Обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)

  • Н.С. Моргун кандидат юридичних наук, професор кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань Національної академії внутрішніх справ (м. Київ, Україна) https://orcid.org/0000-0002-2997-9975
  • Ю. В. Терещенко кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального процесу Національної академії внутрішніх справ (м. Київ, Україна) https://orcid.org/0000-0002-5353-0887
Ключові слова: кримінальне провадження, ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), обставини, які підлягають доказуванню, допустимість доказів,судовий розгляд, вирок суду.

Анотація

Стаття присвячена визначенню обставин, які підлягають доказуванню під час розслідування умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), та їх допустимість під час судового розгляду. Наведено низку факторів, як об’єктивного, так і суб’єктивного характеру, що впливають на ефективність доказування обставин, визначених у частині 1 статті 91 КПК України, під час розслідування злочину, передбаченого статтею 212 КК України, та запропоновано можливі напрями їх вирішення. Виділено низку істотних обставин, які підлягають доказуванню, з огляду на специфічність ана­лізованого злочину.

 

Посилання

Про зареєстровані кримінальні правопорушення та результати їх досудового розслідування за статтею 212 Кримінального кодексу України за 2018, 2019, 2020 рр. Офіційний сайт Офісу Генерального прокурора. URL : https://www.gp.gov.ua/ua/stat_n_st?dir_id=113653&libid=100820"=100820. (дата звернення: 08.02.2021).

Проект Закону України «Про Бюро економічної безпеки України» від 02.07.2020 р. № 3087-д. URL : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69331. (дата звернення: 08.02.2021).

Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 квітня 2012 року, № 4651-VI.Редакція від: 14.01.2021. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text. (дата звернення: 08.02.2021).

Пчеліна О. В. Обставини, що підлягають з’ясуванню під час розслідування кримінальних правопорушень, і їхнє місце у структурі окремої кри-міналістичної методики. Прикарпатський юридичний вісник. 2020. № 2 (31). С. 187-190. DOI : https://doi.org/10.32837/pyuv.v0i2(31).590.

Дрозд В. Г., Абламський С. Є. Дотримання процесуальної форми як критерій допустимості доказів у кримінальному провадженні. Modern achievements of EU countries and Ukraine in the area of law: Collective monograph. Cuiavian University in Wloclawek, Zaporizhzhia National University. Wloclawek - Riga: Izdevnieciba "Baltija Publishing". 2020. Part 1. P. 150-165. DOI : https://doi.org/10.30525/978-9934-588-63-1.09.

Вирок Деснянського районного суду міста Чернігів від 09 грудня 2019 р., судова справа № 750/910/18. Єдиний державний реєстр судових рішень : [сайт]. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/86197379. (дата звернення: 08.02.2021).

Про деякі питання застосування законодавства про відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'я зкових платежів: постанова Пленуму Верховного Суду України від 08 жовтня 2004 р. № 15. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0015700-04#Text. (дата звернення: 08.02.2021).

Падалка А. М. Доказування обставин у кримінальному провадженні про податковий злочин. The development of legal sciences: problems and solu-tions : Internat. sci.-pract. conf., April 27–28, Kaunas. Kaunas, 2018. С. 142–144.

Вирок Шевченківського районного суду м. Києва від 08 жовтня 2020 р., судова справа № 761/18549/15-к. Єдиний державний реєстр судових рішень : [сайт]. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/92106561. (дата звернення: 08.02.2021)

Вирок Святошинського районного суду м. Києва від 29 жовтня 2019 р., судова справа № 759/1319/16-к. Єдиний державний реєстр судових рішень : [сайт]. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/85250090. (дата звернення: 08.02.2021).

Справа «Інтерсплав проти України» (заява № 803/02) : рішення Європейського суду з прав людини від 09 січ. 2007 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_194#Text. (дата звернення: 08.02.2021).

Мельник О. О. Основні способи ухилення від сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2014. № 2. С. 122-125.


Переглядів анотації: 37
Завантажень PDF: 21
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Моргун, Н., & Терещенко, Ю. В. (2021). Обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів). Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(93), 285-296. https://doi.org/10.33766/2524-0323.93.285-296
Розділ
Розділ V. ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ