Генеза та особливості адміністративно-правового регулювання системи гарантування банківських вкладів у провідних країнах світу

  • C.Г. Науменко старший викладач кафедри економічної безпеки і фінансових розслідувань Національної академії внутрішніх справ(м. Київ, Україна) https://orcid.org/0000-0001-7664-0512
Ключові слова: банківська система, гарантування вкладів, страхування вкладів, фонд гарантування вкладів, депозити, страхові фонди, відшкодування вкладів, ризики в банківській системі.

Анотація

У статті проаналізовано ґенезу адміністративно-правового регулювання системи гарантування (страхування) банківських вкладів у провідних країнах світу та висві­тлено її особливості. Розглянуто низку нормативних та регулюючих положень систем гарантування вкладів європейських країн та сформульовано відповідні висновки щодо імплементації у фінансовий спектр України положень Угоди про Асоціацію України з Європейським Союзом. Виділено ряд законодавчих та фінансових особливостей європейських систем гарантування вкладів, що можуть бути запроваджені в українській системі гарантування вкладів фізичних осіб з метою її удосконалення, приведення у відповідність до міжнародних стандартів та зменшення ризиків у банківській системі.

 

Посилання

Бучко І. Є. Основні засади функціонування фонду гарантування вкладів фізичних осіб у системі банківської безпеки. Економіка і суспільство. 2016. № 5. С. 325-329.

Цибульникова В. Ю., Земцов А. А. Об особенностях системы страхования банковских вкладов в странах Европейского Союза. Фундаментальные исследования. 2017. № 6. С. 204-209.

Ситник І. В., Саєнко В. Б. Розвиток системи державного гарантування вкладів як засіб стабілізації банківського сектору України. Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. (Серія «Державне управління»). 2011. Т. 159. Вип. 147. С. 140-143.

Підвисоцький Я. В. Аналіз механізму гарантування депозитів вкладників банків у ЄС та в Україні. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2019. № 19. С. 161-173.

Дубина М. В. Особливості функціонування системи страхування вкладів у Швейцарії. Науковий вісник ЛьвДУВС. 2014. № 1. С. 184-185.

Довнар Ю.П. Гарантирование возврата средств, размещенных в банках Республики Польша (сравнительно-правовой аспект). Право и демократия : сб. науч. пр. Вып. 18 / редкол. : В. Н. Бибило (гл. ред.) [и др.]. Минск : БГУ, 2007. 348 с.

Офіційний сайт Банківського гарантійного фонду. Електронний ресурс. URL : https://www.bfg.pl. (дата звернення:16.02.2021)

Мазур Т. Діяльність фонду гарантування банківських вкладів: зарубіжний досвід і пропозиції для України. Підприємство, господарство і право. 2007. № 2 (134). С. 95-98.

Даниленко А. Еволюція системи гарантування вкладів в Україні до світових стандартів: макропруденційний аспект. Вісник Національного Банку України. 2017. № 242. С. 15-30.

Basel Committee on Banking Supervision and International Association of Deposit Insurers (2009). Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems. Basel: Bank for Inter national Settlements. URL : https https://www.bis.org/publ/bcbs151.pdf. (дата звернення: 16.02.2021)

Ходак Є. С. Напрями вдосконалення українського законодавства в контексті реалізації основоположних принципів міжнародної асоціації страховиків депозитів. Науковий вісник публічного та приватного права. 2016. Вип. 2. Ч. 1. С. 155-159.

Бухтіарова А. Г. Роль і значення держави у побудові ефективної системи страхування вкладів. Інноваційна економіка. 2013. № 2 (40). С. 303-308.


Переглядів анотації: 22
Завантажень PDF: 17
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
НауменкоC. (2021). Генеза та особливості адміністративно-правового регулювання системи гарантування банківських вкладів у провідних країнах світу. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(93), 190-199. https://doi.org/10.33766/2524-0323.93.190-199
Розділ
Розділ III. ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ, АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА, АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ