ЦИФРОВІ БАЗИ ДАНИХ У СУДОВО-ЕКСПЕРТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ЗАСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ ЇЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  • В.С. Бондар кандидат юридичних наук, доцент, декан факультету № 2 Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка (м. Сєвєродонецьк, Україна) https://orcid.org/0000-0003-1552-4555
Ключові слова: бази даних, інформаційні системи, інформаційне забезпечення, судова експе-ртиза, судовий експерт, цифровізація судово-експертної діяльності, C.I.P., SAAMI.

Анотація

У статті розглянуто комплекс особливостей створення та застосування інформаційних систем та баз даних у судово-експертній діяльності. Актуалізовано окремі аспекти дослідження баз даних в експертизі зброї та ДНК-аналізі. Досліджено основні цілі використання баз даних у судово-експертній діяльності. Визначено основні проблеми при використанні інформаційних систем та баз даних.

Посилання

Babuta A., Oswald M. Data Analytics and Algorithmic Bias in Policing. The Royal United Services Institute for Defence and Security Studies, 2019. URL : https://rusi.org/sites/default/files/20190916_data_analytics_and_algorithmic_bias_in_policing_web.pdf. (дата звернення: 01.07.2021).

Bastin R., Hurtaud S., Senequier L. Senequier Digitisation of documents and legal archiving. Inside – Luxemburg: Deloitte, 2014.

ChemSpider Search and share chemistry. URL: http://www.chemspider.com/. (дата звернення: 05.05.2021).

La dématérialisation des expertises civiles avec OPALEXE // Parole au cncej, Experts № 133, août 2017. P. 40. URL : https://www.martinique-expertsdejustice.com/wp-content/uploads/2018/03/article-RE_15. (дата звернення: 01.06.2021).

Orokos D. D., Hicks J., Lednev I., Stevens R., Strzalkowski T., Goel S. Development and Implementation of Forensic Science Research and Training Programs at the University at Albany’s Northeast Regional Forensic Institute (NERFI). URL : https://www.hsdl.org/?abstract&did=15680. (дата звернення: 06.07.2021).

PubChem. URL : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/. (дата звернення: 05.06.2021).

Sporting Arms and Ammunition Manufacturers’ Institute. URL : http://www.saami.org/who_we_are/index.cfm. (дата звернення: 01.08.2021).

The Access Structures, the CCDC’s and FIZ Karlsruhe’s free service. URL : https://www.ccdc.cam.ac.uk/structures/. (дата звернення: 01.07.2021).

The Protein Data Bank archive. URL : http://www.wwpdb.org/. (дата звернення: 04.12.2020).

Юодкайте-Гранскіене Г. Порівняльний огляд діяльності органів судової експертизи в державах – членах ЄС: 2-й звіт по місії Європ. коміс. / ЕNPI «Підтримка реформ у сфері юстиції України». EuropeAid/134175/L/ACT/UA No 2013/328-160. 55 с. URL : http://gb.experts-institute.eu/Publication-of-the-guide-to-good.html.

Анисимов В. А., Гарафутдинов Р. Р., Сагитов А. М., Сахабутдинова А. Р., Хуснутдинова Э. К., Аминев Ф. Г., Чемерис А. В. ДНК-криминалистика – зарождение, современность и перспективы. Биомика. 2019. Т. 11(3). С. 282-314. DOI : 10.31301/2221-6197.bmcs.2019-26.

Бондар В. С. Підвищення ефективності інформаційно-аналітичного забезпечення розслідування злочинів, учинених із застосуванням вогнепальної зброї: питання запровадження балістичного стандарту. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 2018. Вип. 2 (82). С. 206-221.

Кирьянова О. Ю., Ахметзянова Л. У., Губайдулин И. М. Алгоритмы поиска в задачах анализа нуклеотидных последовательностей с целью однозначной идентификации геномов. Вестник Башкирского университета. 2020. Т. 25. № 2. С. 285-290.

Комалова Г. Г. Цифровые технологии в судебной экспертизе: проблемы правового регулирования и организации применения. Вестник Удмуртского университета. Экономика и право. 2019. Т. 29. Вып. 2. С. 180-186.

Понкин И. В., Редькина А. И. Искусственный интеллект и право интеллектуальной собственности. Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2018. № 2. С. 35-44.

Правовое регулирование искусственного интеллекта: учебное пособие. Ниж¬ний Новгород : Нижегородский госуниверситет, 2020. 90 с.

Россинская Е. Р. Учение о цифровизации судебно-экспертной деятельности и проблемы судебно-экспертной дидактики. Правовое государство: теория и практика. 2020. № 4 (62). Часть 1. С. 88-101.

Саркисян А. А. Цифровые базы данных в судебно экспертной деятельности. Вестник университета имени О. Е. Кутафина. 2020. № 6. С. 133-140.

Сімакова-Єфремян Е. Б. До питання взаємозалежності європейських інтеграційних процесів і тенденцій інтеграції спеціальних знань в Україні. Теорія та практика судової експертизи. 2017. Вип. 17. С. 152-158.

Современные проблемы цифровизации криминалистической и судебно-экспертной деятельности: материалы научно-практической конференции с международным участием (г. Москва, 5 апреля 2019 г.). Москва : РГ-Пресс, 2019. 248 с.


Переглядів анотації: 98
Завантажень PDF: 52
Опубліковано
2021-09-30
Як цитувати
Бондар, В. (2021). ЦИФРОВІ БАЗИ ДАНИХ У СУДОВО-ЕКСПЕРТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ЗАСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ ЇЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3(95), 241-256. https://doi.org/10.33766/2524-0323.95.241-256
Розділ
Розділ V. ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ