НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ ТА ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ В ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННОМУ ОБІГУ НАРКОТИКІВ

  • О. М. Стрільців кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, уповноважений з антикорупційної діяльності Національної академії внутрішніх справ (м. Київ, Україна) https://orcid.org/0000-0002-8324-3053
  • Ю. Д. Буковський здобувач ступеня доктора філософії наукової лабораторії з проблем протидії злочинності навчально-наукового інституту № 1 Національної академії внутрішніх справ (м. Київ, Україна) https://orcid.org/0000-0001-7515-0466
Ключові слова: наркотики, протидія незаконному обігу наркотиків, Національна поліція, підрозділи протидії наркозлочинності, нормативно-правове регулювання.

Анотація

У статті здійснено аналіз нормативно-правового регулювання організації діяльності підрозділів та територіальних органів Національної поліції України в протидії незаконному обігу наркотиків. За результатами дослідження встановлено, що на сьогодні поліція керується інструкцією з протидії незаконному обігу наркотиків, яка була ще прийнята у 2004 році. При тому в основу цієї інструкції було закладені положення, які були затверджені наказами МВС України ще у 90-і роки минулого століття. Автори виходять із пропозицією прийняти новий нормативно-правовий акт, який би регламентував діяльність підрозділів та територіальних органів Національної поліції України в протидії незаконному обігу наркотиків. Причому, акцентована увага на тому, що зміст такого акту має обов’язково враховувати положення Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. № 735-р. Авторами пропонується орієнтовний зміст нової інструкції, який повинен містити наступні розділи: 1) порядок створення та діяльності дорадчо-консультаційних органів; 2) організація діяльності та повноваження підрозділів та територіальних органів Національної поліції України щодо зменшення незаконних пропозицій на наркотики; 3) організація діяльності та повноваження підрозділів і територіальних органів Національної поліції України щодо зменшення незаконного попиту на наркотики; 4) організація діяльності та повноваження підрозділів та територіальних органів Національної поліції України щодо зменшення шкоди від немедичного вживання наркотиків; 5) співпраця підрозділів та територіальних органів Національної поліції України з громадськими та неурядовими організаціями в протидії незаконному обігу наркотиків; 6) участь підрозділів та територіальних органів Національної поліції України в реалізації безперервності замісної підтримувальної терапії.

Посилання

Наказ МВС України від 18 серпня 2004 р. № 962 дск «Про затвердження Інструкції з організації роботи органів внутрішніх справ України щодо протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів». Офіційний сайт МВС України. URL : https://mvs.gov.ua/uk/for_citizens/perelik-normativno-pravovix-dokumentiv-za-napryamami-diyalnosti/upravlinnya-borotbi-z-nezakonnim-obigom-narkotikiv. (дата звернення: 18.07.2021)

Про ратифікацію Конвенції ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин. Постанова Верховної Ради Української РСР від 25 квітня 1991 р. № 1000-ХІІ. Відомості Верховної Ради УРСР. 1991. № 24. ст. 277.

Справка об основных показателей борьбы с наркоманией за 1988-1993 гг. Управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків МВС України, 1994. 3 с.

Про Національну координаційну раду боротьби з наркоманією при Кабінеті Міністрів України : постанова Кабінету Міністрів України від 13 травня 1993 р. № 343. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/343-93-%D0%BF#Text. (дата звернення: 18.07.2021)

Національна програма протидії зловживанню наркотичними засобами та їх незаконному обігу на 1994–1997 роки : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 1993 р. № 1034. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1034-93-%D0%BF#Text. (дата звернення: 18.07.2021)

Хруппа М. С., Никифорчук Д. Й., Стрільців О. М. Антинаркотичне законодавство України: історія та сучасність: навч. посібник ; за редакцією Джужі О. М. Київ : НАВСУ, 2005. 80 с.

Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів : Закон України від 15 лютого 1995 р. № 60/95-ВР (назва Закону України в редакції 1995 року). Відомості Верховної Ради України. 1995. № 10. ст. 60.

Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними. Закон України від 15 лютого 1995 р. № 62/95-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1995. № 10. ст. 62.

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ни ми» : Закон України від 15 лютого 1995 р. № 64/95-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1995. № 10. ст. 64.

Про організаційно-штатні питання : наказ МВС України від 30 жовтня 1993 р. № 682. Київ, МВС України. 1993. 2 с.

Про створення підрозділів боротьби з незаконним обігом наркотиків в ГУМВС-УМВС в областях, Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі : наказ МВС України від 02 лютого 1994 р. № 51. Київ : МВС України, 1994. 3 с.

Положення про Управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків : затв. наказом МВС України від 22 квітня 1994 р. № 209. Київ : МВС України. 12 с.

Наставление по организации и осуществлению органами внтуренних дел борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров : утвержд. приказом МВД Украины от 06 июня 1995 г. № 365 дск. Киев, 1995. 36 л.

Настанова з організації та здійснення органами внутрішніх справ боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів: затв. наказом МВС України від 25 травня 1992 р. № 289 дск. Київ, 1992. 24 л.

Про Національну поліцію : Закон України від 2 липня 2015 р. № 580-VIII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19. (дата звернення: 18.07.2021)

Стратегія державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року : схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. № 735-р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/735-2013-%D1%80#Text.

Проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2030 року»: офіц. сайт Міністерства здоровя України: URL : https://moz.gov.ua/article/public-discussions-archive/proekt-rozporjadzhennja-kabinetu-ministriv-ukraini-pro-shvalennja-strategii-derzhavnoi-politiki-schodo-narkotikiv-na-period-do-2030-roku-. (дата звернення: 18.07.2021)


Переглядів анотації: 74
Завантажень PDF: 37
Опубліковано
2021-09-30
Як цитувати
Стрільців , О. М., & Буковський, Ю. Д. (2021). НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ ТА ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ В ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННОМУ ОБІГУ НАРКОТИКІВ. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3(95), 172-183. https://doi.org/10.33766/2524-0323.95.172-183
Розділ
Розділ III. ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ, АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА, АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ