ЗАХОПЛЕННЯ ЗАРУЧНИКІВ ТА ДЕЯКІ ДІЇ ПРОТИ СВОБОДИ ОСОБИ В КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ

  • В. Кіріца доктор права, доцент, доцент кафедри кримінального права та кримінології Академії «Ștefan cel Mare»Міністерства внутрішніх справ Республіки Молдова (м. Кишинів, Республіка Молдова) https://orcid.org/0000-0002-7711-022X
Ключові слова: захоплення заручників, викрадення людини, незаконне позбавлення волі, обтяжуючі обставини, кримінальне законодавство, кримінальна відповідальність.

Анотація

Стаття присвячена актуальній проблемі – порівняльному аналізу кримінальної відповідальності за злочини проти свободи особи за законодавством зарубіжних країн. Зауважено, що протиправні діяння, пов’язані із захопленням заручників, визнані особливо небезпечними в усьому цивілізованому світі. Автором проаналізовано кримінальне законодавство Республіки Молдова та положення кримінального законодавства деяких зарубіжних країн, а саме: України, Румунії, Сполучених Штатів Америки, Китайської Народної Республіки, Федеративної Республіки Німеччини, Французької Республіки, Королівства Іспанії, Швейцарської Конфедерації, Королівства Данії, Королівства Швеції, Естонської Республіки, Російської Федерації, Азербайджанської Республіки, Республік Білорусь, Казахстан, Таджикистан тощо. Зазначено, що чинне законодавство більшості країн передбачає кримінальну відповідальність за захоплення заручників, викрадення людини та незаконне позбавлення волі. Обґрунтовано, що кримінальне законодавство Республіки Молдова, України, Республіки Узбекистан, на відміну від законів вищезазначених держав, не передбачає можливості звільнення від кримінальної відповідальності за захоплення заручників або викрадення особи. Покарання за захоплення заручників у більшості держав-членів СНД є досить суворим. За скоєння незаконного позбавлення волі зазвичай передбачається більш м’яке покарання. Смертна кара за захоплення заручників з особливо обтяжуючими обставинами передбачена лише Кримінальним кодексом Республіки Таджикистан. Цей же Кодекс також передбачає максимальний термін ув’язнення за захоплення заручників та викрадення особи строком на двадцять років, а за незаконне позбавлення волі – на десять років. Зауважено, що в кримінальному законодавстві деяких країн не завжди розрізняють між собою поняття «захоплення заручників», «викрадення людини» і «незаконне позбавлення волі». Зроблено висновок, що в деяких державах, крім відповідальності за викрадення людини та незаконне позбавлення волі, передбачена й окрема норма, що передбачає відповідальність за захоплення заручників. У Кримінальних кодексах інших держав, навпаки, злочини, пов’язані з викраденням людини, включають і захоплення заручників.

Посилання

Боботов С. В., Жигачев И. Ю. Введение в правовую систему США. Москва : Норма, 1997. 333 с.

Title 18 of the United States Code (as of 2017). URL : https://www.legislationline.org/download/id/8301/file/USA_title_18_us_code_crimes_2017_en.pdf. (visited at 11.09.2021).

Cod Penal China. URL: https://ru.scribd.com/doc/254100773/Cod-penal-CHINA-en-ro. (visited at 11.09.2021).

Criminal Code of the Federal Republic of Germany (1971, amended 2019). URL : https://www.legislationline.org/download/id/6115/file/Germany_CC_am2013_en.pdf. (visited at 11.09.2021).

Codul Penal Al Republicii Franceze. URL : http://codexpenal.just.ro/laws/Cod-Penal-Franta-RO.html. (visited at 11.09.2021).

Codul Penal Al Regatului Spaniei. URL : http://codexpenal.just.ro/laws/Cod-Penal-Spania-RO.html. (visited at 11.09.2021).

Swiss Criminal Code of 21 December 1937 (Status as of 1 July 2020). URL : https://www.legislationline.org/download/id/8991/file/SWITZ_Criminal%20Code_as%20of%202020-07-01.pdf. (visited at 11.09.2021).

Codul Penal Al Regatului Danemarcei. URL : http://codexpenal.just.ro/laws/Cod-Penal-Danemarca-RO.html. (visited at 11.09.2021).

Codul Penal Al Regatului Suediei. URL : http://codexpenal.just.ro/laws/Cod-Penal-Suedia-RO.html. (visited at 11.09.2021).

Penal Code. URL: https://www.riigiteataja.ee/en/eli/522012015002/consolide. (visited at 11.09.2021).

Codul penal al României din 17.07.2009, adoptat prin Legea nr.286. Monitorul Oficial al României, 24.07.2009, nr.510. URL : http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/10985.5. (visited at 11.09.2021)

Уголовный кодекс Республики Беларусь. Принят Палатой представителей 2 июня 1999. Одобрен Советом Республики 24 июля 1999 г. URL : https://kodeksy-by.com/ugolovnyj_kodeks_rb.htm. (дата обращения 11.09.2021).

Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text. (дата звернення 12.09.2021)

Criminal Code of Georgia (1999, amended 2019). URL : https://www.legislationline.org/download/id/8540/file/Georgia_CC_2009_amAug2019_en.pdf. (visited at 12.09.2021).

Criminal Code of the Republic of Uzbekistan. URL : https://www.legislationline.org/documents/action/popup/id/8931. (visited at 12.09.2021).

Penal Code of the Republic of Kazakhstan. URL: https://www.legislationline.org/download/id/8260/file/Kazakhstan_CC_2014_2016_en.pdf. (visited at 12.09.2021).

Criminal Code of the Kyrgyz Republic. URL : https://www.legislationline.org/download/id/4221/file/Kyrgyzstan_CC_1997_%20am_2006_en.pdf. (visited at 12.09.2021).

Criminal Code of the Republic of Tajikistan. URL : https://www.legislationline.org/download/id/8915/file/Tajikistan_CC_1998_am2020_en.pdf. (visited at 12.09.2021).

The Criminal Code of the Russian Federation No. 63-Fz Of June 13, 1996. URL : https://www.legislationline.org/download/id/4247/file/RF_CC_1996_am03.2012_en.pdf. (visited at 12.09.2021).

Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (Новое и но- вейшее время). Под редакцией Н. А. Крашенниковой Москва : Зерцало, 1999. 592 с.

Codul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18.04.2002. Monitorul Oficialal Republicii Moldova, 13.09.2002, nr.128-129/1012. URL : https://www.legis.md/cautare/getRe-sults?doc_id=109495&lang=ro. (visited at 12.09.2021).


Переглядів анотації: 68
Завантажень PDF: 27
Опубліковано
2021-09-30
Як цитувати
Кіріца, В. (2021). ЗАХОПЛЕННЯ ЗАРУЧНИКІВ ТА ДЕЯКІ ДІЇ ПРОТИ СВОБОДИ ОСОБИ В КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3(95), 95-106. https://doi.org/10.33766/2524-0323.95.95-106
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА