Кримінологічний профіль особи, яка вчинила розголошення державної таємниці

  • В.В. Тищук старший викладач кафедри спеціальних дисциплін факультету правоохоронної діяльності Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (м. Хмельницький, Україна) https://orcid.org/0000-0001-5811-5909
  • Р.М. Сивовол слухач факультету підготовки керівних кадрів Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (м. Хмельницький, Україна) https://orcid.org/0000-0003-2637-234X
Ключові слова: національна безпека, розголошення державної таємниці, Державна прикордонна служба України, кримінологічний профіль, особа злочинця, ознаки злочинця, Єдиний державний реєстр судових рішень України.

Анотація

У статті досліджено елементи кримінологічного профілю особи, яка вчинила ро­зголошення державної таємниці. Дослідження проведено на основі аналізу статистичних даних Єдиного державного реєстру судових рішень України. У дослідженні були оцінені соціально-демографічні (стать, вік, освіта, національність) та кримінально-правові хара­ктеристики (мотивація злочинної поведінки, одноосібний чи груповий характер злочи­нних дій, тривалість злочинної діяльності, наявність чи відсутність судимості тощо). Уза­гальнення та інтерпретація результатів судових рішень надали можливість змоделювати типовий кримінологічний профіль особи злочинця, що вчинив розголошення державної таємниці, та виділити окремі специфічні характеристики суб’єктів цього злочину.

 

Посилання

Кримінальний кодекс України: Закон України від 5 квітня 2001 р. № 2341-ІІІ. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https://tinyurl.com/yag4t9ee. (дата звернення: 08.02.2021).

No authors, (2012). Preface to the Fourth Edition Criminal Profiling: The Imperatives of Scien tific Methodology and a Behavioral Science Education. Criminal Profiling (Fourth Edition)An I ntroduction to Behavioral Evidence Analysis, xv-xix. DOI : https://doi.org/10.1016/B978-0-12-385243-4.00033-2.

Morton, R. J., & Lord, W. D., (2005). Criminal Profilіng, Encyclopedia of Forensic and Legal Medicine, 51-55. https://doi.org/10.1016/B0-12-369399-3/00086-0.

Douglas, J. E., Ressler, R. K., Burgess, A. W., & Hartman, C. R. (1986). Criminal profiling from crime scene analysis. Behavioral Sciences & the Law, 4 (4), 401–421. DOI : https://doi.org/10.1002/bsl.2370040405.

Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 р. № 21 35-ХІІ. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https://tinyurl.comy47sba2z. (дата звернення: 08.02.2021).

Kuryliuk, Y., & Khalymon, S. (2020). Criminal profile of migrants’ smuggler across the State Border of Ukraine. Amazonia Investiga, 9 (27), 195–208. DOI : https://doi.org/10.34069/AI/2020.27.03.21.

Баулін Ю.В. Кримінальне право України: особлива частина : підручник / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін. ; за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. 4-те вид., переробл. і допов. Харків : Право, 2010. 608 с.

Виноградов А. К., Михайлуца М. І. Порівняльно-правовий аналіз кримінальної відповідальності за розголошення державної таємниці та за розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю, або втрату документів чи матеріалів, що містять такі відомості / Південноукраїнський правничий часопис : Протидія злочинності: проблеми практики та науково-методичне забезпечення. Випуск 3-2019. С.46-49. DOI : https://doi.org/10.32850/sulj.2019.3-11.

Соларьова Д. В. Профайлінг – засіб підвищення ефективності протидії злочинності / Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал. 2019. № 12. DOI : https://tinyurl.com/yyyf73w9. (дата звернення: 08.02.2021).

Polovnikov, V., Biletskyi, V., Tyshchuk, V., & Overchenko, Y. (2020). Criminological pro file of a perpetrator of a high treason. Amazonia Investiga, 9(28), 176-189. DOI : https://doi.org/10.34069/AI/2020.28.04.21.

Khalymon, S., Polovnikov, V., & Volynets, P. (2020). Socio-psychological Profile of a Person Who Confidentially Provides Assistance to the Operational Unit. Anuario de Psicología Jurídica, 30, 13 20. DOI : https://doi.org/10.5093/apj2019a10.

Вислоцька Т.Ю., Кримінально-правова охорона таємниці в Україні. Дисертаціяна здобуття наукового ступеня к.ю.н. (доктора філософії). 12.00.08. – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Галузь знань «081» Право. Львівський державний університет внутрішніх справ. Львів, 2017. с. 275.


Переглядів анотації: 48
Завантажень PDF: 22
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Тищук, В., & Сивовол, Р. (2021). Кримінологічний профіль особи, яка вчинила розголошення державної таємниці. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(93), 305-315. https://doi.org/10.33766/2524-0323.93.305-315
Розділ
Розділ V. ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ