ВИКОРИСТАННЯ ОСВІТЛЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ ПІД ЧАС ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ В УТРУДНЕНИХ УМОВАХ

  • С. М. Лозова кандидат психологічних наук, доцент, провідний фахівець з наукової роботи відділу забезпечення діяльності центру Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (м. Харків, Україна) https://orcid.org/0000-0002-3348-3331
  • О. В. Кокорін заступник директора центру, завідувач відділу криміналістичних видів досліджень Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (м. Харків, Україна) https://orcid.org/0000-0001-6899-5794
  • А. О. Лозовий завідувач сектору моніторингу та інформаційного забезпечення відділу забезпечення діяльності центру Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (м. Харків, Україна) https://orcid.org/0000-0001-9596-5515
Ключові слова: освітлювальні прилади, огляд місця події, пошук і виявлення слідів, несприятливі умови.

Анотація

У статті розглянуто особливості проведення огляду місця події в утруднених умовах (погане освітлення, несприятливі погодні умови, огляд e прихованих місцях і деякі інші). Досліджено сучасний «польовий» засіб освітлення «Світлову вежу», який використовується для огляду великих за розмірами територій. Детально розглянуто джерело експертного світла OFK-8000A, шо використовується для пошуку і виявлення різноманітних слідів (рук, біологічного походження, виявлення «хімічних пасток», ознак підробки документів) під час огляду місця події. Для використання в утруднених умовах запропоновано освітлювальний прилад FoxFury Nomad® 360. Надано пропозиції щодо використання певних освітлювальних приладів у різних ситуаціях, у тому числі несприятливих, під час огляду місця події.

Посилання

Алексійчук В. І. Огляд місця події: тактика і психологія : монографія. Xарків, 2011. 167 с.

Макаренко Є. І., Негодченко О. В., Тертишник В. М. Огляд місця події: навч. посіб. Дніпропетровськ, 2001. 156 с.

Огляд місця події при розслідуванні окремих видів злочинів: наук.-практич. посібник / за ред. Н. І. Клименко. Київ : Юрінком Інтер, 2005. 216 с.

Шепітько В. Ю. Тактика огляду місця події: конспект лекцій. Харків : УкрЮА, 1994. 20 с.

Науково-технічні засоби в експертній практиці: концептуальні засади: метод. посібник / М-во внутр. справ України; Держ. наук. – дослід. експерт. - криміналіст. центр / авт.-упоряд. С. І. Перлін, С. О. Шевцов. Харків : ФОП Чальцев О. В., 2009. 152 с.

Криміналістика: підручник за заг. ред. д.ю.н., професора А. Ф. Волобуєва. Харкі: ХНУВС, 2011. 666 с.

Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 12 квітня 2012 року № 4651-VI. / База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text. (дата звернення: 19.07.2021).

Лозова С. М. Специфіка огляду місця події в темну пору доби. Науково-практичний семінар «Актуальні проблеми криміналістики, кримінального процесу, судової експертизи, оперативно-розшукової діяльності», присвяченого 95-річчю з дня народження професора М. В. Салтевського / Харк. нац. ун-т внутр. справ. Харків : ХНУВС, 2013. С. 80-83.

Процесуальний порядок та тактичні особливості здійснення слідчих (розшукових) дій : науково-методичні рекомендації / В. В. Кікінчук, К. Л. Бугайчук, В. О. Малярова, Т. П. Матюшкова. Харків : ХНУВС. 2018. 101 с.

Лозова С. М., Кокорін О. В., Лозовий А. О. Використання іноваційних засобів освітлення під час огляду місця події. Актуальні питання криміналістики та судової експертизи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 19 листоп. 2020р.) / Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2020. С. 259-262.

FoxFury MF All-in-One Forensic Light System. URL : http://forensic.kiev.ua/uk/mf-all-in-one-forensic-light-system.6XvXfv/. (дата звернення: 19.07.2021).

FoxFury Nomad® 360. URL : http://forensic.kiev.ua/uk/nomad-360-scene-light.6XvXfr/. (дата звернення: 19.07.2021).


Переглядів анотації: 85
Завантажень PDF: 40
Опубліковано
2021-09-30
Як цитувати
Лозова , С. М., Кокорін , О. В., & Лозовий, А. О. (2021). ВИКОРИСТАННЯ ОСВІТЛЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ ПІД ЧАС ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ В УТРУДНЕНИХ УМОВАХ. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3(95), 267-275. https://doi.org/10.33766/2524-0323.95.267-275
Розділ
Розділ V. ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ