МИТНЕ ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ

  • С. М. Перепьолкін доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри міжнародного права Навчально-наукового інституту права та міжнародно-правових відносин Університету митної справи та фінансів (м. Дніпро, Україна) https://orcid.org/0000-0003-2914-5898
Ключові слова: Європейський Союз, митне законодавство, митне право, митний союз, митні адміністрації, митний тариф, митний кодекс, міжнародні угоди.

Анотація

Стаття присвячена дослідженню історії становлення митного права Європейського Союзу, з’ясуванню його сучасного стану та визначенню перспектив подальшого розвитку. Історію становлення митного права Європейського Союзу запропоновано вивчати з дати набуття чинності Договору про заснування Європейського економічного співтовариства від 25 березня 1957 р. до сьогодні, розділивши на три етапи. Доведено, що митне право Європейського Союзу продовжує розвиватися й надалі. Серед можливих напрямів його подальшого розвитку виокремлено таке: приведення у відповідність до звичаєвих і договірних норм міжнародного митного права, розробка єдиного переліку правопорушень у митній сфері та єдиної системи санкцій за їх вчинення тощо.

 

Посилання

Anaboli P. Customs Law Violations and Penalties in Europe/Where Do We Stand After fifty Years of Customs Union? Global Trade and Customs Journal. 2018. Vol. 13. Iss. 7/8. Р. 274–280.

Case 26-62. 1963. NV Algemene Transporten Expeditie Onderneming van Gend & Loos v. Netherlands Inland Revenue Administration. URL : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61962CJ0026. (дата звернення : 23.08.2021).

Commission Regulation (EC) № 1192/2008 of 17 November 2008 amending Regulation (EEC) № 2454/93 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) № 2913/92 establishing the Community Customs Code. Official Journal of the European Union. 2008. № L 329. P. 1–51.

Commission Regulation (EEC) № 2454/93 of 2 July 1993 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) № 2913/92 establishing the Community Customs Code. Official Journal of the European Communities. 1993. № L 253. P. 1–766.

Council Decision № 91/341/EEC of 20 June 1991 on the adoption of a programme of Community action on the subject of the vocational training of customs officials (Matthaeus programme). Official Journal of the European Communities. 1991. № L 187. P. 41–46.

Council Regulation (EEC) № 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff. Official Journal of the European Communities. 1987. № L 256. P. 1–675.

Council Regulation (EEC) № 2913/92 of 12 October 1992 establishing the Community Customs Code. Official Journal of the European Communities. 1992. № L 302. P. 1–50.

Council Regulation (EEC) № 918/83 of 28 March 1983 setting up a Community system of reliefs from customs duty. Official Journal of the European Communities. 1983. № L 105. Р. 1–37.

Decision № 210/97/EC of the European Parliament and of the Council of 19 December 1996 adopting an action programme for customs in the Community (Customs 2000). Official Journal of the European Communities. 1997. № L 33. P. 24–31.

Decision № 253/2003/EC of the European Parliament and of the Council of 11 February 2003 adopting an action programme for customs in the Community (Customs 2007). Official Journal of the European Union. 2003. № L 36. P. 1–6.

Decision № 624/2007/EC of the European Parliament and of the Council of 23 May 2007 establishing an action programme for customs in the Community (Customs 2013). Official Journal of the European Union. 2008. № L 154. P. 25–31.

European Commission Programme for the Attainment of the Customs Union, COM(82) 50 final, 12 February 1982, at paragraph 3, p. 2. URL : http://aei.pitt.edu/15659/1/COM_(82)_50_final.pdf. (дата звернення : 23.08.2021).

Lyons T. EU Customs Law. Third Edition. Oxford : Oxford University Press, 2018. 680 р.

Multiannual programme for the attainment of the customs union. Official Journal of the European Communities. 1979. № С 84. Р. 2–10.

Opinion on the communication of the Commission to the Council and to the European Parliament on the state of the customs union of the European Economic Community. Official Journal of the European Communities. 1978. № С 181. Р. 31–38.

Ovádek, M., Willemyns, І. International Law of Customs Unions: Conceptual Variety, Legal Ambiguity and Diverse Practice. European Journal of International Law. 2019. Vol. 30. Iss. 2. Р. 361–389.

Regulation (EC) № 450/2008 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 laying down the Community Customs Code (Modernised Customs Code). Official Journal of the European Union. 2008. № L 145. P. 1–64.

Regulation (EEC) № 950/68 of the Council of 28 June 1968 on the common customs tariff. Official Journal of the European Communities. 1968. № L 172. P. 275–276.

Regulation (EU) № 1294/2013 Of The European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing an action programme for customs in the European Union for the period 2014-2020 (Customs 2020) and repealing Decision № 624/2007/EC. Official Journal of the European Union. 2013. № L 347. P. 209–220.

Regulation (EU) № 2021/444 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2021 establishing the Customs programme for cooperation in the field of customs and repealing Regulation (EU) № 1294/2013. Official Journal of the European Union. 2021. № L 87. P. 1–16.

Regulation (EU) № 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code. Official Journal of the European Union. 2013. № L 269. P. 1–101.

Single European Act. Official Journal of the European Communities. 1987. № L 169. Р. 1–29.

The Treaty of Rome 25 March 1957 URL : https://ec.europa.eu/archives/emu_history/documents/treaties/rometreaty2.pdf. (дата звернення : 23.08.2021).

Wolffgang, H.-M., Ovie, T. Emerging issues in Еuropean customs law. World Customs Journal. Vol 2. № 1. Р. 3–16.

Wolffgang H.-M., Harden К. The new European customs law. World Customs Journal. 2016. Vol 10. № 1. Р. 3–16.


Переглядів анотації: 33
Завантажень PDF: 22
Опубліковано
2021-09-30
Як цитувати
Перепьолкін, С. М. (2021). МИТНЕ ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3(95), 38-48. https://doi.org/10.33766/2524-0323.95.38-48
Розділ
Розділ I. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА