ФОРМУВАННЯ ТА ПІДГОТОВКА КАДРОВОГО РЕЗЕРВУ НА КЕРІВНІ ПОСАДИ В СУДОВО-ЕКСПЕРТНИХ УСТАНОВАХ

  • О. В. Курдес здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії, науковий співробітник Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. Н. С. Бокаріуса» (м. Харків, Україна) https://orcid.org/0000-0003-2736-4616
Ключові слова: судово-експертна установа, кадрова політика, кадрове забезпечення, кадровий резерв, підготовка, стажування.

Анотація

У статті розглянуто зарубіжний досвід роботи з кадровим резервом юридичних осіб публічного права. Наголошено на необхідності нормативно-правового врегулювання формування та підготовки кадрового резерву на керівні посади в судово-експертних установах Міністерства юстиції України. Доведено, що вдосконалення теоретичних програм підготовки резервістів, проходження ними практичної частини підготовки під час виконання обов’язків тимчасово відсутнього керівника — це основні напря­ми навчання осіб зі складу кадрового резерву, що є запорукою якісного комплектування посад керівного складу судово-експертних установ Міністерства юстиції України. Зарахування до резерву кадрів на керівні посади має стати одним із суттєвих мотиваційних факторів для ефективної роботи співробітника, що означає для нього перспективу обійняти посаду з більшими повноваженнями.

Посилання

Бандурка О. М. Теорія й практика управління органами внутрішніх справ України. Харків, 2004. 780 с.

Рикова Л. О. Формування кадрового резерву державної служби в Україні. Актуальні проблеми державного управління. Харків, 2012. Вип. 2 (42). С. 358-364.

Алексєєв В. М. Фахівці для громадсько-державного управління: суспільний запит і практична підготовка. Теорія та практика державної служби : мат-ли VII Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 23.11.2015). Дніпропетровськ, 2015. С. 10-12.

Савченко В. А. Проблеми формування кадрового резерву та проведення конкурсів на зайняття вакантних посад. Україна: аспекти праці. Київ, 2019. № 1. С. 3-9.

Глибін С. М. Керівник у системі управління персоналом органів внутрішніх справ. Митна справа. Львів, 2014. Вип. 2 (2.2). С. 211-216.

Застрожнікова І. В. Формування кадрового резерву як одна з основних функцій HR-менеджменту державної служби. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). Мелітополь, 2018. Вип. 2 (37). С. 85-95.

Сорока О. В., Бутенко І. А. Трудовий потенціал персоналу: формування та розвиток. Економічні інновації. Одеса, 2012. Вип. 50. С. 347-356.

Наньєв М. І. Право роботодавця на добір працівників за законодавством України та окремих зарубіжних країн. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. Дніпропетровськ, 2016. Вип. 5. С. 28-32.

Стародубцев А. А. Формування кадрового резерву в органах внутрішніх справ України. Проблеми законності. Харків, 2012. Вип. 119. С. 127-133.

Стукало М. Г. Зарубежный опыт организации работы с кадровым резервом на государственной (публичной) службе. Молодой ученый. Казань, 2017. Вып. 51 (185). С. 247-249.

Сіцінський А. С., Лось М. Ю. Технологія управління персоналом та вдосконалення кадрової роботи у спеціалізованих видах державної служби. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Івано-Франківськ, 2010. Вип. 23. С. 94-102.

Шура Н. О. Підвищення кадрового потенціалу підприємств у сучасних умовах господарювання. Ефективна економіка. Дніпро, 2020. № 6. DOI : https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.6.75.


Переглядів анотації: 44
Завантажень PDF: 28
Опубліковано
2021-09-30
Як цитувати
Курдес, О. В. (2021). ФОРМУВАННЯ ТА ПІДГОТОВКА КАДРОВОГО РЕЗЕРВУ НА КЕРІВНІ ПОСАДИ В СУДОВО-ЕКСПЕРТНИХ УСТАНОВАХ. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3(95), 153-162. https://doi.org/10.33766/2524-0323.95.153-162
Розділ
Розділ III. ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ, АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА, АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ