Конституційне будівництво в Україні на етапі утвердження комуністичного тоталітарного режиму (1919-1937 рр.)

  • В.В. Кононенко доктор історичних наук, професор, професор кафедри права і публічного управління Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця, Україна) http://orcid.org/0000-0001-5177-2885
  • Т. І. Пилипенко старший викладач кафедри права і публічного управління Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця, Україна) http://orcid.org/0000-0002-7498-9785
Ключові слова: УСРР, УРСР, Конституція УСРР 1919 р., Конституція УСРР 1929 р., Конституція УРСР 1937 р., конституційний процес.

Анотація

У роботі проаналізовано основні процеси конституційного будівництва в УСРР та УРСР періоду 1919-1937 рр. Зазначено, що український конституційний процес цього періоду відповідав загальним рисам процесам у РРСФР та СРСР. Із втіленням у життя ідеї республіки рад паралельно йшло формування моделі центральних органів державної влади та управління, органів місцевої влади республіки. Зроблено висновок, що загалом конституційний процес у цей період був спрямований на поступове перетворення України із формально незалежного державного утворення на суб’єкта союзної держави.

 

Посилання

.Скрипник Микола. Статті та промови з національного питання /Упорядник І. Кошелівець. Мюнхен : Сучасність, 1974. 270 с.

Гончаренко В. Конституційне будівництво в Україні за часів нової економічної політики (1921–1929 рр.). Вісник Національної академії правових наук України. № 2 (81). 2015. С. 17-26.

Конституція Української Соціалістичної Радянської Республіки від 10 березня 1919 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0001316-19#Text. (дата звернення: 10.02.2021)

Гончаренко В. Нормативні акти, які регулювали діяльність вищих органів влади України в період нової економічної політики (1921–1929). Вісник Національної академії правових наук України. № 4 (79). 2014. C. 37-48.

Дудченко О. С. Конституційно-правові засади створення та функціонування народних комісаріатів УСРР у другій половині 1920-х рр. Науковий вісник публічного та приватного права. Випуск. 4. Том 1. 2019. С. 20-25.

Про зміну Конституції Української Соціалістичної Радянської Республіки: Постанова ІХ Всеукраїнського з’їзду рад № 302 від 10 травня 1925 р. Збірник узаконень та розпоряджень Робітниче-Селянського Уряду України. 30 липня 1925 р. Ч. 47. Ст. 302. С. 517–526.

Коник С. Повноваження та компетенція вищих органів державної влади відповідно до Конституції УРСР 1929 р. Університетські наукові записки. 2005. № 1-2 (13-14).

С. 252-256.

Конституція Української Соціалістичної Радянської Республіки від 15 травня 1929 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0001316-29#Text. (дата звернення: 10.02.2021).

Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки від 30 січня 1937 р. URL : http://gska2.rada.gov.ua/site/const/istoriya/1937.html. (дата звернення: 10.02.2021).

Шевченко А. Є., Cічова О. О. Порівняльно-правовий аналіз захисту прав і свобод громадян за конституціями УРСР 1937 та 1978 рр. Міжнародний юридичний вісник : актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). 2017. Вип. 4-5 (8-9). С. 19-23.

Гончаренко В. Д. Конституція Української РСР 1937 р. Вісник Академії правових наук України. 2012. № 2 (69). С. 75-83.

Мироненко О. М. Історія Конституції України. Київ : Де Юре, 1997. 60 с.


Переглядів анотації: 10
Завантажень PDF: 26
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Кононенко, В., & Пилипенко, Т. І. (2021). Конституційне будівництво в Україні на етапі утвердження комуністичного тоталітарного режиму (1919-1937 рр.). Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(93), 34-43. https://doi.org/10.33766/2524-0323.93.34-43
Розділ
Розділ I. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА