави в умовах турбулентності»: ключові під сумки першого дня. Інтерфакс Україна. 2021. URL : https://ua.interfax.com.ua/news/press-release/770996.html?Fbclid=IwAR1ZQrKXBPYwQNfZF67D4G-mOISbNI3mRiwY16qGkGGpjpFNV8kZiX0y8Z.

Case of Vavricka and others v. the Czech Republic: decision of the European Court of Human Rights, 08.04.2021, № 47621/13 and 5 others. URL : https://hudoc.echr.coe.int/rus%22fulltext%22:[%2247621/13%22],%22documentcollectionid2%22[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%2:[%22001-209039%22]}.

Конвенція про права дитини: Міжнародний документ від 20.11.1989. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show995_021#Text. (дата звернення: 06.01. 2022)

Про ратифікацію Конвенції про права дитини: постанова Верховної Ради Української РСР від 27.02.1991 № 789-XII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/789-12#Text. (дата звернення: 06.01.2022)

Про охорону дитинства: Закон України від 26.04.2001 № 2402-III. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14#Text. (дата звернення: 06.01.2022)

Постанова Верховного Суду від 15 жовтня 2019 року у справі № 810/3894/17. URL : https://reestr.court.gov.ua/Review/85032366. (дата звернення: 06.01. 2022)

Постанова Верховного Суду від 21 серпня 2019 року у справі № 826/12524/18. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/83799960. (дата звернення: 06. 01.2022)

Постанова Верховного Суду від 21 серпня 2018 року у справі № 826/19128/16. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/76032289. (дата звернення: 06. 01.2022)

Case of Thoma v. Luxembourg: decision of the European Court of Human Rights, 29.06.2001, № 38432/97. URL : https://hudoc.echr.coe.int/rus#%22fulltext%19:[%22Thoma%20v.%20Luxembourg%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-59363%22 ]}.

Постанова Верховного Суду від 9 лютого 2021 року у справі № 856/9/20-а. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/94770447. (дата звернення: 06.01.2022)

Постанова Верховного Суду від 15 квітня 2020 року у справі № 826/779/18. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/88814809. (дата звернення: 06.01. 2022)


Переглядів анотації: 171
Завантажень PDF: 64
Опубліковано
2022-03-17
Як цитувати
Берназюк , Я. О. (2022). АНАЛІЗ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ В ДЕЯКИХ КАТЕГОРІЯХ СПРАВ ЩОДО ЗАХИСТУ СУСПІЛЬНОГО (ПУБЛІЧНОГО) ІНТЕРЕСУ. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(97), 159-168. https://doi.org/10.33766/2524-0323.97.159-168
Розділ
Розділ III. ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ, АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА, АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ