Правовий вимір проблеми булінгу в Україні та за кордоном: заходи протидії

  • M.Ю. Веселов доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри державно-правових дисциплін Криворізького навчально-наукового інституту Донецького юридичного інституту МВС України (м. Кривий Ріг - м. Маріуполь, Україна) https://orcid.org/0000-0003-4860-0681
  • Р.М. Пилипів кандидат юридичних наук, доцент кафедри «Право» Івано-Франківської філії Відкритого міжнародного Університету розвитку людини «Україна» (м. Івано-Франківськ - м. Київ, Україна) https://orcid.org/0000-0002-0351-5988
  • А.М. Тимчишин кандидат юридичних наук, доцент завідувач кафедри «Право» Івано-Франківської філії https://orcid.org/0000-0002-9591-8273
Ключові слова: булінг, дитина, насильство, кібербулінг, запобігання булінгу, про­тидія булінгу.

Анотація

У статті висвітлено проблему булінгу (цькування) як різновиду проявів агресії та насильства серед дітей. Проаналізовано різні підходи до визначення поняття булінгу. Надано характеристику ознак цього явища та способів його вчинення. Розглянуто основні види булінгу, визначено їх суспільну небезпеку. Здійснено порівняльно-правовий аналіз зарубіжного та вітчизняного законодавства у сфері запобігання та протидії булінгу. На підставі результатів проведеного дослідження обгрунтована доцільність прий­няття в Україні спеціального Закону «Про протидію та запобігання булінгу (цькування)» та впровадження загальнонаціональної Програми запобігання та протидії булінгу в державі.

 

Посилання

Михайловська Д. ЮНІСЕФ: в Україні 67% дітей зазнають цькування. Український інтерес. 21.07.2017. URL : https://uain.press/news/accents/v-ukrayini-67-vidsotkiv-ditej-mayut-problemu-bulingu-251534. (дата звернення: 23.02.2021).

Стоп шкільний терор. Профілактика та протидія булінгу. Український інсти тут дослідження екстремізму. URL : http://uire.org.ua/wp-content/uploads/2017/11/Doslidzhennya-buling.pdf. (дата звернення: 23.02.2021).

Куріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин серед підлітків, які навчаються: поширення й тенденції в Україні: за результатами дослідження 2019 року в рамках міжнародного проекту «Європейське опитування учнів щодо вживання алкоголю та інших наркотичних речовин – ESPAD» / О. М. Балакірєва (кер. авт. кол.), Д. М. Павлова, Н-М. К. Нгуєн, О. Г. Левцун та ін. К. : ТОВ «Обнова компані», 2019. 214 с.

В Україні з булінгом стикаються близька 70% дітей. Укрінформ. Мультимедійна платформа іномовлення України. URL : https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2517527-v-ukraini-z-bulingom-stikautsa-blizko-70-ditej.html. (дата звернення: 23.02. 2021).

Жеброва А. О. Булінг як різновид катувань серед неповнолітніх. Київ : Університет державної фіскальної служби України. 2016. 34 с.

Лейн Д. А. Школьная травля (буллинг). Детская и подростковая психотерапия / Под ред. Д. Лейна и Э. Миллера. Санкт-Петерург : Питер, 2001. С. 240–274.

Погорелова Е. И., Арькова И. В., Голубовская А. C. Психологические особенности подростков, включенных в ситуацию кибербуллинга. Северо-Кавказский психологический вестник. 2016. № 14/2. С. 47–53.

Randall P. Bullying in Adulthood. Assessing the Bullies and Their Victims. Florence, KY, USA: Brunner-Routledge, 2001. URL : http:/site.ebrary.com/lib/bckharkiv/Doc? id=10053591. (дата звернення: 23.02.2021).

Лушпай Л. І. Булінг як соціально-педагогічна проблема та шляхи її вирішення (на прикладі досвіду середніх загальноосвітніх шкіл Великої Британії). Укра їнознавчий альманах. 2010. Вип. 4. С. 126–131.

Голованова Н. А. Проблемы борьбы с буллингом: законодательное решение. Журнал российского права. 2018. № 8. С. 113–123. DOI : 10.12737/art_2018_8_11.

Olweus D. Bullying at School: What We Know what We Can Do. N. Y.: Blackwell, 1993. 140 p.

Олійник В. О. Характеристика сучасних форм та видів жорстокої поведінки учнів основної школи. Sciences of Europe. 2017. № 11 (11). С. 37–41.

Волкова Е. Н., Волкова И. В. Кибербуллинг как способ социального реагирования подростков на ситуацию буллинга. Вестник Мининского университета. 2017. № 3 (20). DOI : 10.26795/2307-1281-2017-3-17.

Осадчая А. В., Макарова Е. А. Кибербуллинг как разновидность школьных издевательств и копинг-стратегии для его преодоления. Современные исследования социальных проблем. 2018. Т. 9. № 8. С. 88–104. DOI : 10.12731/2218-7405-2018-8-88-104.

Roher, E. M. Suffering in Silence: Teenagers and Suicide. Education law newsletter. Borden Ladner Gervais LLP, 2012. 20 p.

Ontario Ministry of Education. (2018). Policy/Program Memorandum № 144, October 17, 2018. (2018) N. p. URL : http://www.edu.gov.on.ca/extra/eng/ppm/144.pdf. (дата звернення: 23.02.2021).

Equity and Inclusive Education in Ontario Schools. Guidelines for policy develop ment and implementation. Queen’s Printer for Ontario, 2014. 93 p. (1993) N. p. URL : http://www.edu.gov.on.ca/eng/policyfunding/inclusiveguide.pdf. (дата звернення: 23.02.2021)

Skollag (2010:800); SFS 2020:605 – Swedish Education Act. Sweden Legislation and Official Policy Documents. URL : https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800. (дата звернення: 23.02.2021).

Diskrimineringslag (2008:567); SFS 2017:1128 – Discrimination Act. Government Offices of Sweden. N. d/ N. p. URL : https://www.do.se/globalassets/andra-sprak/discrimination-act-2018.pdf. (дата звернення: 23.02.2021).

United Nations Educational Scientific and Cultural Organization. World data on education. 7-th edition. (2010/11). Compiled by UNESCO-IBE. N. P. URL : http://www.ibe.unesco.org/sites/default/files/Sweden.pdf. (дата звернення: 23.02.2021).

Republic Act №. 10627. (2013). An act requiring all elementary and secondary schools to adopt policies to prevent and address the acts of bullying in their institutions. Official Gazette of Republic of the Philippines. URL : https://www.officialgazette.gov.ph/2013/09/12/republic-act-no-10627/. (дата звернення: 23.02.2021).

Нериз Е. Лучшие методики против буллинга. 2018. URL : https://www.b17.ru/blog/99006/. (дата обращения: 23.02.2021).

A Watch-dog Organization–Advocating for Bullied Children & Reporting on State Anti Bullying Laws. (n. d.). Bully Police USA. URL : https://www.bullypolice.org/ga_law.html. (дата звернення: 23.02.2021).

Bullying Laws in Montana. (n. d.). Cyberbullying reseaкch center. URL : https://cyberbullying.org/bullying-laws/montana. (дата звернення: 23.02.2021).

What Is Bullying. (n. d.). Stopbullying.gov. An official website of the United States government. URL : https://www.stopbullying.gov/bullying/what-is-bullying. (дата звернення: 23.02.2021).

Addressing Bullying in School Act (Northern Ireland). (2016). URL :https://storage.googleapis.com/siteassetsswd/338/downloads/Addressing_Bullying_in_Schools_Act_Northern_Ireland_2016.pdf. (дата звернення: 23.02.2021).

Veselov M. Administrative and legal ensure of “the best interests of the child” in the field of junior justice. Public Administration and Law Review. 2020. Issue 3. Р. 49–56. DOI : https://doi.org/10.36690/2674-5216-2020-3-49.

Падучак О. Булінг – стоп! Аналіз першого року реалізації Закону щодо протидії булінгу. Юридична газета online. 2020. № 1 (707). URL : https://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/buling--stop-analiz-pershogo-roku-realizaciyi-zakonu-shchodo-protidiyi-bulingu.html. (дата звернення: 23.02.2021).

Веселов М. Ю. Адміністративно-правові засади функціонування ювенальної юстиції в системі забезпечення прав дітей в Україні: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.07. Донецький юридичний інститут МВС України; Державний науково-дослідний інститут МВС України. Київ, 2020. 381 с.


Переглядів анотації: 11
Завантажень PDF: 20
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
ВеселовM., Пилипів, Р., & Тимчишин, А. (2021). Правовий вимір проблеми булінгу в Україні та за кордоном: заходи протидії. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(93), 104-116. https://doi.org/10.33766/2524-0323.93.104-116
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА