Загальні засади організації та діяльності суддів в Україні

  • В.В. Миргород-Карпова кандидат юридичних наук, викладач кафедри АГПФЕБ Навчально-наукового інституту права Сумського державного університету (м. Суми , Україна) https://orcid.org/0000-0002-3302-221X
Ключові слова: суддя, судоустрій, правовий статус суддів, публічний службовець.

Анотація

У статті розкрито загальні засади організації і діяльності суддів судів загальної юрисдикції в Україні. Окреслено правовий статус суддів та визначені ключові особливості такого статусу. Обґрунтовано існування моделі «суддя-публічний службовець».У рамках дослідження акцентовано, що саме судді судів загальної юрисдикції безпосередньо реалізують основні функції правосуддя і від рівня їхнього правового статусу залежить авторитет судової влади та ефективність здійснення правосуддя в Україні. Під публічною службою в органах судової влади України запропоновано вбачати в першу чергу політично-нейтральну, професійну діяльність судді в судах, органах суддівського врядування та в інших державних органах системи правосуддя й установах з організації та забезпечення діяльності судів і суддів.

 

Посилання

Центр Разумкова. Ставлення громадян України до судової системи. URL : http://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichnidoslidzhennia/stavlennia-gromadian-ukrainy-do-sudovoi-systemy. (дата звернення: 21.01.2021)

Петренко О. С. Формування інтегрованого інституту публічної служби в Україні : дис... канд. наук: 2008 р. URL : http://www.disslib.org/formuvannja-intehrovanoho-instytutu-publichnoyi-sluzhby-v-ukrayini.html. (дата звернення 21.01.2021 р.).

Білинська М. М. Розвиток партнерських відносин між органами державної влади і громадянами: актуальні проблеми. Універ. наук. зап. : Часоп. Хмельниц. ун-ту упр. та права, 2012 р. № 2. С. 30-35.

Баштанник В. В. Структурні характеристики та тенденції організаційного розвитку національних систем публічного управління в умовах сучасних євроінтеграційних процесів. Вісн. НАДУ. 2009 р. № 1. С. 5-16.

Федоренко В. Л. Конституційно-правовий статус суддів судів загальної юрисдикції. Часопис Київського університету права. 2005. № 3. С. 63-69.

Про судоустрій та статус суддів: Закон України від 02.06.2016р. № 1402-VIII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19. (дата звернення: 21.01.2021)

Бангалорські принципи поведінки суддів від 19.05.2006 р. № 995_j67. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_j67. (дата звернення: 21.01.2021)

Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 р. № 889-VIII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19. (дата звернення: 21.01.2021)

Про Стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки: Указ Президента України від 20.05.2015 р. № 276/2015. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/276/2015. (дата звернення: 21.01.2021)

Синявина М. Публічне управління та публічна служба як результат демократизації державного управління. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/spa_ 2014_1_21. (дата звернення: 21.01.2021)

Гончарук Н. Т. Модернізація державної служби України на сучасному етапі розвитку. Право та державне управління. Запоріжжя : Класич. приват. ун-т, 2017. № 4, т. 2. С. 191-198.

Кодекс адміністративного судочинства України. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, № 35-36, № 37, ст. 446. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15. (дата звернення: 21.01.2021)


Переглядів анотації: 9
Завантажень PDF: 7
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Миргород-Карпова , В. (2021). Загальні засади організації та діяльності суддів в Україні. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(93), 61-69. https://doi.org/10.33766/2524-0323.93.61-69
Розділ
Розділ I. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА