Щодо питання професійної підготовки суддів Вищого антикорупційного суду України

  • Д.В. Малетов аспірант кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки Навчально-наукового інсти-туту права Сумського державного університету (м. Суми, Україна) http://orcid.org/0000-0002-1241-1005
Ключові слова: професійна підготовка суддів, навчання суддів, підвищення кваліфікації суддів, антикорупційний суд України.

Анотація

У статті визначено, що професійна підготовка судді є ґрунтовною базою для забезпечення якісної роботи системи правосуддя. Доведено, що безперервність підвищення кваліфікації суддів зумовлена динамічністю правовідносин. Автором встановлено, що особливостями навчання суддів Вищого антикорупційного суду є наявність в законі додаткових гарантій підвищення їхньої професійної підготовки та проведення її з дотриманням принципу спеціалізації.

 

Посилання

Бангалорські принципи поведінки суддів від 19 травня 2006 року СХВАЛЕНО Резолюцією Економічної та Соціальної Ради ООН 27.07.2006 N 2006/23. Прийняття від 19. 05.2006. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_j67#Text. (дата звернення: 10.03. 2021)

Staffing of Courts: European Experience and the Current Situation in Ukraine Tetiana Kolomiets, Serhii Denysenko, Ihor Korzh, Nataliia Basai, Andrii Fomenko, (Print ISSN: 1544-0036; Online ISSN: 1544-0044). URL : https://www.abacademies.org/articles/staffing-of-cou rts-european-experience-and-the-current-situation-in-ukraine-9709.html. (дата звернення: 10.03.2021)

Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 р. № 1402-VIII. Законодавство України: база даних /Верховна Рада України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text. (дата звернення: 10.03.2021)

Кухта М. М. "Окремі аспекти професійного навчання суддів Specific aspects of professional training of judges.". URL : http://r.donnu.edu.ua/bitstream/123456789/664/1/(%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F%204).pdf#page=410. (дата звернення: 10.03.2021)

Волік Вячеслав Вікторович. "Деякі питання підвищення рівня якості освіти майбутніх суддів." (2018). URL : http://91.250.23.215/jspui/handle/123456789/1009. (дата звернення: 10.03.2021)

Сафонова О. Ю. «Підвищення кваліфікації та професійна підготовка суддів: концепція дискурсу». (2015) URL : https://bit.ly/2PhJRJI. (дата звернення: 10.03.2021)

Ребриш А. С. «Особливості діяльності Національної школи суддів України в умовах карантину». Історія та теорія держави та права, Філософія права: 136. URL : http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/law/44may2020/35.pdf. (дата звернення:10.03. 2021)

Положення про підготовку та періодичне навчання суддів у Національній школі суддів України. URL : http://nsj.gov.ua/files/1614000201%D0%9F%D0%BE%D0%BB%20%D0%BF%D1%80%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B4.pdf. (дата звернення: 10.03.2021)

Рудик П. А. Конституційно-правова адаптація положень статусу суддів судів загальної юрисдикції України до міжнародних і європейських стандартів на сучасному етапі / П. А. Рудик. Часопис Київського університету права. 2019. № 1. С. 76-81.

Закон України «Про Вищий антикорупційний суд». Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2447-19. (дата звернення: 10.03.2021)

Валько В. І., Хавронюк М. І. Звіт за результатами моніторингу процесу інституційної та організаційної розбудови Вищого антикорупційного суду. Київ, 2020. 62 с. URL : http://185.65.244.102/img/books/files/1584714839zvit%20za%20rezultatami%20monitoringu%20protsesu%20institutsiynoyi%20ta%20organizatsiynoyi%20rozbudovi%20vischogo%20antikoruptsiynogo%20sudu_fin.pdf.pdf. (дата звернення: 10.03.2021)

Нові підходи до підготовки суддів антикорупційного суду. URL : http://nsj.gov.ua/ua/news/novi-pidhodido-pidgotovki-suddiv-antikoruptsiynogo-sudu-/.(дата звернення: 10.03.2021)


Переглядів анотації: 15
Завантажень PDF: 10
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Малетов , Д. (2021). Щодо питання професійної підготовки суддів Вищого антикорупційного суду України. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(93), 52-61. https://doi.org/10.33766/2524-0323.93.52-61
Розділ
Розділ I. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА