КРИЗА РЕПЛІКАЦІЇ. СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ КРИМІНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

  • Л. А. Коростельова ад’юнктка Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка (м. Сєвєродонецьк, Україна) https://orcid.org/0000-0002-4782-1354
Ключові слова: криза реплікації, кримінологія, кримінологічні дослідження, об’єкт кримінологічного дослідження, сучасні методи кримінологічного дослідження, Reproducible research, R.

Анотація

У статті розкрито суть сучасної кризи реплікації в суспільних науках, до яких належить і кримінологія. Процеси глобалізації та його наслідки, які полягають у колосальній інформатизації суспільства, масовому тиражуванні наукових робіт, призводять до загострення кризи в наукових дослідженнях. Попри велику кількість праць, присвячених зазначеній проблемі, необхідно констатувати, що серед учених немає єдиної сформованої думки щодо способів розв’язання методологічної кризи. Здійснено аналіз поточного стану розвитку кримінологічних досліджень та встановлено, що сучасні дослідження потребують методологічного оновлення. Акцентовано увагу на основних проблемах відтворюваності дослідження, до яких належать об’єкт кримінологічного дослідження, який неможливо відтворити повторно, що ставить під сумнів зміст та обсяг знань про суспільство. Проведений аналіз показав, що криза реплікації вплинула на кримінологічні дослідження та кримінологічну науку загалом. Запропоновано способи розв’язання цієї проблеми в перспективних вітчизняних кримінологічних дослідженнях. Автором було визначено, що одним із напрямків оновлення методології суспільних наук і кримінології в цілому є методологія Reproducible research (відтворюваних досліджень). Проаналізовано здобутки України на шляху використання зазначеної методології та наведено приклади вже існуючих відкритих досліджень. Зроблено висновок, що в умовах швидкоплинних змін технологічної реальності саме використання таких елементів, як доступний програмний код, набори вихідних даних, їх обробка і візуалізація результатів дослідження забезпечить інтеграцію сучасних наукових концепцій про злочинність, заснованих на відкритості і прозорості кримінологічних досліджень. 

Посилання

Бугера О. І. Кримінологічні засади використання мережі Інтернет для запобігання злочинності: дис. …д-ра юр. наук: 12.00.08 / Інститут держави і права імені В. М. Корецького, 2020. С. 310.

Monya Baker Is the a Reproducibility Crisis? Nature. 2016. Vol. 533. [Електронний ресурс] URL : http://https://www.nature.com/news/polopoly_fs/1.19970!/menu/main/topColumns/topLeftColumn/pdf/533452a.pdf.

Fanelli D. How Many Scientists Fabricate and Falsify Research? A Systemat-ic Review and Meta-Analysis of Survey Data. PLoS ONE, 2009. Vol. 4. No 5. [Електронний ресурс]. URL : http : https://journals.plos.org/plosone/arti-cle?id=10.1371/journal.pone.0005738.

Jonah Lehrer The Truth Wears Off Is there something wrong with the scien-tific method? The New Yorker, 2010. [Електронний ресурс] URL : http: https://www.newyorker.com/magazine/2010/12/13/the-truth-wears-off.

Marta Serra-Garcia Uri Gneezy Nonreplicable publications are cited more than rep licable ones. Science Advances, 2021. Vol. 7. No 21. URL : https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abd1705.

Карчевський М. В. Протидія злочинності в Україні (2013-2020): інфографіка. Київ: ВАІТЕ, 2021. 312 c.

Leonard P. Freedman, Iain M. Cockburn, Timothy S. Simcoe The Economics of Reproducibility in Preclinical Research. PLOS Biology, 2015. Vol. 13, No. 6. [Електронний ресурс] URL :https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.1002165.

Susan McNeeley Jessica J. Warner Replication in criminology. European Journal of Criminology, 2015. Vol. 12. No 5. [Електронний ресурс]. URL : https://www.sfu.ca/~palys/McNeely-2015-ReplicationInCriminology.pdf.

Friedrich Losel. Evidence comes by replication, but needs differentiation: the reproducibility issue in science and its relevance for criminology. Journal of Experimental Criminology, 2018. Vol. 14. [Електронний ресурс] URL : https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11292-017-9297-z#Abs1.

Savage M., Burrows R. The Coming Crisis of Empirical Sociology. Sociology,. 2007. Vol. 41. No 5. [Електронний ресурс] URL : https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0038038507080443.

Ronan Duchemin. Blockchain Technology for Data Management of Research Data: A Systematic Review and Proposed Research Design, 2018. [Електронний ресурс] URL : http://www.academia.edu/43596463/Blockchain_Technology_for_Data_Management_of_Reseаrch_Data_A_Systematic_Review_and_Proposed_Research_Design.

Jesse M. Alston, Jessica A. Rick A Beginner's Guide to Conducting Reproducible Research. The Bulletin of the Ecological Society of America, 2021. Vol. 102. No 2. [Електронний ресурс] URL : https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/bes2.1801.

Roger D. Peng Report Writing for Data Science in R. 2015. [Електронний ресурс] URL: https://leanpub.com/reportwriting.

Жуковська В. В., Мосіюк О. О., Комаренко В. В. Застосування програмного пакету R у наукових дослідженнях майбутніх філологів. Інформаційні технології і засоби навчання. 2018. № 4. С. 272-285.

What is R? [Електронний ресурс] URL : https://www.r-project.org/about.html.

Панченко Л. Ф., Самовілова Н. О. Інформаційні технології як фактор прозорих та відтворюваних досліджень. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. 2017. Вип. № 3. С. 207-213.

Garret Christensen (Author), Jeremy Freese (Author), Edward Miguel. Transparent and Reproducible. Social Science Research, 2019. [Електронний ресурс] URL : https://www.ucpress.edu/book/9780520296954/transparent-and-reproducible-social-science-research.

Головкін Б. М. Кримінологія : підручник. Харків : «Право», 2020. С. 384.


Переглядів анотації: 113
Завантажень PDF: 113
Опубліковано
2022-03-17
Як цитувати
Коростельова, Л. А. (2022). КРИЗА РЕПЛІКАЦІЇ. СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ КРИМІНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(97), 50-58. https://doi.org/10.33766/2524-0323.97.50-58
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА