Стаття 205-1 Кримінального кодексу України як антирейдерська заборона: проблеми тлумачення, застосування і вдосконалення

державна реєстрація, офіційний документ, підроблення, рейдерство, фіктивне підприємництво.

  • O.O. Дудоров доктор юридичних наук, професор, завідувач науково-дослідної лабораторії з проблем попередження, припинення та розслідування злочинів територіальними органами Національної поліції України Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка (м. Сєвєродонецьк, Україна) https://orcid.org/0000-0003-4860-0681
  • Д.В. Каменський доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри правознавства Бердянського державного педагогічного університету (м. Бердянськ, Україна) https://orcid.org/0000-0002-3610-2514
  • C.C. Титаренко кандидат юридичних наук, співробітник Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях (м. Краматорськ, Україна) https://orcid.org/0000-0002-5337-4677
Ключові слова: державна реєстрація, офіційний документ, підроблення, рейдерство, фіктивне підприємництво.

Анотація

Статтю присвячено з’ясуванню проблемних питань тлумачення і застосування статті 205-1 Кримінального кодексу України «Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб – підприємців», а також визначенню перспектив цієї антирейдерської заборони. Наведено аргументи на користь як її подальшого самостійного існування, так і викладення цієї кримінально-правової норми в новій редакції, згідно з якою злочином має визнаватись подання завідомо підробленого документа у зв’язку державною реєстрацією суб’єкта господарювання (його відокремленого підрозділу).

 

Посилання

Як грамотно захиститися від рейдерства: найпоширеніші помилки бізнесу. URL : https://www.epravda.com.ua/projects/antyreid/2020/12/22/669323. (дата звернення: 05.03. 2021).

Кінець епохи рейдерства, який не відбувся. URL : https://www.epravda.com.uaprojects/antyreid/2020/12/3/666947. (дата звернення: 05.03.2021).

Business Ombudsman Council. Системний звіт «Боротьба з рейдрством : сучасний стан та рекомендації» (липень 2017 р.). URL : https://www.boi.org.ua/publications/systemicreports/1134-systemic-report-combatting-raidership-current-stat. (дата звернення: 05.03.20 21).

Нестеренко О. До проблеми визначення змісту об’єкта підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб – підприємців. Юридичний науковий електронний журнал. 2019. № 1. С. 157–160.

Нестеренко О. М. Умисна форма поведінки особи як обов’язкова ознака складу злочину ст. 205-1 КК України. Держава і злочинність. Нові виклики в епоху постмодерну; зб. тез доп. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті віце-президента Кримінологічної асоціації України, професора О. М. Литвака (м. Харків, 23 квіт. 2020 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; Кримінол. асоц. України. Харків : ХНУВС, 2020. С. 135–137.

Кримінальне право України. Особлива частина : підручник / В. Я. Тацій, В. І. Бо рисов, В. І. Тютюгін та ін.; за ред. проф. В. Я. Тація, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. 6-те вид., перероб. і допов. Харків : Право, 2020. 768 с.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. 10-те вид., переробл. та допов. Київ : ВД «Дакор», 2018. 1368 с.

Титаренко С. С. Кримінальна відповідальність за протиправне захоплення суб’єктів господарювання : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. Запоріжжя, 2018. 267 с.

Вирок Київського районного суду м. Одеси від 17 червня 2020 р. у справі № 947/ 15028/20. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/89863626. (дата звернення: 05.03. 2021).

Вирок Центрального районного суду м. Миколаєва від 30 червня 2020 р. у справі № 490/3738/20. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/90103402. (дата звернення: 05.03. 2021).

Добровольський О. Як вплинула декриміналізація ст. 205 на розслідування ст. 212 КК України. URL : https://jurliga.ligazakon.net/experts/218/926_yak-vplinula-dekrimnalzatsya-st205-na-rozslduvannya-st212-kk-ukrani-oleg-dobrovolskiy. (дата звернення: 05.03.2021).

Вирок Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 11 листопада 2020 р. у справі № 203/3916/20. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/92766418. (дата звернення: 05.03.2021).

Прості лайфхаки від Мін’юсту, як уникнути рейдерства. URL : https://protocol.ua/ru/prosti_layfhaki_vid_min_yustu_yak_uniknuti_reyderstva. (дата звернення: 05. 03.2021).

Вирок Печерського районного суду м. Києва від 6 березня 2020 р. у справі № 757/ 44574/19-к. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/88072984. (дата звернення: 05.03. 2021).

Шипка О., Шешеня О. Угоди завідомо суперечні інтересам держави і суспіль ства. Юридичний журнал. 2003. № 11. С. 87–90.

Дудоров О. О. Кримінальне право : теорія і практика (вибрані праці). Київ : Ваіте, 2017. 872 с.

Вирок Солом’янського районного суду м. Києва від 24 лютого 2020 р. у справі № 760/4393/20. URL : http://reyestr.court.gov.ua/Review/87821639. (дата звернення: 05.03.2021).

Фомічов К. С., Заставська Л. П. Єдині державні реєстри України як предмет посягання при рейдерських захопленнях. Держава та регіони. Серія: Право. 2014. № 3. С. 54–58.

Постанова Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 4 червня 2019 р. у справі № 466/711/15-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/82308561. (дата звернення: 05.03.2021).

Рябенко М. В. Кримінально-правова охорона професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2016. 267 с.

Громко В.Я. Вчинення злочину службовою особою як обставина, що обтяжує відповідальність за кримінальним правом України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. Львів, 2015. 224 c.


Переглядів анотації: 20
Завантажень PDF: 16
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
ДудоровO., Каменський, Д., & Титаренко C. (2021). Стаття 205-1 Кримінального кодексу України як антирейдерська заборона: проблеми тлумачення, застосування і вдосконалення. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(93), 116-135. https://doi.org/10.33766/2524-0323.93.116-135
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА