ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПОМІЧНИКА СУДДІ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ І ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

  • К. Д. Куценко Graduate Student of the National Research Center«Hon. Prof. M. S. Bokarius Forensic Science Institute "of the Ministry of Justice of Ukraine (Kharkiv, Ukraine) https://orcid.org/0000-0002-3971-8015
Ключові слова: правовий статус, помічник судді, патронатна служба, апарат суду.

Анотація

Стаття присвячена особливостям правового статусу помічника судді в Україні. Проаналізовано норми законодавства, які встановлюють окремі аспекти правового статусу помічника судді, закріплені в законодавчих та підзаконних актах, процесуальних кодексах. Встановлено специфіку призначення та звільнення з посади помічника судді, його повноваження, вимоги до кандидатів на посаду помічника судді, особливості патронатної служби помічників суддів. З’ясовано специфіку взаємовідносин помічників суддів із працівниками апарату суду та громадянами. Запропоновано шляхи вдосконалення законодавства, яке регулює правовий статус помічника судді.

Посилання

Овсяннікова О. О., Стафійчук О. С. Проблемні аспекти правового статусу помічника судді. Право і суспільство. 2018. № 2. Ч. 2. С. 29–33.

Осика І. М. Статус помічника судді місцевого загального суду у світлі положень нового Закону України «Про судоустрій і статус суддів». Вісник Вищої ради юстиції. 2010. № 4. С. 6–18.

Радченко О. М. Помічник судді суду загальної юрисдикції : шляхи удосконалення правового статусу. Судова система в Україні. 2014. № 3 (36). С. 11–16.

Панчук В. А. Поняття адміністративно-правового статусу помічника судді. Науковий вісник публічного і приватного права. 2017. Вип. 5. Т. 2. С. 117–121.

Лавренова О. І., Сандул Я. М. Окремі аспекти правового статусу помічника судді. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». 2019. № 38. С. 198–201.

Закон України «Про судоустрій і статус суддів». Науково-практичний коментар. Станом на 20 травня 2020 р. / за заг. ред. Теремецького В. І. К.: Професіонал, 2020. 791 с.

Teremetskyi V., Duliba Ye., Drozdova O., Zhukovska L., Sivash O., Dziuba Iu. Access to Justice and Legal Aid for Vulnerable Groups: New Challenges Caused by the Covid-19 Pandemic. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. 2021. Vol-ume 24, Special Issue 1. P. 1–11.

Про судоустрій та статус суддів: Закон України № 1629-ІХ в редакції від 05. 08.2021 року. Верховна Рада України. Офіційний сайт. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text. (дата звернення: 10.08.2021).

Положення про помічника судді : рішення Ради суддів України від 18.05.2018 № 21. Верховна Рада України. Офіційний сайт. URL : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr021414-18#top. (дата звернення: 10 cерпня 2021 року).

Конституція України : Основний закон України в редакції від 01.01.2020 року. Верховна Рада України. Офіційний сайт. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text. (дата звернення: 10.08.2021).

Про державну службу : Закон України від 10.12.2015 № 889-VІІІ. Верховна Рада України. Офіційний сайт. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19/find?text. (дата звернення: 10 cерпня 2021 року).

Правила поведінки працівника суду: рішення Ради суддів України від 06. 02.2009 № 33. Верховна Рада України. Офіційний сайт. URL : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr033414-09#top. (дата звернення: 10.08.2021).

Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України від 06.07.2005 № 2747-ІV. Верховна Рада України. Офіційний сайт. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/find?text. (дата звернення: 10.08.2021)

Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18.03.2004 № 1618-ІV. Верховна Рада України. Офіційний сайт. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/1618-15/find?text. (дата звернення: 10.08.2021)


Переглядів анотації: 85
Завантажень PDF: 54
Опубліковано
2021-09-30
Як цитувати
Куценко, К. Д. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПОМІЧНИКА СУДДІ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ І ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3(95), 163-171. https://doi.org/10.33766/2524-0323.95.163-171
Розділ
Розділ III. ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ, АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА, АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ