ПРАВО НА СВОБОДУ МИРНИХ ЗІБРАНЬ У ЦИФРОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ УКРАЇНСЬКОГО СОЦІУМУ

  • М. А. Самбор кандидат юридичних наук, начальник сектора моніторингу Прилуцького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області (м. Чернігів – м. Прилуки, Україна) https://orcid.org/0000-0002-0446-3892
Ключові слова: право на свободу мирних зібрань, цифрове середовище, здійснення права, буття.

Анотація

У статті досліджено особливості використання людиною права на свободу мирних зібрань в Україні та втілення його в цифровому середовищі. Проаналізовано питання форм здійснення права на свободу мирних зібрань, особливостей їх визначення в цифровому середовищі (у соціальних мережах та сучасних месенджерах), змістовного наповнення вказаного права на сучасному етапі розвитку громадянського суспільства в Україні. Обґрунтовано думку про свободу реалізації цього права в цифровому середовищі демократичними засадами суспільства та сфер його буття, зокрема цифрового буття, із використанням доступних членам українського суспільства телекомунікаційних засобів. Зазначено, що право на свободу мирних зібрань у цифровому середовищі має декілька основних форм: 1) суб’єктивна форма поширення інформації, серед су­б’єктів, які можуть бачити зміст сторінки особи, що не передбачає спеціальної мети формування однодумців та єднання їхніх інтересів; 2) створення спеціальних груп, мереж, котрі мають на залучити та об’єднати навколо спільної ідеї певне коло осіб. Цифрове середовище, яке в сучасному житті все більше поглинає людину, потребує детального дослідження з боку представників юридичної науки, оскільки вказана сфера потребує якісного регулювання за допомогою універсального регулятора – права, відносин у середині нього, перш за все шляхом обмеження впливу держави на свободу буття й розвитку особистості та прав, пов’язаних із цим, а також створення гідних умов для цифрового розвитку особистості, її свободи та гідності.

 

Посилання

Литвин В. Президенти. Політичне лідерство: світові реалії, українська практика. Київ : Гамазин, 2021. 464 с.

Рабінович П. М. Основи теорії та філософії права: навч. посібник. Львів : Видавництво ЛОБФ «Медицина і право», 2021. 256 с.

Самбор М. Право як поняття та підходи до його розуміння. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. 2011. № 87. С. 59-63.

Загальна теорія права: Підручник / [М. І. Козюбра, С. П. Погребняк, О. В. Цельєв, Ю. І. Матвєєва]; за заг. ред. М. І. Козюбри. Київ : Ваіте, 2015. 392 с.

Юридична відповідальність за правопорушення в інформаційній сфері та основи інформаційної деліктології: монографія / [І. В. Арістова, О. А. Баранов, О. П. Дзьобань та ін.]; за заг. ред. проф. К. І. Бєлякова. Київ : КВІЦ, 2019. 344 с.

Самбор М. А. Негласні слідчі (розшукові) дії, пов’язані із зняттям інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу: підстави для проведення та умови гарантування прав і свобод людини та громадянина як споживача послуг рухомого (мобільного) зв’язку. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Юридичні науки». 2013. № 1(4). С. 74-81.

Президент, Прем’єр-міністр, Мінцифри презентували мобільний застосунок «Дія». URL : https://www.kmu.gov.ua/news/prezident-premyer-ministr-mincifra-prezentuvali-mobilnij-zastosunok-diya. (дата звернення: 04.01.2022).

Про авторське право і суміжні права: закон України від 23 грудня 1993 року. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text. (дата звернення: 04.01.2022).

Ухвала Фрунзенського районного суду м. Харкова від 7 травня 2018 року у справі № 645/2378/17 (провадження № 1-кп/645/133/18). URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/73820305. (дата звернення: 04.01.2022).

Ухвала Хортицького районного суду міста Запоріжжя від 19 липня 2017 року у справі № 337/1846/17 (провадження № 2/337/1013/2017). URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/68256594. (дата звернення: 04.01.2022).

Про деякі заходи щодо поліпшення доступу фізичних та юридичних осіб до електронних послуг : Указ Президента України від 29 липня 2019 року № 558/2019. URL: https://www.president.gov.ua/documents/5582019-28853. (дата звернення: 04.01.2022).

Про облік внутрішньо переміщених осіб: постанова Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/509-2014-%D0%BF#Text. (дата звернення: 04.01.2022).

Про реалізацію експериментального проекту щодо застосування електронних студентських (учнівських) квитків: постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2019 р. № 1051. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2019-%D0%BF#Text. (дата звернення: 25.01.2022)

Про реалізацію експериментального проекту щодо застосування відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у свідоцтві про народження, та інформації про зареєстроване місце проживання, що є у воло-дінні та розпорядженні Державної міграційної служби: постанова Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 р. № 911. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/911-2020-%D0%BF#Text. (дата звернення: 04.01.2022)

Про затвердження Порядку формування та перевірки е-паспорта і е-паспорта для виїзду за кордон, їх електронних копій: постанова Кабінету Міні-стрів України від 18 серпня 2021 р. № 911. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/911-2021-%D0%BF#Text. (дата звернення: 04.01.2022)


Переглядів анотації: 72
Завантажень PDF: 52
Опубліковано
2022-03-17
Як цитувати
Самбор , М. А. (2022). ПРАВО НА СВОБОДУ МИРНИХ ЗІБРАНЬ У ЦИФРОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ УКРАЇНСЬКОГО СОЦІУМУ. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(97), 135-149. https://doi.org/10.33766/2524-0323.97.135-149
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА