Психологічні особливості діяльності працівників поліції

  • В.Д. Житар магістр права, начальник Управління міжнародного співробітництва Академії «Ştefan cel Mare» МВС Республіки Молдова (м. Кишинів, Республіка Молдова) https://orcid.org/0000-0003-3627-8445
Ключові слова: поліцейська система, персонал, особливості, дослідження, міжнародна практика, якості, владні повноваження, юридична психологія.

Анотація

Становлення особистості працівника поліції прямо пов’язане з його психологічною готовністю до виконання службових завдань, дотримання службової дисципліни, а також формуванню морально-етичних якостей особистості, тому проблема психологічних особливостей діяльності працівників поліції залишається актуальною. Зауважено, що психологічні труднощі, які виникають при вирішенні завдань підрозділами поліції, істотно знижують ефективність їх діяльності, вимагають проведення особливого виду професійно-психологічної підготовки, націленої на досягнення високого рівня психологічної готовності працівників і функціональних груп до життєдіяльності в екстремальних ситуаціях. Аргументовано, що діяльності працівників поліції притаманні психологічні особливості, а саме: правова регламентація (підпорядковує діяльність працівників до суворого дотримання закону); наявність владних повноважень (уміння розумно, законно користуватися наданою владою); постійне протиборство (постійна складна інтелектуальна робота, шифрування своїх цілей, маскування соціальних ролей); комунікативність (здатність спілкування з широкою за своїм діапазону середовищем); дефіцит часу і наявність перевантажень на роботі (оперативність і швидкість розкриття злочинів, дотримання процесуальних й інших термінів, що відводяться на розслідування кримінальної справи, розгляд заяву громадян тощо); напруженість (пов’язана з великими фізичними і психічними навантаженнями, яких зазнає працівник через високу екстремальність його діяльності, діями в умовах конфліктних ситуацій, ненормованим робочим днем та ін.). Зроблено висновок, що формування і розвиток особистості працівника поліції і формування якостей – тривалий і напружений процес, але це необхідна умова професійного становлення працівника поліції. Діяльність працівників поліції здійснюється в умовах, складовим і важливим аспектом, яких об’єктивно виступає психологічна реальність. Працівник не повинен доводити, що він має рацію, йому треба домагатися розуміння людьми справедливості і гуманності його вимог, підвищення престижу норм права і власної діяльності. Уміння розібратися у всій гамі психологічних відтінків і залежностей своєї роботи характеризує рівень професійної майстерності працівника органів поліції.

 

Посилання

Маржохов А. Р. Психологическая подготовка сотрудников правоохранительных органов к действиям в экстремальных условиях. Успехи современного естествознания. 2004. № 7. С. 112-113.

Лисова О. Е. Социально-психологические особенности личности сотрудников органов внутренних дел различного профиля деятельности. Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2008. №2. С. 144-150.

Простяков В. В. Психологические требования к личности и профессиональной деятельности сотрудника органов внутренних дел. 2012. № 1. С. 3-15.

Мещерякова А. В., Сальникова Е. С. Психологическая подготовка сотрудников правоохранительных органов к профессиональной деятельности в жизненно-опасных ситуациях. URL : https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskaya-podgotovka-sotrudnikov-pravoohranitelnyh-organov-k-professionalnoy-deyatelnosti-v-zhiznenno-opasnyh-situatsiyah. (дата обращения: 18.02.2021)

Гагиева Л. А. Ведущие компоненты педагогической культуры сотрудников пенитенциарного учреждения. URL : http://www.rusnauka.com/43_DWS_2015/Pedagogica/0_201805.doc.htm. (дата обращения: 18.02.2021)

Киселев А. М. Психолого-педагогические технологии развития качеств, необходимых персоналу УИС для действий в экстремальных. Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2013. № 6. С. 44-47.

Тахохов Б. А., Бекоева М. И., Малиева З. К. Компетентностный подход в современной высшей школе. Владикавказ : Изд-во СОГУ, 2012. 207 с.

Олейник А. Н. Основы конфликтологии. Психологические средства деятельности сотрудников органов внутренних дел в ситуации конфликтов. Москва,1992.

Асямов С. В., Пулатов Ю. С. Профессионально-психологический тренинг сотрудников органов внутренних дел: Учебное пособие. Ташкент : Академия МВД Республики Узбекистан, 2000. 141 с.

Семчук И. Психологические аспекты формирования профессиональных качеств сотрудника ОВД. URL : http://pda.ormvd.ru/pubs/102/15834/. (дата обращения: 18.02.2021)

Ратников С. В., Саратовский Д. В., Гайдамакин А. В. Некоторые вопросы формирования психологической устойчивости сотрудников органов внутренних дел. URL : http://cscb.su/n/020901/020901024.htm. (дата обращения: 18.02.2021)

Вацык А. С. Психологические аспекты формирования профессионально важных качеств сотрудников органов внутренних дел. URL : https://elibrary.ru/download/elibrary_36445133_19252908.pdf. (дата обращения: 18.02.2021)


Переглядів анотації: 9
Завантажень PDF: 6
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Житар, В. (2021). Психологічні особливості діяльності працівників поліції. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(93), 275-284. https://doi.org/10.33766/2524-0323.93.275-284
Розділ
Розділ V. ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ