Деякі законотворчі вектори удосконалення криміналь-ного та кримінального процесуального законів України

  • T. Барабаш кандидат юридичних наук, доцент, завідувач відділу моніторингу законодавства Інституту законодавства Верховної РадиУкраїни (м. Київ, Україна) http://orcid.org/0000-0001-5541-2764
  • Л.В. Левицька кандидат юридичних наук, доцент, заступник завідувача відділу моніторингу законодавства Інституту законодавства Верховної Ради України (м. Київ, Україна) http://orcid.org/0000-0002-5897-7194
Ключові слова: кримінальний закон, кримінальний процесуальний закон, Кримінальний кодекс України, Кримінальний процесуальний кодекс України, удосконалення, законопроєкт, правова наука, кодифікований акт.

Анотація

У публікації поставлено за мету висвітлення сучасних напрямків діяльності українського парламенту щодо удосконалення кримінального і кримінального процесуального законів, зокрема на підставі аналізу наукових поглядів на проблемні питання (за дисертаційними роботами 2020 року) та законотворення під час четвертої сесії дев’ятого скликання Верховної Ради України. Досліджено зв'язок правової науки і законодавчої практики. Висловлено авторське бачення концепції удосконалення кримінального і кримінального процесуального законів. Узагальнено внесені зміни і доповнення до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та акцентовано увагу на окремих, суспільно значущих законопроєктах у досліджуваній сфері.

 

Посилання

Правова наука та законодавча практика (аналіз дисертаційних досліджень) Випуск 8. Київ: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2020. 470 с.

Барабаш Т. М., Левицька Л. В. Сучасний стан законодавчого забезпечення кримінально-правової політики в Україні. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2020. № 5. С. 22–31.

Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин (на основі аналізу законопроєктів, включених до порядку денного третьої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання) / Інститут законодавства Верховної Ради України ; за заг. ред. В. О. Зайчука. Том 18. Київ , 2020. 584 с.

Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 р. № 2341-ІІІ. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text. (дата звернення 01.02.2021).

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 55 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) статті 375 Кримінального кодексу України від 11 червня 2020 року № 7-р/2020. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v007p710-20#n2. (дата звернення 04.02.2021).

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України «Про запобігання корупції», Кримінального кодексу України від 27 жовтня 2020 року № 13-р/2020. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v013p710-20#n2. (дата звернення 04.02.2021).

Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 р. № 4651-VІ. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text. (дата звернення 01.02. 2021).

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційною скаргою Плескача В’ячеслава Юрійовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень частини третьої статті 307, частини третьої статті 309 Кримінального процесуального кодексу України від 17 черв-ня 2020 року № 4-р(II)/2020. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/va 04p710-20#n35. (дата звернення 05.02.2021).

Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України щодо вдосконалення порядку застосування окремих заходів забезпечення кримінального провадження: проект Закону є України, реєстр. № 2740 від 15. 01.2020 р. URL : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc2. (дата звернення: 01.02.2021).

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування: Закон України від 04.12. 2020 р. № 1074-ІХ. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1074-20#Text. (дата звернення: 02.02.2021).

Чуфрин Ю. Ю. Кримінальна відповідальність за створення злочинної організації: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2020. 20 с.

Шопіна Ю. О. Кримінальна відповідальність медичного або фармацевтичного працівника за вчинення злочину, пов’язаного з виконанням професійних обов’язків: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2020. 20 с.

Дан Г. В. Запобігання використанню малолітньої дитини для заняття жебрацтвом в Україні: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2020. 20 с.

Черніков Є. Е. Кримінальна відповідальність за неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Одеса, 2020. 20 с.

Мурихін С. В. Покарання за екологічні злочини в Україні: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2020. 20 с.

Метельський І. Д. Працівник правоохоронного органу як учасник кримінально-правових відносин: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Харків, 2020. 20 с.

Куликович А. Ю. Кримінологічна характеристика морально-психологічних ознак особи злочинця та жертви злочину: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ірпінь, 2020. 18 с.

Карпенко М. І. Теоретико-методологічне дослідження злочинів проти встановленого порядку несення військової служби за Кримінальним кодексом України: автореф. дис. … докт. юрид. наук. Ірпінь, 2020. 39 с.

Підгородинський В. М. Злочини проти честі та гідності особи (теоретичне порівняльно-правове дослідження): автореф. дис. … докт. юрид. наук. Одеса, 2020. 39 с.

Курбатова І. С. Прокурор як суб’єкт забезпечення прав особи у кримінальному судочинстві: автореф. дис. … докт. юрид. наук. Ірпінь, 2020. 38 с.

Пасечник М. Л. Кримінальні процесуальні та криміналістичні засади слідчої таємниці: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Одеса, 2020. 20 с.

Котова О. С. Процесуальний порядок арешту майна у кримінальному провадженні: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Харків, 2020. 20 с.

Холондович І. І. Підстави та процесуальний порядок оскарження повідомлення про підозру: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ірпінь, 2020. 18 с.

Каліновська А. В. Доказування у кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2020. 20 с.

Замкова Я. В. Законність та обґрунтованість рішень судді у стадії підготовчого провадження в кримінальному процесі України: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Одеса, 2020. 20 с.

Брухаль Р. С. Роль прокурора у спеціальному досудовому розслідуванні: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ірпінь, 2020. 19 с.

Слива Ю. М. Судовий контроль за додержанням законів при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій органами Національної поліції України: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2020. 20 с.

Полєгаєв К. М. Реалізація правових позицій Європейського Суду з прав людини та прецедентної практики Верховного Суду у кримінальних провадженнях: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2020. 20 с.

Питання Комісії з питань правової реформи: Указ Президента України № 584/ 2019 від 07.09. 2019 p. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/584/2019#Text. (дата звернення 05.02.2021).

EUAM UKRAINE. Концепція реформування кримінального законодавства України. URL : https://newcriminalcode.org.ua/concept. (дата звернення 05.02.2021).


Переглядів анотації: 24
Завантажень PDF: 25
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
БарабашT., & Левицька, Л. (2021). Деякі законотворчі вектори удосконалення криміналь-ного та кримінального процесуального законів України. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(93), 90-103. https://doi.org/10.33766/2524-0323.93.90-103
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА