ЧИ ДОЦІЛЬНО ПОСИЛЮВАТИ КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕЗАКОННЕ КУЛЬТИВУВАННЯ СНОТВОРНОГО МАКУ ЧИ КОНОПЕЛЬ?

  • О. В. Одинцова кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка (м. Сєвєродонецьк, Україна) https://orcid.org/0000-0003-3864-228X
Ключові слова: криміналізація діянь, підстава криміналізації, принципи криміналізації, снотворний мак, коноплі, нарковмісні рослини, незаконне культивування нарковмісних рослин.

Анотація

Статтю присвячено проблемі можливої криміналізації незаконного посіву та незаконного вирощування без мети передачі конопель чи снотворного маку у кількості, що містить наркотичні засоби чи психотропні речовини в невеликих розмірах, оскільки в проєкті нового Кримінального кодексу України зазначені дії були віднесені до про­ступків (стаття 6.3.10), тоді як зараз підпадають під ознаки адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 106-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Аналіз підстави та соціальних і соціально-психологічних принципів криміналізації діянь (принцип суспільної небезпеки, принцип пропорційності позитивних і негативних наслідків криміналізації та принцип кримінально-політичної адекватності) дозволяє дійти висновку, що в сучасних умовах криміналізація зазначених дій без мети передачі є недоцільною з таких причин. Посилення репресивних заходів щодо споживачів наркотиків та психотропних речовин не може бути ефективним, з огляду на масштаби наркоманії та наркозлочинності. Враховуючи реальні масштаби поширення наркоманії та наркозлочинності в Україні й набуття ними організованого та транснаціонального характеру, доводиться стверджувати, що ступінь суспільної небезпеки незаконного культивування кущів конопель чи снотворного маку в кількості, що містить наркотичні засоби чи психотропні речовини в невеликих розмірах, здійснюваного до того ж без мети передачі, є недостатньою для криміналізації. Варто зауважити, що віднесення цих дій до кримінально-караних може негативно вплинути на авторитет держави, оскільки нормою стане безкарність дій, оголошених кримінально протиправними. Існує вірогідність, що такий крок може посилити наявну тенденцію протидії наркозлочинності, зміст якої полягає в тому, що у сфері впливу з боку правоохоронних органів перебувають переважно найменш суспільно небезпечні прояви цього виду кримінально протиправної діяльності.  Автором обґрунтовано думку про недоцільність відмови у проєкті нового Кримінального кодексу України від диференціації юридичної відповідальності за культивування снотворного маку та конопель на кримінальну та адміністративну у залежності від певного кількісного критерію.

 

Посилання

Кримінальний кодекс (проєкт) : контрольний текст станом на 25.07.2021. URL : https://newcriminalcode.org.ua/upload/media/2021/08/12/1-kontrolnyj-tekst-proektu-kk-25-07-2021-1.pdf. (дата звернення: 06.01.2022).

Кримінальний кодекс (проєкт) : контрольний текст станом на 18.01.2022. URL : https://newcriminalcode.org.ua/upload/media/2022/01/18/kontrolnyj-proekt-kk-18-01-2022.pdf. (дата звернення: 20.01.2022).

Дудоров О. О. Кримінальне право: теорія і практика (вибрані праці). Київ : Ваїте, 2017. С. 51–54.

Кудрявцев В. Н., Дагель П. С., Злобин Г. А., Келина С. Г. [и др.] Отв. ред. Кудрявцев В. Н., Яковлев А. М. Основания уголовно-правового запрета: криминализация и декриминализация. Москва : Наука, 1982. 304 с. URL : https://ua1lib.org/book/3210602/697828?id=3210602&secret=697828. (дата звернення: 22.11.2021).

Балабанова Д. О. Загальні засади теорії криміналізації. Актуальні проблеми держави і права. 2009. Вип. 47. С. 145-148.

Дудоров О.О., Хавронюк М.І. Кримінальне право : навчальний посібник / За заг. ред. М.І. Хавронюка. Київ : Ваіте, 2014. 944 с.

Правова доктрина України : у 5 т. Т. 5. Кримінально-правові науки в Україні: стан, проблеми та шляхи розвитку. За заг. ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова; В. О. Навроцький, В. О. Туляков, М. І. Колос та ін. Харків : Право, 2013. 1240 с.

Козар А. В. Соціально-демографічна характеристика осіб, які вчиняють посів або вирощування снотворного маку чи конопель. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 1. DOI : https://doi.org/10.32782/2524-0374/2020-1/52.

Наркозлочинність: кримінологічна характеристика та запобігання : наук.-навч. посібник / Інстит. вивч. пробл. злочинності АПрН України; за ред. А. П. Закалюка; А. А. Бова, В. І. Женунтій, А. П. Закалюк, О. Г. Кулик та ін.; передм. А. П. Закалюка. Київ, 2006. 294 с.

Бабенко А. М. Сучасний стан та тенденції наркозлочинності, вбивств та самогубств у містах і сільських районах України: кримінологічний вимір та запобігання. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Спеціальний вип. № 1. «Протидія наркозлочинності в Україні та у світі: проблеми та шляхи їх вирішення». 2018. С. 16-26.

Кулик О. Г., Наумова І. В., Бова А. А. Злочинність в Україні: фактори, тенденції, протидія (2002-2014 рр.) : монографія. Київ : ДНДІ України, 2015. 364 с.

Статистична інформація про стан злочинності та результати прокурорсько-слідчої діяльності / Генеральна прокуратура України : офіц. веб-сайт. URL : https://www.gp.gov.ua/ua/statinfo.html. (дата звернення: 10.01.2022).

Одинцова О.В. Межі кримінально-правового реагування на незаконний обіг наркотичних засобів та психотропних речовин у невеликих розмірах. Наукові інновації та передові технології. Серія «Державне управління». Серія «Економіка». Серія «Педагогіка». Серія «Право». 2022. № 1(3). С. 301-311. (дата звернення: 10.01.2022).

Стратегія державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 № 735-р. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/735-2013-%D1%80#n8. (дата звернення: 10.01.2022).

Стратегія державної політики щодо наркотиків на період до 2030 року : проєкт Розпорядження Кабінету Міністрів України. URL : https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F/2021/05/18/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F.pdf. (дата звернення: 10.01.2022).


Переглядів анотації: 74
Завантажень PDF: 72
Опубліковано
2022-03-17
Як цитувати
Одинцова , О. В. (2022). ЧИ ДОЦІЛЬНО ПОСИЛЮВАТИ КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕЗАКОННЕ КУЛЬТИВУВАННЯ СНОТВОРНОГО МАКУ ЧИ КОНОПЕЛЬ?. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(97), 111-123. https://doi.org/10.33766/2524-0323.97.111-123
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА