Шляхи удосконалення механізмів протидії дискримінації та забезпечення гендерної рівностів секторі безпеки й оборони

  • Б.О. Павленко аспірант та асистент кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки Навчально-наукового інституту права Сумського державного університету (м. Суми, Україна) https://orcid.org/0000-0002-4147-2114
  • Ю. М. Кіяшко аспірант та викладач-стажист кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки Навчально-наукового інституту права Сумського державного університету (м. Суми, Україна) https://orcid.org/0000-0002-3283-8743
  • В.В. Левченко магістрантка 2-го року навчання Навчально-наукового інституту права Сумського державного університету (м. Суми, Україна) https://orcid.org/0000-0002-1257-0604
Ключові слова: гендерна рівність, збройні сили, правоохоронна діяльність, дискримінація, жінка-військовослужбовець, права жінок.

Анотація

Стаття присвячена дослідженню адміністративно-правового механізму забезпечення гендерної рівності в секторі безпеки й оборони та пошуку шляхів удосконалення механізмів протидії дискримінації й забезпечення гендерної рівності в секторі безпеки й оборони. Досліджено закордонний досвід забезпечення гендерної рівності в збройних силах та проаналізовано можливості його застосування в Україні. Зауважено, що політику гендерної рівності необхідно активно впроваджувати в сектор безпеки й оборони, а також супроводжувати постійним навчанням і моніторингом.

 

Посилання

Чупрінова Н. Ю. Жінки та армія: до проблеми ґендерної рівності в арміях світу та України. Реалізація ґендерної політики на сучасному етапі розвитку суспільства: стан, проблеми, перспективи : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Хмельницький, 25 квітня 2018 року). Хмельницький : Видавництво НаДпсу, 2018. С. 290-294.

Гендер и военная реформа: практическая записка ОБСЕ. URL : https://www.osce.org/=ru/odihr/75286?download=true. (дата звернення: 01.03.2021).

Політика НАТО з імплементації Резолюції РБ ООН № 1325 (2000) «Жінки, мир і безпека». URL : https://ukraine-nato.mfa.gov.ua/ua/about-nato/nato-res-1325. (дата звернення: 01.03.2021).

Жінки на військовій службі: зарубіжні та вітчизняні реалії. URL : https://pt.slideshare.net/Zoya79/ss-60238611. (дата звернення: 01.03.2021).

Батракова Л. Г., Краснова Г. Н. Гендерная структура занятости в вооруженных силах стран мира. Ярославский педагогический вестник, 2013. № 2. С. 81–85.

Грабовська І. М. Євростандарти та українська ґендерна політика: точки перетину. Молодий вчений. 2018. № 7(2). URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_7%282%29__40. (дата звернення: 01.03.2021).

Міноборони оприлюднило статистику жінок в ЗСУ та учасниць бойових дій. URL : http://novynarnia.com/2016/10/29/minoboroni-oprilyudnilo-statistiku-zhinok-v-zsu-ta-uchasnits-boyovih-diy-infografika/?aid=13P92Y.wghot. (дата звернення: 01.03.2021).

Не слабка стать: в Міноборони здивували кількістю жінок в українській армії. URL : https://24tv.ua/ne_slabka_stat_v_minoboroni_zdivuvali_kilkistyu_zhinok_v_ukrayinskiy_armiyi_n698678. (дата звернення: 01.03.2021).

Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків : Закон України від 8 верес. 2005 р. № 2866-IV. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15.29. (дата звернення: 01.03.2021).

Тешанович Я. Жінки і війна. Незалежний культурологічний часопис «І». 2003. № 27. С. 72–81.

Гендерна рівність і розвиток: погляд у контексті європейської стратегії України / Центр О. Разумкова. Київ : Заповіт, 2016. 244 с.

Братко А. В., Філіппов М. О. Аналіз міжнародного досвіду у сфері протидії ґендерній дискримінації. Реалізація ґендерної політики на сучасному етапі розвитку суспільства: стан, проблеми, перспективи : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Хмельницький, 25 квітня 2018 року). Хмельницький : Видавництво НаДпсу, 2018. С. 52-56.


Переглядів анотації: 22
Завантажень PDF: 7
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Павленко, Б., Кіяшко, Ю. М., & Левченко, В. (2021). Шляхи удосконалення механізмів протидії дискримінації та забезпечення гендерної рівностів секторі безпеки й оборони. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(93), 166-175. https://doi.org/10.33766/2524-0323.93.166-175
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА