Зупинення (припинення) діяльності підприємств у разі порушення ними законодавства про оцінку впливу на довкілля

  • В.M. Комарницький доктор юридичних наук, професор, ректор Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О.Дідоренка (м. Сєвєродонецьк, Україна) https://orcid.org/0000-0003-1510-2395
Ключові слова: зупинення (припинення) діяльності підприємств, оцінка впливу на довкілля, планована діяльність, екологічні правопорушення, охорона довкілля.

Анотація

У статті розглядаються питання зупинення та припинення діяльності підприємств у разі порушення ними вимог законодавства про оцінку впливу на довкілля. Аналізується розвиток правового регулювання відносин, пов’язаних із застосування зазначеного заходу реагування на відповідні правопорушення; акцентується увага на його недоліках (правового регулювання), обґрунтовуються пропозиції щодо їх усунення. Зокрема, доводиться доцільність коригування законодавчих підстав, за яких має здійснюватися зупинення та припинення експлуатації підприємства чи окремих його цехів (дільниць), у процесі чого порушуються екологічні умови, визначені у висновку з оцінки впливу на довкілля; аргументуються пропозиції щодо уточнення кола осіб, котрі мають право подавати до суду позови про зупинення діяльності підприємств; звертається увага на неузгодженість законодавчих приписів щодо зупинення діяльності підприємств у разі порушення законодавства про оцінку впливу на довкілля.

 

Посилання

Про оцінку впливу на довкілля: Закон України від 23.05.2017 р. № 2059-VIII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059. (дата звернення: 08.01.2021).

Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25.06. 1991 р. № 1264-XII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12. (дата звернення: 08.01.2021).

Порядок обмеження, зупинення (тимчасово) чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій і об'єктів у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища: Постанова Верховної Ради України від 20.10. 1992 р. № 2751-ХІІ. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2751-12#Text. (дата звернення: 08. 01.2021).

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації повноважень органів виконавчої влади у сфері екології та природних ресурсів, у тому числі на місцевому рівні: Закон України від 16.10.2012 р. №5456-VI. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5456-17/card2#Card. (дата звернення: 08.01.2021).

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру: Закон України від 09.04.2014 р. № 1193-VII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1193-18#Text. (дата звернення: 08.01.2021).

Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 435-IV. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15/card2#Card. (дата звернення: 08.01.2021).

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності: Закон України від 05.04.2007 р. № 877-V. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16#Text. (дата звернення: 08.01.2021).

Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України від 6 липня 2005 р. № 2747-IV. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15. (дата звернення: 08.01.2021).

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-вр#Text. (дата звернення: 08.01.2021).

Рішення Конституційного Суду України від 25.11.1997 р. №6-зп у справі 18/1148-97. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-97. (дата звернення: 08.01.2021).

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 11 грудня 2018 р. у справі № 910/ 8122/17. URL : http://reyestr.court.gov.ua/Review/78977479. (дата звернення: 08.01.2021).

Комарницький В. М., Єрофеєв М. І. Правові питання взаємодії правоохоронних органів із громадськістю щодо забезпечення охорони довкілля. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2020. Вип. 3 (91). С. 232-233.


Переглядів анотації: 12
Завантажень PDF: 6
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Комарницький, В. (2021). Зупинення (припинення) діяльності підприємств у разі порушення ними законодавства про оцінку впливу на довкілля. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(93), 223-232. https://doi.org/10.33766/2524-0323.93.223-232
Розділ
Розділ ІV. ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО, ТРУДОВОГО, ЕКОЛОГІЧНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА