Проблеми забезпечення ефективного судового захисту жертв домашнього насильства у справах про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 173-2 КУпАП

  • T. M. Малиновська кандидат юридичних наук, доцент провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з проблем протидії злочинності Харківського національного університету внутрішніх справ (м. Харків, Україна) https://orcid.org/0000-0002-7713-7617
Ключові слова: домашнє насилля, права людини, адміністративна відповідальність, суд, захист.

Анотація

У науковій статті розглянуті проблемні питання забезпечення ефективного судового захисту жертв домашнього насильства у справах про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 173-2 КУпАП. Зауважено, що домашнє насильство є комплексною проблемою, що порушує цілу низку прав і свобод людини. Наголошено, що Україна належить до тих країн, у яких ще відсутня ефективна система захисту та надання допомоги жертвам домашнього насильства.  У статті проведено аналіз судової практики у справах про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 173-2 КУпАП.

 

Посилання

Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами (Стамбульська конвенція) Довідник для членів парламенту, 2013. 108 с. URL : https://rm.coe.int/1680096e45. (дата звернення: 05.11.2020).

Бандурка О. М. Оперативно-розшукова діяльність : підручник. Харків : ХНУВС, 2002. Ч. 1. С. 88.

Наконечна Г. Я. Суди як суб’єкти адміністративно-правових відносин : дис… канд. юрид. наук : 12.00.07. Харків, 2013. 220 с.

Про запобігання та протидію домашньому насильству: Закон України від 07. 12.2017 № 2229-VІІІ. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2229-19. (дата звернення: 05.11.2020).

Судовий розгляд справ, пов’язаних із вчиненням насильства в сім’ї в Україні: проблеми відповідності міжнародним стандартам та шляхи вдосконалення : науково-практичний посібник / Євсюкова М. В., Христова Г. О., Шаповалова О. А. та ін. / за заг. ред. Шаповалової О. А., Павлиш С. О. Київ : ТОВ «Компанія «Ваіте», 2011. 196 с.

Матяж М. Як реагувати жертвам домашнього насильства на недостатнюувагу з боку поліції? URL : https://www.radiosvoboda.org/a/30117262.html. (дата звернення: 05.11.2020).

В ізоляції, але не в безпеці. Допомога постраждалим від домашнього насильства в умовах карантину за підтримки UNFPA Україна. URL : https://ukraine.unfpa.org/uk/isolationGBV. (дата звернення: 05.11.2020).

Домашнє насильство під час карантину: страждають діти. URL : https://sheriffua.org/news/dnipro/domashnje-nasilstvo-pid-chas-karantinu-strazhdajut-diti. (дата звернення: 05.11.2020 ).

Розгляд справ стосовно жорстокого поводження з дітьми судами України: аналіз законодавства та практики його застосування. / Ахтирська Н. М., Кочемировська О. О., Христова Г. О. та ін. Київ : ТОВ «К.І.С.», 2010. 124 с.

Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 07. 12.1984. Відомості Верховної Ради УРСР. 1984. Додаток до № 51. Ст. 1123.

Єдиний державний реєстр судових рішень України. URL : http://reyestr.cour�.gov.ua%��Page/5. (дата звернення: 05.11.2020 ).

Сімейний кодекс України : Закон України від 10.01.2002 № 2947-III. Відомості Верховної Ради України. 2002. № 21-22. Ст. 135.

Житловий кодекс Української РСР: Закон України від 30.06.1983 р. № 5464-X Відомості Верховної Ради (ВВР). 1983. Додаток до № 28. Ст. 573.

Дія закону у часі: особливості правозастосовної практики Верховного Суду (на прикладі вирішення публічно-правових спорів) URL : https://bit.ly/3fNyykn. (дата звернення: 05.11.2020 ).


Переглядів анотації: 49
Завантажень PDF: 33
Опубліковано
2020-12-17
Як цитувати
МалиновськаT. M. (2020). Проблеми забезпечення ефективного судового захисту жертв домашнього насильства у справах про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 173-2 КУпАП. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 4(92), 215-223. https://doi.org/10.33766/2524-0323.92.215-223
Розділ
Розділ III. ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ, АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА, АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ