Про деякі недоліки статті 158-3 Кримінального Кодексу України

  • P. O. Мовчан доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна) https://orcid.org/0000-0003-2074-8895
Ключові слова: кримінальна відповідальність, виборчі кримінальні правопорушення, виборча документація, документація референдуму, фальсифікація, знищення.

Анотація

Статтю присвячено критичному осмисленню положень нової ст. 158-3 Кримінального кодексу України, а також з’ясуванню її співвідношення з іншими положеннями чинного кримінального законодавства. Встановлено, що прийнята в її остаточній та чинній на сьогодні редакції розглядувана кримінально-правова новела має численні недоліки як технічного, так і змістовного характеру. Запропоновано шляхи їхнього усунення, які направлені на підвище­ння ефективності механізму кримінально-правової протидії виборчим кримінальним правопорушенням.

 

Посилання

Зінченко І. О., Шевченко Є. В. Лекція за темою: «Загальна характеристика кримінальних правопорушень проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (статті 157–184 КК). Кримінальні правопорушення проти виборчих прав громадян. Вісник Асоціації кримінального права України. 2020. № 2. С. 366–406.

Мандриченко Ж. В. Відповідальність за перешкоджання здійсненню виборчого права. Право і суспільство. 2020. № 5. С. 165–170.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Вид. 2-ге. Київ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. 1728 с.

Караванський С. Практичний словник синонімів української мови. 4-те вид., опрацьоване і доповн. Львів : БаК, 2012. 536 с.


Переглядів анотації: 19
Завантажень PDF: 13
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
МовчанP. O. (2021). Про деякі недоліки статті 158-3 Кримінального Кодексу України . Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(93), 145-153. https://doi.org/10.33766/2524-0323.93.145-153
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА