ЕЛЕМЕНТИ НАЛЕЖНОГО ВИКОНАННЯ ЗА ДОГОВОРОМ НА ПРОВЕДЕННЯ КЛІНІЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

  • І. Б. Утєхін кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри фундаментальних юридичних дисциплін приватного вищого навчального закладу «Буковинський університет» (м. Чернівці, Україна) https://orcid.org/0000-0002-3937-4523
Ключові слова: договір, клінічні випробування, елементи виконання, етичний елемент, зміст елементів виконання.

Анотація

У статті проаналізовано поняття елементів належного виконання за договором на проведення клінічних випробувань лікарських засобів. Автор відстоює позицію про те, що вказаний договір через специфічність (некомерційний характер) має свій склад елементів виконання. Незважаючи на зовнішню схожість із комутативними договорами, їх зміст кардинально протилежний. Причиною є те, що договір на проведення клінічних випробувань лікарських засобів має у своєму складі «етичний» елемент. Встановлено, як він проявляється окремо в кожному з елементів виконання зазначеного договору.

Посилання

Державна стратегія реалізації державної політики забезпечення населення лікарськими засобами до 2025 року. Затверджена постановою КМУ від 5.12.2018 р. № 1022 URL : //https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1022-2018-п#Text. (дата звернення: 03. 06. 2021р.)

Балибардина Н. Г. Договор на проведение клинических исследований лекарственных средств: автореф.: дис... к.ю.н. 12.00.03. Волгоград, 2006. 22 с.

Вороніна І. С. Характеристика договору на проведення клінічного випробування лікарського засобу для застосування людиною. Право і суспільство. № 6-2, частина 3. 2015. С. 50-55.

Павлюченко Ю. О. Антонюк Умови договорів щодо проведення клінічних випробувань. Підприємництво, господарство і право. № 3. 2019. С. 52-56.

Sarah Londono URL : https://compliancecosmos.org/points-consider-drafting-and-negotiating-clinical-t. (дата звернення: 03.06.2021р.)

Утєхін І. Б. Договір на проведення клінічних випробувань лікарських засобів: питання належної кваліфікації. Вісник ЛДУВС ім. Дідоренка. № 3 (91). 2020. С. 239-249.

Большой энциклопедический словарь Т. 1 / Гл. ред. А. М. Прохоров. Москва : Советская энциклопедия, 1991. 863 с.

Порядок проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи клінічних випробувань. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1010-09#n16. (дата звернення: 03.06.2021р.)

Рішення адміністративного суду Сумської області № 1840/3701/18 від 01.02.2019 URL : https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/80055220. (дата звернення: 03.06. 2021р.)

Клінічні випробування в Україні. URL : https://crupp.org/uk/registered-clinical-trials/. (дата звернення: 03.06.2021р.)

Сайт Всемирной Организации Здравоохранения. URL : https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov/solidarity-clinical-trial-for-covid-19-treatments. (дата звернення: 03.06.2021р.)

Информационно-аналитический бюллетень № 22. Итоги 2020 года Ассоциация организаций по клиническим исследованиям. Москва 2021.60 с. URL : http://acto-russia.org/files/bulletin_22.pdf. (дата звернення: 03.06.2021р.)

Офіційний сайт Міністерства охорони здоров’я України. URL : https://moz.gov.ua/article/health/komu-potribni-klinichni-viprobuvannja-i-chi-bezpechna-uchast-v-nih-#:~:text=. (дата звернення: 03.06.2021р.)

Sarah Lyman. The five legal pitfalls of clinical trail agreements. URL : https://pharmafield.co.uk/opinion/the-five-legal-pitfalls-of-clinical-trial-agreements. (дата звернення: 03.06.2021р.)

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 р. № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоровя та вищих медичних навчальних закладах»; зі змінами. URL : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP961138.html. (дата звернення: 03.06.2021р.)


Переглядів анотації: 56
Завантажень PDF: 63
Опубліковано
2021-09-30
Як цитувати
Утєхін, І. Б. (2021). ЕЛЕМЕНТИ НАЛЕЖНОГО ВИКОНАННЯ ЗА ДОГОВОРОМ НА ПРОВЕДЕННЯ КЛІНІЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3(95), 233-240. https://doi.org/10.33766/2524-0323.95.233-240
Розділ
Розділ ІV. ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО, ТРУДОВОГО, ЕКОЛОГІЧНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА