Правове забезпечення екологічного відновлення міст на постконфліктних територіях

  • О.А. Трегуб кандидат юридичних наук, молодший науковий співробітник відділу господарсько-правових досліджень проблем економічної безпеки Інституту економіко-правових досліджень імені В. К. Мамутова НАН України (м. Київ, Україна) https://orcid.org/0000-0003-0660-5783
Ключові слова: відновлення, постконфліктні території, екологічна безпека, відходи, моніторинг довкілля, космічні технології.

Анотація

Стаття присвячена обґрунтуванню пропозицій щодо вдосконалення правового забезпечення екологічного відновлення міст на постконфліктних територіях. Для зменшення обсягів накопичення на цих територіях небезпечних відходів витрати на їх перевезення до місць утилізації запропоновано тимчасово фінансувати за рахунок бюджетних коштів. Аргументовано, що застосування принципу наближеності до джерел утворення відходів потребує обмеження щодо зон, які прилягають до лінії розмежування та перебувають під загрозою ураження внаслідок бойових дій. Запропоновано визначити особливості моніторингу довкілля на постконфліктних територіях iз використанням космічних технологій.

 

Посилання

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року «Про Стратегію національної безпеки України»: Указ Президента України від 14.09.2020 р. № 392/2020. Офіційний вісник України. 2020. № 75. Ст. 2377.

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25.06. 1991 р. № 1264-XII. Відомості Верховної Ради України. 1991. № 41. Ст. 547.

Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Пріоритети екологічної політики Верховної Ради України на наступні п’ять років»: Постанова Верховної Ради України від 14.01.2020 р. Голос України. 2020. № 18.

Личенко О. І. Проблеми екологічної безпеки тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та організаційно-правові засади їхнього вирішення. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. 2016. № 845. С. 279–284.

Устименко В. А., Джабраілов Р. А. Економіко-правове забезпечення сталого розвитку Донбасу. Економіко-правові засоби стимулюючого впливу на розвиток Донбасу: монографія / під заг. ред. В. А. Устименка. Київ : НАН України, Інститут економіко-правових досліджень, 2019. С. 7–22.

Зельдіна О. Р. Спеціальний режим господарювання як механізм вирішення соціально-економічних проблем Донбасу. Економіко-правові засоби стимулюючого впливу на розвиток Донбасу: монографія / під заг. ред. В. А. Устименка. Київ : НАН України, Інститут економіко-правових досліджень, 2019. С. 23–37.

Ілларіонов О. Ю. Стан та перспективи нормативного забезпечення ліквідації надзвичайних ситуацій на територіях закритих (затоплених) вугільних шахт. Об’єкти екологічного і суміжних галузей права: теоретичні та практичні аспекти в умовах сталого розвитку : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 29 листопада 2019 р.). Київ, 2019. С. 82–86.

Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року: Закон України від 28.02.2019 р. № 2697-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2019. № 16. Ст. 70.

Звіт про стратегічну екологічну оцінку Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2021–2027 роки. Міністерство розвитку громад та територій України. Київ, 2020. 67 с. URL : https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2020/09/zvit-seo.docx. (дата звернення: 01.12.2020)

Оцінка екологічної шкоди та пріоритети відновлення довкілля на сході України. Київ: ВАІТЕ, 2017. 88 с. URL : https://mepr.gov.ua/news/32004.html. (дата звернення: 01. 12.2020)

На території окупованого Донецька просів ґрунт на 20-25 сантиметрів. Укрінформ. 04.06.2018. URL : https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2473457-okupovanij-doneck-prosiv-na-2025-santimetriv-cernis.html. (дата звернення: 01.12.2020)

Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2021–2023 роки. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. 2020. 113 с. URL : https://www.me.gov.ua/Files/GetFile?lang=uk-UA&fileId=68afc88a-c642-4f3c-95c9-ed5a9c6546a6. (дата звернення: 01.12.2020)

Про затвердження Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України: Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 р. № 1071. Офіційний вісник України. 2018. № 6. Ст. 248.

Автоматизована система моніторингу довкілля у Донецькій області. Департамент екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації. URL : http://ecology.donoda.gov.ua/avtomatizovana-sistema-monitoringu-dovkillya-u-doneckij-oblasti/.(дата звернення: 01.12.2020)

Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Луганській області у 2018 році. Луганська обласна державна адміністрація. 2019. 253 с. URL : https://deis.menr.gov.ua/lib/files/rdlo2018.pdf. (дата звернення: 01.12.2020)

Статистичний збірник «Довкілля України за 2018 рік». Державна служба статистики України. Київ, 2019. 214 с. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/11/Zb_dovk_2018.pdf. (дата звернення: 21.12.2020)

Про відходи: Закон України від 05.03.1998 р. № 187/98-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1998. № 36–37. Ст. 242.

Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів: Постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 р. № 1147. Зібрання постанов Уряду України. 1996. № 18. Ст. 505.

Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives. Official Journal of the European Union. 22.11.2008. L 312.

Про схвалення Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 р. № 820-р. Офіційний вісник України. 2017. № 94. Ст. 2859.

Про управління відходами: проєкт закону України від 04.06.2020 р. № 2207-1-д. URL : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=69033&pf35401=528766. (дата звернення: 01.12.2020)

У Торецьку на Донеччині зафіксували руйнування дамби хвостосховища Новгородського фенольного заводу. Hromadske. URL: https://hromadske.ua/posts/na-donbasi-poshkodzheno-skhovyshche-khimichnoho-zavodu-iz-270-tonamy-vidkhodiv-mintot. (дата звернення: 01.12.2020)

Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля: Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.1998 р. № 391. Офіційний вісник України. 1998. № 13.

Іванов С. В., Ляшенко В. І., Харазішвілі Ю. М., Кучеров А. В., Коритько Т. Ю. Локалізація та ліквідація наслідків катастрофи довкілля на Донбасі. Економічний вісник Донбасу. 2019. № 3 (57). С. 217–240.

Екологічний паспорт регіону. Луганська область. 2019. 100 с. URL : https://deis.menr.gov.ua/lib/files/eplo2018.pdf. (дата звернення: 01.12.2020)

Держекоінспекція фіксуватиме екологічні порушення за допомогою аерокосмічної зйомки. Урядовий портал. 12.11.2020. URL : https://www.kmu.gov.ua/news/derzhekoinspekciya-fiksuvatime-ekologichni-porushennya-za-dopomogoyu-aerokosmichnoyi-zjomki. (дата звернення: 01.12.2020)

Лісові пожежі на Луганщині виявили та локалізували за допомогою супутникових знімків. Державне космічне агентство України. 10.07.2020. URL : https://www.nkau.gov.ua/ua/news/khronika-podii/1560-lisovi-pozhezhi-na-luganshchini-viyavili-ta-lokalizuvali-za-dopomogoyu-suputnikovikh-znimkiv. (дата звернення: 01.12.2020)

Про затвердження Положення про Державну екологічну інспекцію України: Постанова Кабінету Міністрів України від 19.04.2017 р. № 275. Офіційний вісник України. 2017. № 36. Ст. 1131.

Про затвердження Положення про моніторинг ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення: Наказ Міністерства аграрної політики України від 26.02.2004 р. № 51. Офіційний вісник України. 2004. № 13. Ст. 922.


Переглядів анотації: 42
Завантажень PDF: 33
Опубліковано
2020-12-17
Як цитувати
Трегуб, О. (2020). Правове забезпечення екологічного відновлення міст на постконфліктних територіях. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 4(92), 273-285. https://doi.org/10.33766/2524-0323.92.273-285
Розділ
Розділ ІV. ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО, ТРУДОВОГО, ЕКОЛОГІЧНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА